Sino si Joseph Franklin Rutherford?

Sino si Joseph Franklin Rutherford?

Si Joseph Franklin Rutherford ay isang kilalang pinuno sa mga unang araw ng mga Saksi ni Jehova. Siya ay isinilang noong 1869 sa Versailles, Missouri, at lumaki sa isang Kristiyanong tahanan. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at ang kanyang ina ay isang maybahay. Si Rutherford ay nagpakita ng maagang interes sa relihiyon, at noong siya ay labing-anim, nagpatala siya sa kolehiyo sa Bibliya. Pagkatapos ng graduation, naging ministro siya sa Methodist Episcopal Church. Naglingkod siya bilang pastor sa ilang simbahan sa Estados Unidos at Canada bago hinirang bilang presidente ng Watch Tower Bible and Tract Society noong 1916. Sa ilalim ng pamumuno ni Rutherford, ang organisasyon ay nakaranas ng mabilis na pag-unlad. Noong 1931, pinangasiwaan niya ang pagtatayo ng isang bagong pandaigdig na punong-tanggapan para sa mga Saksi ni Jehova sa Brooklyn, New York. Sumulat din siya ng maraming libro at artikulo tungkol sa mga paksang panrelihiyon. Namatay si Rutherford noong 1942 sa edad na 73.

Sagot

Si Joseph Franklin Rutherford (Nobyembre 1869—Enero 1942), na kilala rin bilang Judge Rutherford, ay naging pangalawang presidente ng Watchtower Bible and Tract Society, na mas kilala ngayon bilang Jehovah’s Witnesses , di-nagtagal pagkatapos ng kamatayan ng tagapagtatag ng sekta, si Charles Taze Russell. Kilala sa kanyang malakas na personalidad at kasanayan sa oratoryal, si Rutherford, na orihinal na punong legal na kinatawan ng organisasyon, ay kinuha ang nangungunang tungkulin sa pamumuno ng Watchtower Society mula 1917 hanggang sa kanyang kamatayan sa edad na 72.Batay sa Brooklyn, ang Watchtower Bible and Tract Society ay isang pseudo-Christian na kulto na kilala sa kanilang door-to-door proselytizing at sa kanilang mahabang kasaysayan ng mga nabigong propesiya. Ang doktrina ng Bantayan ay tinatanggihan ang Triune na kalikasan ng Diyos, ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesus at ang Kanyang muling pagkabuhay sa katawan, at ang personal na kalikasan ng Banal na Espiritu. Ang Bantayan ay nagtataguyod din ng isang gawa-based na kaligtasan.Milyun-milyong Buhay Ngayon ang Hindi Mamamatay

Tulad ng kanyang hinalinhan, si Russell, si Joseph Rutherford ay gumawa ng maraming hula sa katapusan ng panahon. Isang pampublikong pahayag, Natapos na ang Mundo; Milyun-milyong Buhay Ngayon ang Maaaring Hindi Mamatay , ay unang naihatid Sa Los Angeles noong 1918. Ang isang kasunod na aklat, Milyun-milyong Buhay Ngayon ang Hindi Mamamatay , ay inilathala ng Bantayan noong 1920. Ang tapat na mga Saksi ni Jehova na sumuporta sa gawain ng organisasyon ay pinangakuan ng kalusugan, kasaganaan, at buhay na walang hanggan sa Bagong Lupa.Anong Sarim

Sa kaniyang aklat na si Joseph Rutherford ay hinulaang si Abraham, Isaac, Jacob, at iba pang mga patriyarka noong unang panahon ay babangon mula sa mga patay noong 1925 upang magtatag ng isang pandaigdig na teokratikong pamahalaan. Upang paglagyan ang mga haligi ng pananampalataya sa Lumang Tipan, isang sampung silid, istilong Espanyol na mansyon, na tinawag na Beth Sarim (Bahay ng mga Prinsipe), ay itinayo sa Kensington, isang kapitbahayan sa San Diego. Syempre, dumating at umalis ang 1925 nang walang ipinangakong muling pagkabuhay, kaya personal na ginamit ni Rutherford ang mansyon at isang dilaw, labing-anim na silindro na Cadillac, na nilayon para sa mga pangangailangan sa transportasyon ng mga nabuhay na mag-uling patriyarka (www.voiceofsandiego.org/topics/news/a- mansion-for-the-resurrected-in-kensington, na-access noong 12/29/21).

