Kailan nilikha ng Diyos ang mga anghel?

Kailan nilikha ng Diyos ang mga anghel?

Pagdating sa tanong kung kailan nilikha ng Diyos ang mga anghel, maraming debate sa mga eksperto. Ang ilan ay naniniwala na nilikha ng Diyos ang mga anghel sa parehong oras na nilikha Niya ang uniberso, habang ang iba ay naniniwala na ang mga anghel ay nilikha pagkatapos na umiral ang uniberso. Gayunpaman, mayroong isang bagay na pinagkasunduan ng lahat ng mga eksperto at iyon ay ang mga anghel ay talagang nilikha ng Diyos.

Sagot

Ang pagsisikap na tukuyin kung kailan nilikha ng Diyos ang mga anghel ay medyo nakakalito dahil anumang ginawa ng Diyos 'bago ang pagkakatatag ng mundo' ay naglalagay ng kaganapan sa labas ng panahon mismo. Ang oras at espasyo ay mga katangian ng ating mundo, hindi ng Diyos. Hindi siya nalilimitahan ng mga oras, araw, at taon gaya natin. Sa katunayan, sinasabi sa atin ng Bibliya na 'sa Panginoon ang isang araw ay parang isang libong taon, at ang isang libong taon ay parang isang araw' (2 Pedro 3:8).Alam natin na nilikha ng Diyos ang mga anghel bago Niya nilikha ang pisikal na uniberso. Inilalarawan ng aklat ni Job ang mga anghel na sumasamba sa Diyos habang nililikha Niya ang sanlibutan: 'Nasaan ka noong inilagay ko ang pundasyon ng lupa? Sabihin mo sa akin, kung naiintindihan mo. Sino ang nagmarka ng mga sukat nito? Tiyak na alam mo! Sino ang nag-unat ng isang panukat na linya sa kabuuan nito? Saan nakalagay ang mga tuntungan nito, o sino ang naglagay ng batong panulok nito - habang ang mga bituin sa umaga ay sabay-sabay na umaawit at ang lahat ng mga anghel ay sumisigaw sa kagalakan?' ( Job 38:4-7 ).Kung isasaalang-alang natin ang tungkulin ng mga anghel, maaari nating isipin na nilikha ng Diyos ang mga anghel bago pa lamang likhain ang sangkatauhan dahil ang isa sa kanilang mga tungkulin ay maging 'mga espiritung naglilingkod na sinugo upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan' (Hebreo 1:14). Alam din natin na umiral na sila bago ang hardin ng Eden, dahil si Satanas, na dating anghel na si Lucifer, ay naroroon na sa hardin sa kanyang pagkalugmok na kalagayan. Gayunpaman, dahil ang isa pang tungkulin ng mga anghel ay ang pagsamba sa Diyos sa palibot ng Kanyang trono (Apocalipsis 5:11-14), maaaring mayroon na silang milyun-milyong taon—gaya ng ating pag-iisip ng panahon—bago nilikha ng Diyos ang mundo, sinasamba Siya at pinaglingkuran Siya.

Kaya, bagaman hindi espesipikong sinasabi ng Bibliya kung kailan nilikha ng Diyos ang mga anghel, ito ay ilang panahon bago likhain ang mundo. Maging ito ay isang araw bago, o bilyun-bilyong taon bago-muli, sa pag-iisip natin ng oras-hindi natin matiyak.

Top