Ano ang Gestalt therapy, at ito ba ay biblikal?

Ano ang Gestalt therapy, at ito ba ay biblikal? SagotDahil ang sikolohiya ay isang pag-aaral ng pag-uugali at katalusan ng tao, minsan tinitingnan ito ng mga tao bilang isang komprehensibong teorya ng sangkatauhan. Walang iisang sikolohikal na teorya, gayunpaman, ang nagsasaalang-alang sa kabuuan ng buhay ng tao. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa Diyos ay mauunawaan natin ang Kanyang nilikha, lalo na ang mga nuances ng isip ng tao at ang pagiging kumplikado ng pag-uugali ng tao. Sa Salita ng Diyos lamang tayo makakahanap ng mga patnubay upang mamuhay ayon sa orihinal na nilayon. Ang halaga ng sikolohiya ay ang ilan sa mga teorya nito, kapag sinala sa pamamagitan ng katotohanan sa Bibliya, ay maaaring mag-alok ng mga Kristiyanong makatutulong na pananaw.Paliwanag ng Gestalt Therapy


Itinatag ni Fritz Perls, ang Gestalt therapy ay isang eksistensyal na diskarte sa pagpapayo. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang Aleman Hugis , na nangangahulugang 'anyo.' Sa konteksto ng mga ideya ni Perls, Hugis tumutukoy sa isang pinag-isang kabuuan o isang bagay na hindi maaaring paghiwalayin sa mga bahagi nang hindi nawawala ang kakanyahan nito. Ang Gestalt therapy ay batay sa field theory dahil pinaniniwalaan nito na ang isang bagay ay dapat makita sa kapaligiran nito upang lubos na maunawaan. Gayundin, ang kapaligirang iyon ay patuloy na nagbabago; Ang mga interrelasyon na koneksyon at proseso ay napakahalaga. Tinitingnan ni Perls ang personalidad sa kabuuan (kumpara sa mekanikal na pananaw na kinuha sa mga therapy gaya ng behaviorism). Binigyang-diin niya ang kasalukuyan sa nakaraan at proseso sa nilalaman. Sa ngayon, hindi ginagawa ang Gestalt therapy gaya ng orihinal na disenyo nito ng Perls. Ang kanyang mga pamamaraan ay tinitingnan bilang hindi partikular na sumusuporta sa kliyente, at ang mga Gestalt therapist ngayon ay may posibilidad na gumawa ng mas malambot na diskarte.Ipinapalagay ng Gestalt therapy na ang mga tao ay patuloy na nasa proseso ng pagiging at ang personal na paglaki ay ginagawang posible sa pamamagitan ng pananaw at relasyon sa iba. Ang Gestalt therapy ay naglalayong tulungan ang mga kliyente na maging mas makasarili sa pamamagitan ng kamalayan sa kanilang panloob at panlabas na mga katotohanan. Tinutulungan din ng mga tagapayo ang mga kliyente na muling isama o 'muling pagmamay-ari' ang anumang aspeto ng kanilang sarili na maaaring itinanggi nila. Si Perls ay kilala sa pagiging confrontational; sinasadya niyang biguin ang mga kliyente kung minsan upang mapataas ang kanilang kamalayan. Sa halip na isulong ang mulat na pagsisikap ng isang kliyente na magbago, ang mga therapist ng Gestalt ay sumunod sa isang kabalintunaan na teorya kung saan ang pagbabago ay isang produkto ng kamalayan sa sarili. Kaya, ang susi sa ating pagiging mas pasyente ay ang mapagtanto na tayo ay naiinip. Ang mahalaga ay maging ganap ang ating sarili sa kasalukuyang sitwasyon; ang pagsisikap na maging kung ano ang 'dapat' ay pinanghihinaan ng loob.

Tinutulungan ng mga therapist ng Gestalt ang mga kliyente na harapin ang 'hindi natapos na negosyo.' Ang iba't ibang mga diskarte ay nagdadala ng mga nakaraang emosyonal na pakikibaka ng isang kliyente sa kasalukuyan at tinutulungan siyang makayanan ang mga karanasang iyon. Tinitingnan ng mga Gestalt therapist ang paglaban ng kliyente sa pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kapaligiran bilang nagbibigay-kaalaman—isang bagay na dapat tuklasin sa halip na lampasan lamang. Ang layunin ng isang therapist ay tulungan ang kliyente na dumalo sa kasalukuyan; ang pag-uusap ay isang mahalagang bahagi ng proseso. Ang mga kliyente ay sinisingil sa pagtaas ng kanilang sariling kamalayan at paggawa at pagtugon sa personal na kahulugan. Ang mga therapist ay inaasahang maging kanilang sarili at personal na makakaugnay sa mga kliyente. Ang kakayahan ng isang therapist na maging 'sa sandaling' kasama ang mga kliyente ay mas mahalaga kaysa sa pamamaraan na ginagamit niya.Komentaryo sa Bibliya sa Gestalt Therapy
Ang Gestalt therapy ay maaaring maging mahirap na mabilang dahil ito ay higit sa lahat ay karanasan; gayunpaman, maaari tayong magkomento sa ilang mga pangunahing konsepto nito. Ang konsepto na ang mga tao ay pinagsama-samang nilalang ay tumpak. Tayo ay isang masalimuot na timpla ng maraming magkakaugnay na bahagi, kabilang ang puso, kaluluwa, isip, at lakas (Marcos 12:30). Gayundin, ang kapaligiran ay mahalaga sa kung sino tayo (1 Corinto 15:33).

