Anong mga pagkakataon ang mayroon para sa Kristiyanong paglilingkod sa labas ng simbahan?

Anong mga pagkakataon ang mayroon para sa Kristiyanong paglilingkod sa labas ng simbahan?

Maraming pagkakataon para sa mga Kristiyano na makilahok sa paglilingkod sa labas ng simbahan. Ang isang paraan ay sa pamamagitan ng pagboboluntaryo sa mga organisasyong naglilingkod sa komunidad, tulad ng mga soup kitchen, mga tirahan na walang tirahan, at mga programa pagkatapos ng paaralan. Ang isa pang paraan ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay tulad ng pagbisita sa mga maysakit o matatanda, pagtulong sa mga proyekto sa paglilinis ng kapitbahayan, o pagtuturo sa mga bata. Ang mga Kristiyano ay maaari ding maglingkod sa mundo sa pamamagitan ng gawaing misyon, ito man ay panandaliang paglalakbay o pangmatagalang pangako. Mayroong walang katapusang mga pagkakataon upang makilahok at gumawa ng pagbabago!

Sagot

Anumang paglilingkod na nagpapakita ng pag-ibig ni Hesus ay Kristiyanong paglilingkod. Mula sa pagbibigay ng isang tasa ng tubig (Marcos 9:41) hanggang sa pagkamatay para sa isang tao (Juan 15:13), mayroong maraming uri ng Kristiyanong paglilingkod tulad ng mga pangangailangan sa mundo. Kakaunti lamang ang nagsasangkot ng aktibidad sa loob ng apat na pader ng simbahan.Ang Bibliya ay nagbibigay ng ilang partikular na halimbawa ng Kristiyanong paglilingkod: magpakita ng pagkamapagpatuloy sa mga estranghero (Hebreo 13:2), alalahanin ang mga nasa bilangguan (Mateo 25:36), maglaan sa nangangailangan (Mateo 25:35), at magturo sa iba (Tito 2: 2-8). Ang ilang halimbawa ay nagsasalita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay: pag-aalaga sa mga bata (Mateo 18:5), pag-aalaga sa mga pamilya (Tito 2:5), pakikitungo sa mga empleyado nang patas (Colosas 4:1), pakikitungo nang tapat sa mga customer (Levitico 19:36). ), at maging masigasig sa mga mapagkukunan ng employer (Mateo 25:14-30). Hangga't ang pagkilos ay ginawa sa pangalan ni Jesus—iyon ay, ito ay udyok ng pag-ibig ni Jesus—ito ay Kristiyanong paglilingkod.Mayroong libu-libong organisasyon sa labas ng simbahan na nakatuon sa paglilingkod sa iba. Palaging nangangailangan ng mga boluntaryo at donasyon ang mga walang tirahan na silungan, tagabuo ng pabahay, at mga bangko ng pagkain. Sa buong mundo, ang mga organisasyon tulad ng Compassion International ay nagbibigay ng pagkain, damit, at edukasyon para sa mga bata na minsan ay mapanganib na mga sitwasyon. Ang ibang mga ministeryo ay nagbibigay ng tubig, mga micro-loan, o mga mapagkukunan tulad ng mga hayop sa bukid upang bigyang-daan ang pamilya ng bata na magkaroon ng sarili nilang kita.

Ang mundo sa labas ng mga pader ng simbahan ay nag-aalok ng maraming pagkakataon para sa mga partikular na pinag-aralan sa teolohiya. Ang mga chaplain ay naglilingkod sa mga ospital, base militar, at mga daungan ng pagpapadala. Ang mga dayuhang misyonero ay naglalakbay sa ibang bansa upang magtanim ng mga simbahan at magsanay ng mga katutubong pastor. Ang mga ministri ng parachurch ay nagbibigay ng biblikal na patnubay para sa mga pamilya at iba pang nangangailangan. At ang mga ministeryo sa internet tulad ng Got Questions ay palaging nangangailangan ng mga makapagpaliwanag ng katotohanan ng Diyos sa isang mapagmahal, madaling maunawaan na paraan.Ang mundo ay lubhang nangangailangan ng mga Kristiyanong handang ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon. Sinabi ni Jesus na ang pangalawang pinakadakilang utos ay ang pag-ibig sa iba—hindi sentimental, ngunit nadarama. Ang bawat kilos na ginawa sa pamamagitan ng kabaitan, pinalakas ng pang-unawa kay Kristo at sa Kanyang pag-ibig, ay Kristiyanong paglilingkod.Top