Sa Ang bagong daigdig , na inilathala ng Bantayan noong 1942, ang Beth Sarim ay pinuri bilang isang monumento sa katapatan ng mga Saksi ni Jehova. Naniniwala pa rin si Rutherford na ang mansyon ng San Diego ay magiging punong-tanggapan para sa bagong pandaigdigang pamahalaan. Isang publikasyon sa ibang pagkakataon ng Bantayan, Mga Tagapaghayag ng Kaharian ng Diyos (1993), hindi binanggit ang mga patriyarka sa Lumang Tipan. Sa halip, iginiit ng organisasyon na ang Beth Sarim ay itinayo bilang tahanan para kay Rutherford, na nagdusa ng mga isyu sa baga.

Mga pagbabago sa ilalim ng Rutherford

Maaaring pagtalunan na ang mga patakarang pang-organisasyon at doktrina ni Joseph Rutherford ay napatunayang mas maimpluwensyahan kaysa sa tagapagtatag ng sekta, si Charles Taze Russell. Sa loob ng 25-taóng paghahari ni Rutherford, mahigit dalawampung aklat ang inilathala sa kaniyang pangalan. Gayundin,

• 400 milyong kopya ng kanyang mga aklat at polyeto ang naipamahagi
• kinuha ng organisasyon ang pangalang Jehovah’s Witnesses
• ang mga bahay-pulungan ay tinawag na mga Kingdom Hall
• ipinagbawal ang mga pagdiriwang ng mga kaarawan at pista opisyal
• ipinagbawal ang mga miyembro na maglingkod sa militar, sumaludo sa watawat, at bigkasin ang Pledge of Allegiance
• lahat ng miyembro ay kailangang makibahagi sa door-to-door na pangangaral at pamamahagi ng literatura at magsumite ng mga nakasulat na ulat
• pinasimulan ang mga lingguhang programa sa pagsasanay
• Ang 1914 ay ipinahayag ang taon ng di-nakikitang pagbabalik ni Kristo sa lupa
• lumabas ang turo na si Jesus ay namatay sa isang pahirapang tulos, hindi isang krus—pagkatapos, itinuturing ng mga Saksi ni Jehova na ang krus ay isang idolatrosong simbolo.

Ang huling hula ni Rutherford

Hindi napigilan ng kanyang huwad na hula tungkol sa 1925, gumawa si Rutherford ng isa pang hula sa katapusan ng panahon. Noong 1941, habang ang Amerika ay naghahanda para sa digmaan, inihayag niya na ang Labanan sa Armagedon ay ilang buwan na lamang: Wawasakin ni Jehova ang lahat ng makalupang pamahalaan at itatag ang Kanyang pamamahala sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, namatay si Joseph Franklin Rutherford, at ang kanyang huling hula ay nananatiling hindi natutupad.

Konklusyon

Tulad ng karamihan sa mga pinuno ng kulto, si Joseph Franklin Rutherford ay isang karismatikong personalidad na naniniwalang siya ang nag-iisang tagapaghatid ng mga katotohanan ng Diyos. Sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang presidente ng mga Saksi ni Jehova, hinimok ni Rutherford ang kanyang mga tagasunod na kumilos sa mga kakaibang hula, isang tuluy-tuloy na diyeta ng relihiyosong propaganda, at mga patakarang diktatoryal. Hindi tulad ni apostol Pablo, na pinuri ang mga banal na may marangal na pag-iisip sa Berea sa pagsusuri sa kanyang mga turo sa liwanag ng Kasulatan (Mga Gawa 17:11), ang mga pinuno ng kulto tulad ni Joseph Franklin Rutherford ay humihiling ng bulag na pagsunod at katapatan nang walang pag-aalinlangan. Nililigaw nila ang maraming tao sa pamamagitan ng mga huwad na kristo at mga mensahe ng maling ebanghelyo.

Nagbabala si apostol Pablo, Kung ang sinuman ay nagtuturo ng ibang doktrina at hindi sumasang-ayon sa mga mabubuting salita ng ating Panginoong Jesu-Cristo at sa aral na naaayon sa kabanalan, siya ay nagmamayabang at walang nauunawaan. Siya ay may hindi malusog na pananabik para sa kontrobersya at para sa mga pag-aaway tungkol sa mga salita, na nagbubunga ng inggit, pagtatalo, paninirang-puri, masasamang hinala, at patuloy na alitan sa pagitan ng mga taong masama ang isip at pinagkaitan ng katotohanan, na iniisip na ang kabanalan ay isang paraan ng pakinabang (1 Timoteo 6:3–5, ESV).Top