Ano ang Priory of Sion?

Ano ang Priory of Sion?

Ang Priory of Sion ay isang French secret society na itinatag noong 1956 ni Pierre Plantard. Ang lipunan ay pinangalanan sa Abbey ng Our Lady of Mount Zion sa Jerusalem, na winasak ng mga Crusaders noong 1119. Ang priory ay sinasabing isang pagpapatuloy ng mga knights Templar, at ang mga miyembro nito ay kilala bilang 'Templars' o 'Knights of Sion'. Ang layunin ng lipunan ay protektahan ang Holy Grail at itaguyod ang mga mithiin ng kabayanihan. Naniniwala ang mga miyembro ng priory na ang grail ay isang kopa na ginamit ni Jesus sa Huling Hapunan, at mayroon itong mystical powers. Naniniwala rin sila na ang mga Templar ay mga tagapag-alaga ng grail bago sila nabuwag noong ika-14 na siglo. Ang priory ay inakusahan bilang isang panloloko, at ang pagkakaroon nito ay pinagtatalunan ng maraming mga istoryador. Gayunpaman, mayroong ilang katibayan upang suportahan ang mga pag-aangkin nito, tulad ng mga dokumentong matatagpuan sa Bibliotheque nationale de France na lumilitaw na nagpapakita na si Plantard ay kasangkot sa mga Templar.

Sagot

Sa Ang Da Vinci Code , ang Priory of Sion ay isang lihim na lipunan, itinatag A.D. 1099, na inaangkin ang mga miyembrong gaya nina Isaac Newton, Victor Hugo, at Leonardo Da Vinci. Ayon kay Ang Da Vinci Code , ang pangunahing layunin ng Priory of Sion ay upang mapanatili ang katotohanan na si Jesus ay kasal kay Maria Magdalena at nagkaroon ng mga anak sa kanya. Ang mga batang ito ay nakipag-asawa sa linyang Merovingian ng mga Frankish na hari, na may sagradong linya ng dugo na nabubuhay hanggang sa modernong panahon.Tulad ng karamihan sa kung ano ang nakapaloob sa Ang Da Vinci Code , napakakaunti, kung mayroon man, katibayan na susuporta sa mga konklusyong ito tungkol sa Priory of Sion. Ang Priory of Sion ay itinatag noong 1956, hindi 1099. Ang mga dapat na ledger ng mga miyembro ng Priory of Sion ay itinuturing na mapanlinlang ng karamihan sa mga iginagalang na historian at iskolar. Kinukuha ng Da Vinci Code ang Priory of Sion, ikinakabit ang walang batayan na mga teorya ng pagsasabwatan tungkol sa mga pinagmulan at layunin nito, at ginagamit ito bilang ebidensya ng malawak na pagtatakip ng kasal ni Jesus kay Maria Magdalena.Si Jesus ay hindi kasal kay Maria Magdalena o sa sinuman. Si Jesus ay hindi nagkaanak kay Maria Magdalena o sa sinuman. Ang unang simbahan ay hindi naghangad na pagtakpan ito dahil walang dapat pagtakpan. Ang nag-iisang teorya ng pagsasabwatan na kinasasangkutan ng Priory of Sion ay ang inimbento ng may-akda na si Dan Brown at ng iba pa, na gumagamit ng ligaw na imahinasyon at walang batayan na mga teorya upang salakayin ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kung sino talaga si Hesukristo at kung ano ang Kanyang ipinarito sa lupa upang gawin.Top