Ano ang kahalagahan ng Lebanon sa Bibliya?

Ano ang kahalagahan ng Lebanon sa Bibliya? SagotNabanggit lamang sa Lumang Tipan, ang Lebanon ay kilala sa mga puno at bulubundukin nito. Binanggit ng Bibliya ang Lebanon ng 71 beses, ngunit tumutukoy lamang sa likas na katangian nito at hindi bilang isang partikular na estado o bansa. Kapansin-pansin, Lebanon ibig sabihin ay puti, walang alinlangan na tumutukoy sa puti, nababalutan ng niyebe na bulubundukin ng bansa (tingnan sa Jeremias 18:14). Ang bansang Lebanon ay kilala sa likas na yaman at kagandahan nito.Kasama sa Kasulatan ang Lebanon na nasa loob ng Lupang Pangako. Parehong binanggit nina Moises at Joshua ang Lebanon nang pinag-uusapan ang Lupang Pangako at ang mga hangganan nito (Deuteronomio 1:7; 3:25; Josue 1:4). Ito ay may kaugnayan sa Deuteronomio 11:24, na nagsasaad, Bawat lugar na iyong tupakan ng iyong paa ay magiging iyo: Ang iyong teritoryo ay mula sa disyerto hanggang sa Lebanon, at mula sa Ilog Eufrates hanggang sa Dagat Mediteraneo. Nang maglaon, nang pamunuan ni Josue ang mga pananakop upang kunin ang mga bahagi ng Lupang Pangako, ang lambak ng Lebanon ay kasama bilang isa sa mga rehiyong nasakop (Josue 12:7).

Tahanan ng kilalang kagubatan at magandang hanay ng bundok, ang Lebanon ay pinagmumulan ng mahalagang tabla para sa mga Israelita. Ang cedar tree ng Lebanon, na itinampok sa modernong bandila ng Lebanon, ay pinahahalagahan dahil sa mataas na kalidad at mabangong kahoy nito. Gumamit si Solomon ng mga punong sedro mula sa Lebanon sa pagtatayo ng templo, gayundin sa pagtatayo ng kanyang palasyo, na tinatawag na Palasyo ng Kagubatan ng Lebanon (1 Mga Hari 5:5–6; 7:1–3). Upang mangolekta ng napakalaking kahoy na kailangan para sa templo at palasyo, 30,000 lalaking Israelita ang ipinatawag at ipinadala sa Lebanon nang isang buwan sa bawat pagkakataon (1 Mga Hari 5:13–14). Si Hiram, ang hari ng Tiro, ay nagpaputol ng mga puno ng kahoy sa kanyang mga manggagawa, naghakot ng mga troso sa dagat, at nagpalutang sa mga ito sa isang lugar kung saan maaaring tipunin ng mga tauhan ni Solomon ang mga ito (I Mga Hari 5:8–9).Ang mga puno ng Lebanon ay nagsisilbing makapangyarihang mga simbolo sa Bibliya. Dahil ang mga kagubatan ng Lebanon ay yumabong at masagana, ang mga puno ay kadalasang ginagamit bilang simbolo ng Israel na umuunlad o namumulaklak bilang resulta ng pagpapala ng Diyos (Awit 92:12; Oseas 14:5–7). Ang larawan ng Lebanon na yumayabong ay ginamit ng salmista upang ituro ang kadakilaan ng Diyos sa paglikha: Ang mga puno ng Panginoon ay dinidilig mabuti, ang mga sedro ng Lebanon na kanyang itinanim (Awit 104:16). Nang ipahayag ng Diyos ang paghatol sa Asiria, inihambing Niya ang makapangyarihang bansang iyon sa matatayog na puno ng Lebanon. Ngunit ipinangako ng Diyos ang pagbagsak ng Asiria:


Tingnan mo, ang Panginoon, ang Panginoong Makapangyarihan sa lahat,
puputulin ang mga sanga na may malaking kapangyarihan.


Puputulin ang matatayog na puno,
ang matatangkad ay ibababa.
Puputulin niya ng palakol ang kagubatan;
Ang Lebanon ay babagsak sa harap ng Makapangyarihang Isa (Isaias 10:33–34; cf. Ezekiel 31:3–17).

Mahalaga rin ang Lebanon dahil binanggit ito bilang pagtukoy sa hinaharap na kaharian ng milenyo. Sa pagbabalik ni Jesus pagkatapos ng kapighatian, itatayo Niya ang Kanyang kaharian at mamamahala sa loob ng 1,000 taon (Pahayag 20:4). Ang Jerusalem ay ipinangakong pagsasauli: Ang kaluwalhatian ng Lebanon ay darating sa iyo, ang enebro, ang abeto at ang sipres na magkakasama, upang palamutihan ang aking santuwaryo; at aking luluwalhatiin ang dako ng aking mga paa (Isaias 60:13). Ang mga likas na yaman ng Lebanon ay pinahahalagahan sa loob ng libu-libong taon, at muli silang mag-aambag ng kagandahan at kayamanan sa hinaharap na kaharian ng milenyo.Top