Ano ang kultura ng panggagahasa?

Ano ang kultura ng panggagahasa?

Ang kultura ng panggagahasa ay isang termino na unang likha noong 1970s ng mga feminist. Ito ay isang lipunan kung saan ang panggagahasa ay laganap at normalize dahil sa talamak na pangyayari at kawalan ng mga kahihinatnan para sa mga may kasalanan. Sa kultura ng panggagahasa, tinuturuan ang mga babae na mag-ingat na huwag 'ma-rape' sa halip na turuan ang mga lalaki na huwag mang-rape. Lumilikha ito ng kapaligiran kung saan karaniwan at tinatanggap ang sekswal na karahasan. Ang mga biktima ay madalas na sinisisi sa kanilang sariling mga pag-atake, at ang panggagahasa ay nakikita bilang isang bagay na nangyayari sa mga kababaihan na nabigong gumawa ng pag-iingat. Umiiral ang kulturang ito sa maraming lipunan sa buong mundo, ngunit laganap ito lalo na sa mga bansang may mataas na antas ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian.

Sagot

Ang termino kultura ng panggagahasa ay tumutukoy sa isang kapaligiran kung saan ang umiiral na panlipunang mga saloobin ay normalize o trivialize sekswal na pag-atake at pang-aabuso. Ang kasaysayan ay puno ng mga ebidensya na ang mga sibilisasyon ng tao sa kabuuan ay pinangungunahan ng kultura ng panggagahasa. Ang panggagahasa pa rin kung minsan ang paraan kung saan ang mga mananakop na hukbo o organisasyong terorista ay nagpapakita ng kanilang mga tagumpay. Lalaki man o babae ang biktima, ang panggagahasa ay may kapangyarihan na hamakin at pababain ang isang tao sa paraang hindi ginagawa ng ibang uri ng pang-aabuso. Ang panggagahasa ay lumalabag sa napakasagradong bahagi ng sekswalidad ng tao na idinisenyo ng Diyos upang maging isang pribadong pag-aalay ng pag-ibig sa isang asawa (Marcos 10:7–8). Ang pagkilos ng panggagahasa ay naghuhubad ng isang biktima ng dignidad at pagpapahalaga sa sarili, na nag-iiwan ng mga sugat sa kaluluwa na matagal nang gumaling ang katawan. Kung ano ang nilayon ng Diyos para sa kabutihan, ang layunin ni Satanas para sa kasamaan, at kapag pinipilipit at binabaluktot ni Satanas ang pinakadakilang mga regalo ng Diyos, ang pagkawasak ay napakalaki.Sa mga nakaraang taon ang termino kultura ng panggagahasa ay inilapat sa kung ano ang nakikita ng ilan bilang dumaraming mga insidente ng sekswal na pag-atake, na sinusundan ng walang pakialam na mga tugon mula sa pagpapatupad ng batas at lipunan sa kabuuan. Habang ang parehong mga rapist at biktima ay maaaring lalaki o babae, ang paggamit ng termino kultura ng panggagahasa kadalasang nakatutok sa problema ng isang lalaking salarin na pinipilit ang isang babae sa isang sekswal na gawain na labag sa kanyang kalooban. Sa isang kultura ng panggagahasa, ang halaga ng isang babae at ang kanyang kadalisayan ay nakikita bilang mga kalakal na makukuha ng sinumang lalaki na maaaring kumuha ng mga ito, na may kaunting takot sa mga epekto. Sa ilang mga bansa ngayon, ang kultura ng panggagahasa ay itinuturing na katanggap-tanggap, at sinumang babaeng nag-aangking ginahasa ay itinuturing na kontrabida. Ang biktima ng panggagahasa ay madalas na pinapatay o nakulong dahil sa pang-akit ng isang lalaki. Ang ganitong uri ng lipunan ay malinaw na isang kultura ng panggagahasa.Isinusulong ba ang kultura ng panggagahasa sa Estados Unidos? Karamihan sa mga tao ay nag-aangkin ng galit sa mga pagkakataon ng panggagahasa, ngunit ang mga parusa para sa isang paghatol sa panggagahasa ay tila hindi sapat na malupit upang pigilan itong mangyari. Ang mga headline ay sumisigaw ng napakaraming kwento ng mga kilalang binata na gumahasa sa mga babae at babae na kahit na ang mga natatakot sa ideya ay maaaring maging desensitized dito. Ang nagpapagulo sa usapin ay ang mga maling kaso na inihain ng mga kababaihan laban sa mga inosenteng lalaki; ang gayong mga maling alegasyon ay sumisira sa mga sensitivity at nagtanim ng binhi ng pagdududa sa susunod na mag-ulat ng panggagahasa.

