Sino ang mga Alawite, at ano ang kanilang pinaniniwalaan?

Sino ang mga Alawite, at ano ang kanilang pinaniniwalaan? SagotAng Alawites ay isang sekta ng Islam na itinatag ni Ibn Nusayr noong ikasiyam na siglo AD. Minsan ay tinatawag silang Alawis, hindi wastong tinatawag na Ansaris, at hindi na tinutukoy bilang Nusayris, na halos ginagamit na ngayon bilang isang slur. Ang mga Alawite ay nakasentro sa Northern Syria sa karamihan ng kanilang pag-iral na may mas maliliit na representasyon sa Turkey, Lebanon, at Israel. Gayunpaman, ang kasalukuyang mga numero ay mahirap tantiyahin dahil sa krisis sa Syrian refugee.Matagal nang itinatago ang teolohiya ng Alawite na parang lihim dahil sa pag-uusig mula sa ibang mga sekta ng Muslim, bagaman ang mga Alawite ay nag-ugat sa Twelver Shiite Islam. Nabatid na ang mga Alawite ay naniniwala sa iisang Diyos na may isang triad o trinity of emanations na binubuo ng tatlong tungkulin na ginampanan ng iba't ibang tao sa buong kasaysayan. Ang kasalukuyang triad ay binubuo ni Ali bilang ang Ibig sabihin , Muhammad bilang ang Belo , and Salman al-Farisi as the Gate . Naniniwala rin ang mga Alawite sa reincarnation, bihirang magkaroon ng mga regular na lugar ng pagpupulong, at sa kasaysayan ay minaliit ang ilang karaniwang kaugalian ng Muslim tulad ng pag-aayuno at pagdarasal. Ang mga Alawite ay lumalapit sa teolohiya sa Twelver Shiite Islam mula nang sila ay nakakuha ng kapangyarihang pampulitika at militar sa Syria noong 1970, at ilang piling mga Shiite ang kumilala sa mga Alawite bilang bahagi ng Islam. Gayunpaman, itinatanggi ng maraming Muslim na ang teolohiya ng Alawite ay sapat na katulad ng Islam upang angkinin nila ang titulong Muslim.

Ang mga Alawite ay kadalasang hindi naapektuhan ng mga Krusada dahil sa paniniwala ng mga Krusada na ang Alawi ay hindi Muslim. Ipinapalagay na ang paghihiwalay ng mga Alawite mula sa ibang mga sekta ng Muslim ay nakatulong sa pagbuo ng ilang mga syncretistic na gawain. Ipinagdiriwang ng mga Alawites ang Pasko, Epipanya, Pentecostes, at ang mga araw ng kapistahan para kay John Chrysostom at Mary Magdalene. Nagsasagawa rin sila ng isang uri ng Misa o komunyon na may kinalaman sa consecrated wine, ngunit ang mga detalye ng seremonyang ito ay pinananatiling lihim. Maraming mga Alawites ang binibigyan ng mga pangalang Kristiyano.Tulad ng maraming Muslim na naniniwala na ang mga Alawite ay masyadong unorthodox upang ituring na Muslim, kaya ang mga aspeto ng Kristiyanismo na matatagpuan sa Alawite theology ay hindi sapat para sila ay ituring na biblikal. Bagama't hindi alam ang mga detalye ng Misa na kanilang ipinagdiriwang, ang pag-alala at pagdiriwang ng Huling Hapunan ay walang kabuluhan nang hindi naniniwala sa halaga ng sakripisyo ni Hesus para sa atin. Ang pananaw ng mga Alawit sa Diyos bilang tatlong-isa ay hindi naaayon sa teolohiyang Kristiyanong Trinitarian, na nagsasaad na ang Diyos ay iisang nilalang na binubuo ng tatlong magkakaibang, magkapantay na Persona, sa halip na nahahati lamang sa tatlong aspeto o tungkulin.Ang alok ng kaligtasan ng Diyos ay makukuha ng lahat ng maniniwala sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kung nais mong tanggapin ang mapagmahal na alok ng Diyos ng kapatawaran at biyaya, alamin kung paano dito: Paano Ako Magiging Kristiyano? Kung ikaw ay isang Muslim na hindi sigurado kung bakit dapat mong isaalang-alang ang Kristiyanismo, maaari mong basahin kung bakit dito.

Top