Sino ang mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng tao sa Genesis 6:1-4?

Sino ang mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng tao sa Genesis 6:1-4? SagotAng Genesis 6:1-4 ay tumutukoy sa mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng mga tao. Mayroong ilang mga mungkahi kung sino ang mga anak ng Diyos at kung bakit ang mga anak nila sa mga anak na babae ng tao ay lumaki sa isang lahi ng mga higante (iyan ang salita Nephilim parang nagpapahiwatig).


Ang tatlong pangunahing pananaw sa pagkakakilanlan ng mga anak ng Diyos ay 1) sila ay mga nahulog na anghel, 2) sila ay makapangyarihang mga tagapamahala ng tao, o 3) sila ay maka-Diyos na mga inapo ni Set na nakipag-asawa sa masasamang inapo ni Cain. Ang pagbibigay bigat sa unang teorya ay ang katotohanan na sa Lumang Tipan ang pariralang mga anak ng Diyos ay palaging tumutukoy sa mga anghel (Job 1:6; 2:1; 38:7). Ang isang potensyal na problema dito ay nasa Mateo 22:30, na nagpapahiwatig na ang mga anghel ay hindi nag-aasawa. Walang dahilan ang Bibliya para maniwala na ang mga anghel ay may kasarian o kaya nilang magparami. Ang iba pang dalawang pananaw ay hindi nagpapakita ng problemang ito.Ang kahinaan ng mga pananaw 2) at 3) ay ang mga ordinaryong tao na nagpakasal sa mga ordinaryong tao na babae ay hindi isinasaalang-alang kung bakit ang mga supling ay mga higante o bayani noong unang panahon, mga lalaking kilala. Dagdag pa, bakit nagpasiya ang Diyos na magpasapit ng baha sa lupa (Genesis 6:5-7) gayong hindi kailanman ipinagbawal ng Diyos ang makapangyarihang mga lalaki o mga inapo ni Set na magpakasal sa mga ordinaryong tao na babae o mga inapo ni Cain? Ang nalalapit na paghatol ng Genesis 6:5-7 ay nauugnay sa nangyari sa Genesis 6:1-4. Tanging ang malaswa, baluktot na pag-aasawa ng mga nahulog na anghel sa mga babaeng tao ang waring magbibigay-katwiran sa gayong malupit na paghatol.

Gaya ng naunang nabanggit, ang kahinaan ng unang pananaw ay ang Mateo 22:30 ay nagpahayag, Sa muling pagkabuhay ang mga tao ay hindi mag-aasawa o ibibigay sa pag-aasawa; sila ay magiging katulad ng mga anghel sa langit. Gayunpaman, ang teksto ay hindi nagsasabi na ang mga anghel ay hindi maaaring mag-asawa. Sa halip, ipinahihiwatig lamang nito na ang mga anghel ay hindi nag-aasawa. Ikalawa, ang Mateo 22:30 ay tumutukoy sa mga anghel sa langit. Hindi ito tumutukoy sa mga nahulog na anghel, na walang pakialam sa nilikha ng Diyos at aktibong naghahanap ng mga paraan upang guluhin ang plano ng Diyos. Ang katotohanan na ang mga banal na anghel ng Diyos ay hindi nag-aasawa o nakikipagtalik ay hindi nangangahulugan na ganoon din si Satanas at ang kaniyang mga demonyo.View 1) ay ang pinaka-malamang na posisyon. Oo, isang kawili-wiling kontradiksyon na sabihin na ang mga anghel ay walang kasarian at pagkatapos ay sabihin na ang mga anak ng Diyos ay mga nahulog na anghel na nagsilang sa mga babaeng tao. Gayunpaman, habang ang mga anghel ay mga espirituwal na nilalang (Hebreo 1:14), maaari silang lumitaw sa tao, pisikal na anyo (Marcos 16:5). Nais ng mga lalaki ng Sodoma at Gomorra na makipagtalik sa dalawang anghel na kasama ni Lot (Genesis 19:1-5). Ito ay kapani-paniwala na ang mga anghel ay may kakayahang kumuha ng anyo ng tao, kahit na sa punto ng pagkopya ng sekswalidad ng tao at posibleng maging ang pagpaparami. Bakit hindi ito ginagawa ng mga nahulog na anghel nang mas madalas? Tila ipinakulong ng Diyos ang mga nagkasalang anghel na nakagawa ng masamang kasalanang ito, upang ang ibang mga nahulog na anghel ay hindi gumawa ng gayon din (tulad ng inilarawan sa Judas 6). Ang mga naunang Hebrew interpreter at apocryphal at pseudopigraphal na mga kasulatan ay nagkakaisa sa paghawak sa pananaw na ang mga nahulog na anghel ay ang mga anak ng Diyos na binanggit sa Genesis 6:1-4. Ito ay hindi nangangahulugang nagsasara ng debate. Gayunpaman, ang pangmalas na ang Genesis 6:1-4 ay nagsasangkot ng mga nahulog na anghel na nakikipag-asawa sa mga babaeng tao ay may matibay na batayan sa konteksto, gramatika, at historikal.Top