Tulad ng karamihan sa mga pagkakataon ng pagkasira ng tao, ang simula ng kultura ng panggagahasa ay matutunton sa pagtanggi ng sangkatauhan sa Diyos. Ang Roma 1:18–32 ay binabalangkas ang pababang pag-ikot na ating ginagawa kapag ang sangkatauhan ay nakipagkamay sa Diyos at binibigyang kahulugan ang kanilang sariling pamantayang moral ayon sa kanilang mga pagnanasa. Binibigyang-diin ng mga talatang 21–22 ang problema kung saan lumalabas ang lahat ng kasalanan: Bagama't kilala nila ang Diyos, hindi nila siya niluwalhati bilang Diyos ni nagpasalamat man sa kanya, ngunit ang kanilang pag-iisip ay naging walang kabuluhan at ang kanilang mga hangal na puso ay nagdilim. Bagama't sila'y nag-aangkin na sila'y matalino, sila'y naging mga hangal. Kahit dalawang libong taon na ang nakalilipas nang isulat ang Romano, itinatanggi ng mga tao ang tunay na Diyos at sumasamba sa isang diyos na kanilang sariling gawa. Ang katotohanan ng pag-iral ng Diyos ay at hindi maikakaila, ngunit, sa halip na yumukod sa Kanya, muling nilikha ng sangkatauhan Siya.Nakikita natin ang Romans 1 downward spiral na nangyayari sa ating kultura ngayon. Ang salita Diyos ay katanggap-tanggap sa lipunan sa halos lahat ng larangan dahil ito ay nagkaroon ng kahulugan kung ano man ang gusto nating ibig sabihin nito. Gayunpaman, ang pangalan ni Jesus ay itinuturing na nagkakabaha-bahagi at hindi nagpaparaya (1 Corinto 1:18). Mga salitang tulad ng pagsisisi , walang , at pagsuko ay bihirang marinig—o ipangaral pa nga. Ang kahihinatnan ng gayong pagsamba sa sarili ay isang lipunan na may manipis na baluktot ng pagiging relihiyoso ngunit walang moral na pundasyon. Tulad ng sa mga araw ng Lumang Tipan, ginagawa ng bawat isa kung ano ang tama sa kanilang sariling mga mata (Mga Hukom 17:6; cf. Kawikaan 21:2). Kapag ang bawat tao ay nagpasiya para sa kanyang sarili kung ano ang katanggap-tanggap, kaguluhan, anarkiya, at walang pigil na masamang resulta. Ang mga modernong sibilisasyon, kabilang ang Estados Unidos, ay mabilis na dumudulas sa kailaliman na iyon.

Ang pagtanggi sa Diyos ay nagbubulag din sa atin sa halaga ng buhay ng tao. Ang pagpapawalang halaga na ito ay nakikita sa kultura ng aborsyon na malakas na ipinagtanggol sa pampublikong arena. Kapag ang buhay ng tao ay naging isang kalakal, ang mga indibidwal ay nagiging higit pa sa mga bagay na maaari nating gamitin o itapon ayon sa ating mga personal na pangangailangan. Kapag ang isang lalaking may ganoong pag-iisip ay nakakita ng isang mahinang babae na magagamit niya para sa sekswal na kasiyahan, ang kanyang pangunahing priyoridad ay ang pagpapasaya sa kanyang sarili. Ang kanyang pangalawang priyoridad ay maaaring pag-iwas sa mga kahihinatnan. Kung makakamit niya ang walang parusang kasiyahan sa sarili, kinukuha niya ang makukuha niya. Matagal nang sinira ang kanyang budhi, at maaari niyang labagin, abusuhin, at panggagahasa nang walang pag-aalinlangan sa moral (Roma 1:24). Hindi lahat ng lalaking may ganyang pag-iisip ay manggagahasa ng mga babae, dahil iba-iba ang kanilang piniling prioridad. Ngunit ang motibasyon ay pareho: Ako ang aking sariling diyos at dapat kong makuha ang anumang gusto ko kung maaari kong magkaroon nito nang walang negatibong kahihinatnan .

Ang isa pang kadahilanan na maaaring mag-ambag sa isang kultura ng panggagahasa ay ang lantad na sekswalidad na bumabad sa ating mundo. Mula sa iba't ibang media outlet, sa internet, at sa ating mga pag-uusap, ang modernong kultura ay nahuhulog sa sekswalidad. Ang pakikipagtalik ay naging isang diyos, at ang mga mananamba ay hindi nahihiyang umaawit ng mga papuri nito. Anuman ang mangyayari kung ito ay nangyayari sa pagitan ng pumapayag na mga nasa hustong gulang. Ang ganitong uri ng maluwag na hangganan ay walang mga signpost na nagbabala sa panganib, at ang mga sumasamba sa sex ay kadalasang nahuhuli ang kanilang sarili sa isang bilangguan na hindi nila sinasadya. Ang idinisenyo ng Diyos na maging bahagi ng buhay may-asawa ay naging hari ng lahat ng buhay, na kadalasang ginagawang mga pulubi at alipin ang mga sakop nito.

