Sino ang anghel ng Panginoon?

Sino ang anghel ng Panginoon? SagotAng tiyak na pagkakakilanlan ng anghel ng Panginoon ay hindi ibinigay sa Bibliya. Gayunpaman, maraming mahahalagang pahiwatig sa kanyang pagkakakilanlan. Mayroong Luma at Bagong Tipan na tumutukoy sa mga anghel ng Panginoon, isang anghel ng Panginoon, at ang anghel ng Panginoon. Tila kapag ginamit ang tiyak na artikulong ang, ito ay tumutukoy sa isang natatanging nilalang, na hiwalay sa iba pang mga anghel. Ang anghel ng Panginoon ay nagsasalita bilang Diyos, kinikilala ang Kanyang sarili sa Diyos, at ginagamit ang mga responsibilidad ng Diyos (Genesis 16:7-12; 21:17-18; 22:11-18; Exodo 3:2; Hukom 2:1- 4; 5:23; 6:11-24; 13:3-22; 2 Samuel 24:16; Zacarias 1:12; 3:1; 12:8). Sa ilang mga pagpapakitang ito, ang mga nakakita sa anghel ng Panginoon ay natakot para sa kanilang buhay dahil nakita nila ang Panginoon. Samakatuwid, ito ay malinaw na sa hindi bababa sa ilang mga pagkakataon, ang anghel ng Panginoon ay isang theophany, isang pagpapakita ng Diyos sa pisikal na anyo.


Ang pagpapakita ng anghel ng Panginoon ay tumigil pagkatapos ng pagkakatawang-tao ni Kristo. Ang mga anghel ay binanggit nang maraming beses sa Bagong Tipan, ngunit ang Ang anghel ng Panginoon ay hindi kailanman binanggit sa Bagong Tipan pagkatapos ng kapanganakan ni Kristo. Ang isang posibleng kahirapan ay ang anghel na nagpakita kay Jose sa panaginip sa Mateo 1:24 ay tinatawag na 'ang' anghel ng Panginoon. Gayunpaman, ang anghel na ito ay malinaw na siya ring lumilitaw sa bersikulo 20, na tinatawag siyang ' isang anghel.' Tinutukoy lang ni Matthew ang parehong anghel na kasasabi niya lang. Mayroon ding ilang kalituhan tungkol sa Mateo 28:2, kung saan ang KJV ay nagsabi na ang anghel ng Panginoon ay bumaba mula sa langit at iginulong ang bato palayo sa libingan ni Jesus. Mahalagang tandaan na ang orihinal na Griyego ay walang artikulo sa harap ng anghel ; maaaring ito ay anghel o isang anghel, ngunit ang artikulo ay dapat ibigay ng mga tagapagsalin. Ang ibang mga pagsasalin bukod sa KJV ay nagsasabi na ito ay isang anghel, na kung saan ay ang mas mahusay na mga salita.Posible na ang pagpapakita ng anghel ng Panginoon ay mga pagpapakita ni Hesus bago ang Kanyang pagkakatawang-tao. Ipinahayag ni Jesus ang Kanyang sarili na umiiral na bago si Abraham (Juan 8:58), kaya lohikal na Siya ay magiging aktibo at mahahayag sa mundo. Anuman ang kaso, kung ang anghel ng Panginoon ay isang pre-incarnate na pagpapakita ni Kristo (Christophany) o isang pagpapakita ng Diyos Ama (theophany), malaki ang posibilidad na ang pariralang ang anghel ng Panginoon ay karaniwang tumutukoy sa isang pisikal na hitsura ng Diyos.Top