Sino si Karl Barth?

Sino si Karl Barth?

Si Karl Barth ay isang Swiss theologian na madalas na itinuturing na pinakadakilang Protestant theologian noong ikadalawampu siglo. Ang kanyang pangunahing gawain, ang napakalaking Church Dogmatics, ay naka-print pa rin at itinuturing na isa sa pinakamahalagang gawaing teolohiko sa lahat ng panahon. Si Barth ay isang pangunahing tauhan sa tradisyon ng Reformed at kilala sa kanyang paggigiit sa Kasulatan bilang pangunahing pinagmumulan ng awtoridad sa teolohiya.

Sagot

Si Karl Barth ay isang teologo na may lahing Swiss na nabuhay mula 1886 hanggang 1968. Gumawa siya ng isang malaking pangkat ng trabaho sa buong buhay niya, lalo na ang kanyang 13-volume na treatise sa Christian theology na pinamagatang Dogmatics ng Simbahan . Matindi ang pagtutol ni Barth sa Nazism at naging pinuno sa Nagkumpisal na Simbahan sa Alemanya bago ang digmaan. Sa papel na iyon ay masiglang nagtrabaho si Barth upang pigilan ang pagsipsip ng simbahang Kristiyano sa estado ng Aleman. Nagkaroon ng maraming talakayan tungkol sa mga paniniwala ni Barth sa mga Kristiyano na nahihirapang magkaroon ng isang pinagkasunduan: siya ba ay orthodox, heterodox, o ilang kumbinasyon ng dalawa? Ang kanyang gawain ay napakalawak at sumasaklaw ng napakaraming dekada na mahirap bumuo ng anumang maigsi na pahayag tungkol sa teolohiya ng tao. Sa anumang kaso, walang duda na si Karl Barth ay isang mahusay na intelektwal. Siya ay karaniwang nauunawaan na isa sa mga pinakadakilang Protestante na teologo sa modernong panahon.Iginiit ni Karl Barth ang soberanya ng Diyos at ang Kanyang pagiging iba sa kultura ng tao at ng tao. Binigyang-diin niya ang pamamahala at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at ang Kanyang sukdulang kontrol sa mga pangyayari at takbo ng kasaysayan ng tao, na naaaliw sa katotohanang iyon. Ang teolohiya ni Barth ay kapansin-pansing Christo-centric. Ipinagtanggol ni Barth na ang gawaing pagliligtas ng Diyos kay Kristo ay pumapalit sa lahat ng iba pang mga doktrina, kahit na sa punto na gawing pag-aalinlangan ang mga ito. Halimbawa, tila nakikita ni Barth ang kaligtasan at kapahamakan bilang nakatutok sa krus. Si Jesus ang tatanggap ng lahat ng galit ng Diyos at lahat ng pabor ng Diyos, at tayong na kay Kristo ay tumatanggap din ng pabor ng Diyos. Ang lohikal na konklusyon ng pag-unawang ito ay walang sinuman maliban kay Kristo ang makakatanggap ng poot ng Diyos. Para sa kadahilanang ito, minsan ay inaakusahan si Barth ng pagkahilig sa unibersalismo . Sa katunayan, itinuro mismo ni Barth na dapat umasa ang mga tao para sa kaligtasan ng lahat, maging ang mga tumatanggi sa Diyos.Kasabay nito, naniniwala si Barth na lilimitahan ng unibersal na kaligtasan ang kalayaan ng Diyos at, sa huli, hindi tayo maaaring maging dogmatiko sa isyung ito. Bagama't ang karamihan sa teolohiya ni Barth ay mabuti, ang pagiging bukas sa unibersal na kaligtasan ay isang pag-alis mula sa Kasulatan. Sinabi ni Jesus na dapat nating katakutan siya na, pagkatapos na patayin ang iyong katawan, ay may awtoridad na itapon ka sa impiyerno, na tumutukoy sa Diyos Ama (Lucas 12:5). Sinabi rin ni Jesus na lahat ng kumikilala sa Kanya sa harap ng mga tao ay kikilalanin sa harap ng Ama, ngunit ang sinumang tumanggi sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit (Mateo 10:32–33). Walang Kristiyano ang nasisiyahan sa ideya ng mga hindi mananampalataya na pupunta sa impiyerno, at ang pag-asa ni Barth para sa kaligtasan ng mga tumatanggi kay Kristo ay mauunawaan. Gayunpaman, ang unibersalismo ay malinaw na pinabulaanan ng sariling pagtuturo ni Jesus tungkol sa impiyerno.

Ang isa pang mahalagang aspeto ng teolohiya ni Karl Barth ay ang kanyang pananaw sa inspirasyon at pag-iilaw. Naniniwala si Barth na ang Bibliya ay nagiging Salita lamang ng Diyos kapag ang Banal na Espiritu ay nagliliwanag nito sa puso. Ibig sabihin, ang Bibliya ay hindi mismong Salita ng Diyos, at hindi ito kailangang inerrant sa lahat ng sinasabi nito; ang gawain nito ay ituro ang mga tao sa tunay na Salita, si Jesu-Kristo. Ang pagtuturong ito, higit sa iba pa, ay nagdulot ng matinding di-pagkakasundo mula sa maraming evangelical, kabilang si Dr. Francis Schaeffer. Marami ang nagsasabing si Barth ay isang neo-orthodox na teologo.Ang pagdating sa isang komprehensibong pag-unawa kay Karl Barth ay mahirap, kahit na para sa mga iskolar na sumubok. Cornelius Van Til, ang iskolar at kritiko ni Barth na sumulat Kristiyanismo at Barthianismo sa isang pagtatangka upang ayusin ang teolohiya ni Barth, ay sinabi ni Barth na siya ay ganap na hindi naiintindihan sa kanya. Sa katunayan, mukhang maingat si Karl Barth na i-frame ang kanyang mga paniniwala sa isang paraan na magiging imposible para sa sinuman na matukoy siya sa wakas sa anumang doktrina.

Sa mga turo ni Barth ay mayroong nakakabagabag na kalabuan o duality. Ang kanyang mga isinulat at ideya ay kaakit-akit at nakakapukaw ng pag-iisip, at sa loob ng mga dekada ay marami siyang naiambag sa mga teolohikong talakayan. Nararamdaman pa rin ang kanyang impluwensya sa lumilitaw na kilusan , neo-orthodoxy, at neo-evangelicalism ngayon.Top