Ang pornograpiya ay isa pang nag-aambag sa kultura ng panggagahasa. Ito ay halos hindi maiiwasan, at ito ay gumagana sa sarili nitong kapangyarihan sa desensitizing at dehumanizing sekswalidad. Ang pornograpiya ay lumilikha ng mga gana na hindi maaaring matugunan sa pamamagitan ng malusog na pagpapahayag ng mag-asawa. Ang mga biktima nito ay nasumpungan ang kanilang mga sarili na may walang kabusugan na mga pagnanasa na lalong nagpapahina sa kanila hanggang sa makita nila ang kanilang mga sarili sa mga headline bilang isa sa mga kahanga-hangang kabataang lalaki na nakagawa ng hindi maiisip. Kabalintunaan, maraming tao na tumututol sa kultura ng panggagahasa ay tinutuligsa rin ang regulasyon ng tahasang sekswal na materyal. Kahit na ang prime time na telebisyon ay nagpapakita na ngayon ng mga uri ng mga kabastusan na ilang taon pa lamang ang nakararaan ay nalikha ng galit ng publiko. Ang gana sa sekswal na pagkasira ay nakakaapekto sa bawat bahagi ng buhay at tumutulong na lumikha ng isang kultura na naglalarawan sa mga kababaihan, mga bata, at mga inosente bilang mga sekswal na bagay.

Ang isa pang kadahilanan sa talakayan ng kultura ng panggagahasa ay ang sekswal na imoral na pamumuhay ng karaniwang Amerikano. Madaling tuligsa sa sarili ang pagkakaroon ng kultura ng panggagahasa, ngunit hindi ganoon kadaling kilalanin ang kontribusyon ng isang tao dito. Isang magkasalungat na mensahe ang ipinadala ng lipunan: Dapat ay malaya akong ipagmalaki ang aking sekswalidad sa anumang paraan na pipiliin ko at makipagtalik sa anumang oras na gusto ko, ngunit ang iba ay dapat tumugon sa aking pang-aakit sa paraang pipiliin ko sa anumang sandali na pipiliin ko. Kung minsan ang parehong mga tao na humihingi ng karapatang hamakin ang kanilang sarili sa publiko ay nagagalit kapag ang iba ay tumugon sa mga nakalulungkot na paraan. Hindi mahirap makita kung paano nagiging karaniwan ang panggagahasa sa isang lipunan kung saan ang pakikipagtalik ay isang kaswal na engkwentro.

Mangyayari ang kultura ng panggagahasa anumang oras na labagin ng mga tao ang mga pamantayang moral ng Diyos at lumikha ng sarili nila. Ang ilang mahahalagang katanungan ay dapat itanong sa pagtiyak ng paglusong ng isang lipunan sa kultura ng panggagahasa:

– Kung ang isang sibilisasyon ay nagpipilit na ipagdiwang ang lahat ng uri ng mga seksuwal na kabuktutan, ito ba ay may kakayahang mapanatili ang isang kulturang ligtas sa moral?

– Maaari bang igalang ng isang kultura na hayagang ipinagmamalaki ang mga karapatan nitong maging sekswal na imoral na paggawa sa anumang mga hangganang sekswal?

– Maaari bang sabay na tingnan ng isang lipunan na tumatanggi sa mismong pag-iral ng isang Lumikha ang mga tao bilang intrinsically mahalaga at karapat-dapat na igalang?

– Kung ang bawat tao ay tunay niyang diyos, mali ba talaga ang panggagahasa? Sino ang nagpapasya sa moralidad ng anumang aksyon?

Binabalaan tayo ng Galacia 6:7 kung ano ang mangyayari kapag inalis natin ang awtoridad ng Diyos sa ating mga pinahahalagahan, sa ating mga layunin, at sa ating mga batas: Huwag kayong padaya: Ang Diyos ay hindi mabibigo. Inaani ng tao ang kanyang itinanim. At inaani rin ng lipunan ang itinanim nito. Ang kultura ng panggagahasa ay hindi pinalaganap ng isang makadiyos, Kristiyanong mga tao. Hindi ito binabalewala ng mga taong nanghahawakan nang mahigpit sa mga pamantayan ng Bibliya. Ang kultura ng panggagahasa ay pinahihintulutang mag-ugat at lumago kapag ang mga taong nagsasabing napopoot dito ay talagang ilan sa mga tumutulong sa pagpapakain nito.Top