Sino/ano si Baphomet?

Sino/ano si Baphomet? SagotBaphomet ay ang pangalan ng isang huwad na diyos na nauugnay noong nakaraan sa Knights Templar at ngayon sa Satanismo at okulto. Ang mga modernong representasyon ng Baphomet ay inilalarawan ito na may ulo ng kambing sa katawan ng tao (na may parehong mga katangian ng lalaki at babae); sa pagitan ng mga sungay ng kambing ay isang tanglaw, at ang larawan ay kadalasang may kasamang pentagram . Ang pinagmulan ng Baphomet-worship ay napapailalim sa maraming debate. Maging ang pinagmulan ng salita Baphomet ay hindi kilala. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang French corruption ng Mohammed (Muhammad). Ang iba ay naniniwala na ito ay isang code mula sa Kabbalah na nangangahulugang ang ama ng templo ng kapayapaan ng lahat ng tao. O ang salitang Arabe para sa ama ng pang-unawa. O, sa wakas, ang Jewish Atbash cipher bilang inilapat sa Sophia —ang Griyegong diyosa ng karunungan.Gayunpaman, ang pangalan nito ay dumating, tila dumating si Baphomet sa Europa kasama ang Knights Templar sa kanilang pagbabalik sa France mula sa mga Krusada. Noong unang bahagi ng 1300s, inakusahan ng Inquisitors ni Haring Philip IV ang Knights ng pagtuklas at pagsamba sa dayuhang diyos na si Baphomet noong panahon ng digmaan. Ang ilang mga Knights ay umamin, ngunit sa ilalim lamang ng pagpapahirap, at ang nahatulan ay nagbigay ng iba't ibang mga ulat ng anyo ng idolo: ito ay may isang mukha, ito ay may tatlong mukha, ito ay isang bungo lamang ng tao, ito ay parang pusa. Ang pagsamba sa isang imahe ng isang hayop o tao na ipinapalagay na si Muhammad ay hindi naaayon sa Islam, ngunit ito ay tumutugma sa mga maling paniniwala tungkol sa Islam na natagpuan sa France noong panahong iyon. Bilang karagdagan, walang binanggit ang Baphomet sa panitikan ng Templar. Sinubukan ding iugnay ang Baphomet sa Free Masonry , ngunit ang mga akusasyong ito ay alinman sa hindi tiyak o kumpletong gawa-gawa.

Ang modernong representasyon ng Baphomet ay nagmula noong 1861 kasama ang French occultist na si Eliphas Levi, na gumuhit ng imahe ng Sabbatic Goat o Baphomet ng Mendes sa kanyang aklat Dogma at Ritual ng High Magic ( Mga Dogma at Ritual ng High Magic ). Ang imahe ni Levi ay isang hermaphroditic figure, nakaupo na naka-cross-legged, na may ulo ng isang kambing. Ang pigura ay naglalaman ng ilang magkasalungat: isang braso ng lalaki at isang babae, mga suso ng babae ngunit isang simbolo ng Caduceus phallic, ang isang braso ay nakatutok sa isang puting buwan at ang isa ay nakaturo pababa sa isang madilim na buwan. Ang mga kaibahan ay sumasagisag sa magkasalungat na puwersa sa uniberso na dapat balansehin upang maging tunay na liwanag. Sinadya ni Levi na pagsamahin ang ilang mga icon: ang Templar figure; Satanas; ang fertility god-goat ng Mendes, Egypt; at ang kambing na diumano'y sumasamba ang mga mangkukulam sa kanilang mga Sabbat, o mga paganong holiday. Ang parang kambing na hitsura ni Baphomet ay kahawig din ng Pan, Puck, at Celtic Cernunnos. Inangkin ni Levi ang pangalan Baphomet nagmula sa pagbabasa ng Latin na pagdadaglat para sa ama ng templo ng unibersal na kapayapaan sa mga tao pabalik.Noong 1897 inangkop ni Stanislas de Gauaita ang ulo ng Levi's Sabbatic Goat upang magkasya sa loob ng isang pentagram. Kasama sa bersyon ni De Gauaita ng Baphomet ang isang baligtad, limang-tulis na bituin na napapalibutan ng dalawang bilog. Sa pagitan ng mga bilog ay may limang letrang Hebreo, isa sa bawat punto ng bituin, na binabaybay ang salitang Hebreo para sa Leviathan. Sa paligid ng mga bisig ng bituin sa itaas ay ang pangalan Samael , ang anghel ng kamatayan sa Talmudic lore; at sa ibaba, Lilith , isang babaeng demonyo na unang asawa ni Adan ayon sa paganong paniniwala. Noong 1969, pinagtibay ni Anton LaVey ang pentagram na kambing para sa kanyang Simbahan ni Satanas at tiyak na kinilala ito sa Baphomet.Si Aleister Crowley, ang okultista at mago noong huling bahagi ng ika-19 hanggang kalagitnaan ng ika-20 siglo, ay binigyang-kahulugan si Baphomet bilang ang banal na androgyne. Tinanggihan ni Crowley ang mga konsepto ng biblikal na Diyos at si Satanas at sinunod ang Gnostic na pagtuturo na si Satanas ay nagdala ng karunungan sa sangkatauhan—ang matandang kasinungalingan ng ahas sa hardin. Si Baphomet ang kanyang simbolo at kumakatawan sa buhay, pag-ibig, at liwanag. Sa pagdaragdag ng Zodiac sign na Capricorn (ang kambing), idinagdag ang kalayaan.Ang mito ng Baphomet ay lumago sa nakalipas na ilang siglo sa pamamagitan ng okultismo na simbolismo at numerolohiya. Dapat malinaw na iwasan ng mga Kristiyano ang paggamit ng Baphomet; ang mga ideyang kinakatawan nito ay maliwanag na hindi ayon sa Bibliya. Ang Panginoong Diyos lamang ang nagbibigay ng karunungan (Kawikaan 2:6), at ang paghahanap ng karunungan o kaliwanagan mula sa pinanggalingan maliban sa Diyos ay maliligaw: Ang mga diyus-diyosan ay nagsasalita nang may daya, ang mga manghuhula ay nakakakita ng mga pangitain na kasinungalingan; nagsasabi sila ng mga panaginip na hindi totoo (Zacarias 10:2). Wala tayong dapat gawin sa Baphomet o iba pang maliwanag na okultismo na mga icon. Gaya ng sinabi ni Josue sa mga Israelita na nagmamana ng lupain ng Canaan, Huwag kayong makisama sa mga bansang ito na natitira sa inyo; huwag mong tawagin ang mga pangalan ng kanilang mga diyos o manumpa sa kanila. Hindi mo sila dapat paglingkuran o yuyukod sa kanila (Joshua 23:7).Top