Ano ang soul link?

Ano ang soul link? Maaari bang maiugnay ang isang kaluluwa sa ibang kaluluwa? SagotAng ideya ng isang soul link ay isang New Age na paniniwala na nag-ugat sa Hindu mysticism at Greek mythology. Ang soul link ay madalas na tinatawag na soul mate, soul twin, o twin flame. Ang isang soul link ay diumano'y nararamdaman ng dalawang tao na espirituwal na konektado. Ang pagiging naka-link ay nagpapahiwatig na ang kanilang mga kaluluwa ay nagmula sa parehong espirituwal na pinagmulan bago ipagpalagay ang pisikal na anyo. Ang paniniwala sa soul links ay nakatali sa reincarnation , dahil maraming tao ang naniniwala na ang dalawang halves ng soul link ay paulit-ulit na mahahanap ang isa't isa habang sila ay muling nagkatawang-tao.Ang ilang mga tao ay tumuturo sa 1 Samuel 18:1 bilang pagbanggit ng isang soul link: Ang kaluluwa ni Jonathan ay pinagsama sa kaluluwa ni David (KJV). Gayunpaman, ang talatang ito ay nagsasabi lamang, sa isang idiomatic na paraan, na sina Jonathan at David ay pinagsama sa malapit na pagkakaibigan (NET). Sila ay nakatuon sa isa't isa, ngunit walang mystical unyon ng mga kaluluwa.

Ang konsepto ng isang soul link o soul mate ay nagmula kay Plato. Sa kanyang trabaho Ang Symposium , nagsalaysay si Plato ng isang komedya na kuwento tungkol sa mga unang tao na may dalawang mukha at apat na braso at binti. Nagbanta ang mga taong iyon na ibagsak ang mga diyos, kaya bilang tugon ay hinati ng mga diyos ang mga tao sa dalawa. Tinitiyak nito na doble ang halaga ng parangal na matatanggap ng mga diyos mula sa mga tao, at ito ay magpapakumbaba ng sangkatauhan. Pagkatapos ng paghihiwalay, gayunpaman, ang mga tao ay labis na nalungkot na hindi na sila kumain, kaya tinahi ng mga diyos ang kanilang mga katawan at pinagaling sila. Mula noon, ayon sa mito, hinanap ng mga tao ang kanilang kalahating kinuha mula sa kanila ng mga diyos, at, kapag nakita nila ang kalahating iyon, pakiramdam nila ay kumpleto sila. Maraming romantikong panitikan at sining ang nakabatay sa konseptong ito.Ang mga tao ay kadalasang nakakaramdam ng hindi kumpleto. Ang kalungkutan at ang pakiramdam na may kulang ay isang pangkalahatang pakiramdam. Posibleng manirahan sa pinakamalalaking lungsod sa mundo, napapaligiran ng ibang mga tao, ngunit nalulula sa kalungkutan. Ang pakiramdam na ito ng kawalan ng kumpleto ay hindi nalulutas o nadaraig ng romantikong pag-ibig, gaya ng mapapatunayan ng sinumang umibig.Ang tanging tunay na kasiya-siyang link ng kaluluwa ay ang matamasa natin kasama ng ating Lumikha. Binuo ng Diyos ang tao na hangarin ang isang relasyon sa Kanya, at kapag tayo ay nakaugnay sa Kanya sa ating mga kaluluwa, nakadarama tayo ng kasiyahan (Awit 1; Juan 3:29; 7:38; 16:22). Nakalulungkot, ang kasalanan ang nagtutulak sa atin na patuloy na mahanap ang kasiyahang iyon sa ibang lugar (Jeremias 2:13). Anumang bagay mula sa isang paganong idolo hanggang sa isang baso ng alak ay maaaring maging kapalit natin sa Diyos. Ang mga mahilig, droga, trabaho, telebisyon, palakasan, at maging ang sarili nating pamilya ay maaaring maging mga idolo kapag sinisikap nating hanapin ang kabuuan sa kanila o kapag ginagamit natin ang mga ito bilang pang-abala mula sa kahungkagan na nararamdaman natin nang wala ang Diyos. Sinasabi sa atin ng Bibliya na manatili kay Kristo, o wala tayong magagawa (Juan 15:4), at ito ay kahanga-hangang totoo, kapwa sa malalim, espirituwal na antas at sa praktikal, araw-araw na antas. Ang personal na dysfunctionality ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay sa ating distansya sa Diyos. Kapag naghahanap tayo ng kaluluwang ugnayan sa pagitan natin at ng ating Lumikha, lahat ng iba pang bagay na kailangan natin—kabilang ang kagalakan, kasiyahan, kasiyahan, katiwasayan, at kabuuan—ay idaragdag sa atin (tingnan sa Mateo 6:33: Awit 16).

Top