Ano ang moral na katotohanan?

Ano ang moral na katotohanan? SagotAng moral ay ang ating mga kahulugan ng tama at mali : ang mga linyang naghihiwalay sa mabuting pag-uugali sa masamang pag-uugali. Ang moral ay hindi isang paliwanag kung paano kinakailangan ang mga bagay, ngunit isang paglalarawan kung paano dapat maging ang mga bagay. Ito ay nagpapahiwatig ng isang antas ng obligasyon. Ang paglalagay ng label sa isang bagay na moral ay nangangahulugan na dapat natin itong aktibong ituloy, habang ang isang bagay na imoral ay dapat na aktibong iwasan. Kapag tinawag nating moral ang isang bagay, iniuugnay natin ito sa mga konsepto tulad ng mabuti, tama, wasto, marangal, o etikal. Ang kalikasan ng moralidad ay nangangahulugan din na ang pagsasaayos ng mga moral na linyang iyon—ang paraan kung saan ang mga konseptong iyon ay nakaayos—ay isang moral na kailangan, dahil ang hindi moral ay aktibong salungatin.Katotohanan ang ating kahulugan ng realidad: ang mga linyang naghihiwalay sa kung ano ang totoo sa kung ano ang hindi totoo. Ang katotohanan ay isang paliwanag kung paano talaga ang mga bagay, hindi kung paano natin naisin ang mga ito o maging kung paano ito dapat. Kapag tinutukoy natin ang katotohanan, nagbubunga tayo ng mga konsepto tulad ng aktuwal, totoo, makatotohanan, tunay, o umiiral. Ang likas na katangian ng katotohanan ay nangangahulugan na kung saan ay hindi totoo, o mali, alinman ay hindi umiiral o hindi maaaring mangyari. Ang katotohanan ay sarili nitong kinakailangan: maaaring tanggapin ito o tanggihan ng isang tao, ngunit hindi ito mababago ng mga opinyon.

Sa ibabaw, ang moralidad at katotohanan ay tila sumasakop sa magkahiwalay na mga lugar. Inilalarawan ng katotohanan kung ano ang, at inilalarawan ng moralidad kung ano ang nararapat. Ang pagsasalita ng moral na katotohanan ay nagpapahiwatig ng kumbinasyon ng dalawang ideyang iyon. A moral na katotohanan magiging tama at mabuti, gayundin ang aktuwal at totoo. Siyempre, dahil kung ano ang at kung ano ang dapat ay hindi kinakailangang magkapareho, ang tanong ay lumitaw kung ang moral na katotohanan ay maaaring umiral sa isang makabuluhang paraan, at kung ano ang magiging hitsura nito.Sa lumalabas, ang pag-unawa sa moralidad ay nangangailangan ng isang katulad na diskarte tulad ng anumang iba pang hanay ng mga katotohanan: ito ay alinman sa layunin o subjective. Ang layuning moralidad—na may label ding ganap na moralidad—ay nagpapahiwatig ng isang bagay na naayos ayon sa hindi nagbabagong pananaw. Ang mga layuning moral na prinsipyo ay nauugnay sa isang hindi gumagalaw, unibersal na punto ng sanggunian. Ang mga paksang moral—tinatawag ding relativism—ay nauugnay sa ilang pagbabago, pagbabago, o pananaw na nakabatay sa kagustuhan.Ang isang problema sa subjective na moralidad ay mabilis itong nagiging kontradiksyon sa mga tuntunin. Kung ang mga linya na tumutukoy kung ano ang tama at mali ay maaaring ilipat, kung gayon ang layunin ng moral mismo ay nawala. Maaaring tawagin ng isa ang parehong pagpipilian, sa parehong sitwasyon, alinman sa moral o imoral ayon sa iba't ibang mga punto ng sanggunian. Na sa sarili nitong tinatalo ang layunin ng moralidad. Ang mga praktikal na desisyon ay maaaring ganap na baligtarin, sa kasong iyon. Ang subjective na moralidad ay salungat sa sarili ay nagpapahiwatig ng aktwal na moralidad ay nakatali sa isang bagay na layunin. Ibig sabihin, mas makatuwirang sabihin na umiiral ang katotohanang moral kaysa sabihing wala ito.Sa huli, ang tanging makatwirang batayan para sa moral na katotohanan ay ang Diyos. Ang isang hindi nilikha, hindi nagbabago, perpektong pamantayan ay magkasya sa mga kahulugan ng parehong katotohanan at moralidad, nang sabay-sabay. Ang anumang batayan para sa paghahambing o paghatol sa kalaunan ay umaasa sa isang ipinapalagay na ganap na pamantayan. Kung ang konsepto ay kung ano o kung ano ang nararapat, ang tanging makatwirang batayan ay ang Diyos. Nangangahulugan ito na ang tinatawag ng Diyos na mabuti ay ang pamantayan ng moralidad: iyon ang moral na katotohanan.Top