Sino ang mga Meunite?

Sino ang mga Meunite?

Ang mga Meunite ay isang grupo ng mga tao na naninirahan sa tinatawag na bansang Sudan. Nakilala sila sa kanilang husay sa pagsasaka at sa kanilang kaalaman sa Ilog Nile. Ang mga Meunite ay kilala rin sa kanilang kahusayan sa militar at sa kanilang kakayahang gumamit ng mga alipin.

Sagot

Ang mga Meunita ay isang sinaunang grupo ng mga tao na malamang na nanirahan sa isang lugar sa timog ng Juda. Ang mga ito ay binanggit ng ilang beses sa Lumang Tipan, at ang eksaktong makasaysayang mga detalye tungkol sa mga ito ay hindi maabot. Sa pagsasama-sama ng mga kakaunting detalye na makukuha, ang mga iskolar ay napipilitang gumawa ng mga edukadong hula. Malamang na ang mga Meunite ay mananatiling misteryoso maliban kung mas maraming makasaysayang ebidensya ang natuklasan.Ang mga Meunita ay unang binanggit sa Bibliya sa 1 Cronica 4:41, nang ang ilang mga Meunita ay winasak ng mga inapo ni Simeon na naghahanap ng pastulan. Binanggit muli ang mga ito sa 2 Cronica 20:1, kahit na ang sanggunian na ito ay pinagtatalunan dahil sa posibleng pagkakamali sa pagkopya sa Tekstong Masoretic . Sa pag-aakalang ito ay tumutukoy sa mga Meunita, lumilitaw na ang grupong iyon ay sumama sa mga Moabita at Ammonita sa pagsalakay sa Juda noong panahon ng paghahari ni Haring Jehosapat. Nakakaintriga, lumilitaw na nauugnay ang mga ito sa Bundok Seir sa bandang huli ng kuwento (2 Cronica 20:10, 22, 23), na isa sa mga salik na naglalagay sa kanila sa timog ng Juda. Nang maglaon, nakipagdigma si Haring Uzias laban sa mga Meunita sa 2 Cronica 26:7, na nakamit ang tagumpay dahil sa tulong ng Diyos. Sa wakas, itinala ng Ezra 2:50 at Nehemias 7:52 ang mga inapo ni Meunim sa mga bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya. Posibleng ang kanilang mga ninuno ay ang mga Meunita na nakipagdigma laban sa Juda at hindi sinasadya o kusang-loob na isinama. Ang mga sangguniang ito sa Bibliya ay karaniwang nagpinta ng larawan ng isang pangkat ng mga tao sa timog na paminsan-minsan ay nakikipagdigma sa Juda at may ilang mga inapo na nabilang sa kanila pagkatapos ng pagkatapon.Higit pa sa kung ano ang inaakala mula sa mga sipi na ito, ang mga iskolar ay naglagay ng ilan pang mga panukala tungkol sa mahiwagang mga taong ito, na wala sa mga ito ay maaaring ipakita nang tiyak. Naniniwala ang ilan na ang mga Meunita ay kaparehong mga tao ng mga Maonita, na binanggit sa Hukom 10:12. Ito ay tiyak na posible. Ang iba ay naniniwala na ang mga Meunite ay nauugnay sa lungsod ng Ma'an, dahil sa pagkakatulad ng wika sa kanilang pangalan at potensyal na heyograpikong kalapitan. Sa kasaysayan, iniugnay ng maraming iskolar ang mga Meunite sa mga Minaean, dahil ang Septuagint isinalin ang salitang Hebreo para sa Meunite sa salitang Griyego para sa Minaean. Ang koneksyon na ito ay napaka-imposible dahil sa magkakasunod at heograpikal na pagkakaiba. Ang mga Minaean ay naging isang makabuluhang bansa mga siglo pagkatapos na banggitin ang mga Meunites sa Bibliya at sa isang ganap na naiibang lokasyon, na ginagawang hindi malamang ang anumang pagkakaugnay.

Sa konklusyon, ang mga Meunite ay isang grupo ng mga tao na kakaunti ang nalalaman ngayon. Nakipagsagupaan sila sa mga Israelita sa iba't ibang mga punto sa kasaysayan ng Bibliya, na may hindi kilalang bilang sa kanila na naging bahagi ng Israel sa isang punto. Dahil sa kakulangan ng makasaysayang impormasyon, ang anumang mga konklusyon na naabot tungkol sa mga detalye ng mga Meunite ay lubos na pansamantala. Maliwanag, ang ilan sa kanilang mga inapo ay naglingkod sa templo pagkatapos ng pagkatapon, na sana ay nagpapahiwatig na ang ilan sa kanila ay nakilala ang Diyos at sumunod sa Kanya.

Top