Gayunpaman, ang Gestalt therapy ay naglalagay ng hindi nararapat na diin sa tatak ng pagiging tunay nito. Ang kalayaan ay tinitingnan bilang 'ang tunay na ikaw.' Para sa mga Kristiyano, ang kalayaan ay matatagpuan sa pagpapasakop sa Banal na Espiritu. Ang mas mahalaga kaysa sa pagiging totoo sa ating sarili ay ang pagiging totoo sa Diyos (Roma 6:15-19). Ito ang katotohanan na nagpapalaya sa atin (Juan 8:32)—malayang ipagdiwang ang ating pagkakakilanlan kay Kristo. Siya ay dapat dumami, at tayo ay dapat na bumaba (Juan 3:30).

Gayundin, mayroong ilang wastong alalahanin sa pagbibigay-diin ng Gestalt therapy sa kamalayan sa sarili. 'Ang puso ay magdaraya higit sa lahat ng mga bagay, at lubhang may sakit; sinong makakaintindi nito?' (Jeremias 17:9). Ang pag-asa sa ating sariling mga pananaw at paglikha ng isang 'personal na kahulugan' para sa ating sarili ay hindi magreresulta sa isang tumpak na pag-unawa sa katotohanan. Kasabay nito, ang mga therapist ng Gestalt ay sanay sa pagturo ng mga hindi pagkakapare-pareho, isang kasanayang maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagputol sa pagkukunwari. Ang mga therapist ng Gestalt ay dumadalo sa mga di-berbal na pag-uugali na nagpapasinungaling sa mga salita ng isang kliyente at nagpapakita ng kanyang tunay na emosyonal na kalagayan.

Ang konsepto ng muling pagsasanib ng mga bahagi ng ating sarili na itinanggi natin ay maaaring biblikal o hindi, depende sa bahaging pinag-uusapan. Kung ito ay mga emosyon na ating tinanggihan, kung gayon, tiyak, ito ay biblikal na muling isama ang mga ito. Ang mga damdamin ay bahagi ng pagiging tao at nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon (Juan 11:35). Ang pagmamay-ari ng ating nakaraan ay tumutulong sa atin na makita kung saan nakialam at tinubos ang Diyos (1 Timoteo 1:12-14). Kahit na ang pagmamay-ari sa sarili nating makasalanang pagmamaneho ay nakakatulong. Gayunpaman, ang mga Kristiyano ay hindi dapat sumuko sa kanilang makasalanang kalikasan sa anumang kadahilanan. Ang isang mananampalataya ay hindi dapat mahulog sa kasinungalingan na ang pagkakasala ay makatwiran kung siya ay simpleng 'pagiging kanyang sarili.' Ang mga Kristiyano ay may kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang mamuhay ng isang banal na buhay kay Kristo; sila ay ibinabalik sa disenyo na orihinal na nilayon ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang mga Kristiyano ay ginawang bago at tinawag na alisin ang makasalanang kalikasan (Efeso 4:20-24).

Ang Gestalt therapy ay maaaring makatulong sa pagbibigay-liwanag sa hilig ng tao na linlangin ang ating sarili at ang iba. Binibigyang-diin nito ang ating pangangailangang mamuhay sa kasalukuyan nang hindi nababalot sa nakaraan o natatakot sa hinaharap. Nakatutulong din ang pagbibigay-diin nito sa tunay na pamumuhay. Kailangan nating kilalanin ang ating sakit at dalhin ito sa Diyos para gumaling.

Ang isang panganib ng Gestalt therapy ay umaasa ito sa mga tao upang maging nakapagpapagaling sa kanilang sarili-ang relasyon at pagiging tunay ay nakikita bilang nakakaligtas; ang pagiging 'kung sino ka ba talaga' ang dapat na lunas sa mga sakit sa buhay. Sinasabi ng Bibliya na ang mga tao ay patay na, hindi lamang nalinlang. Kailangan natin ng Tagapagligtas na magliligtas sa atin mula sa kasalanan at muling bubuhayin (Efeso 2:1-5). Kailangan nating palayain sa pamamagitan ng kaalaman sa layunin ng katotohanan ng Diyos (Juan 8:32).

Pakitandaan na ang malaking bahagi ng impormasyong ito ay inangkop mula sa Modern Psychotherapies: Isang Comprehensive Christian Appraisal ni Stanton Jones at Richard Butman at Teorya at Practice ng Pagpapayo at Psychotherapy ni Gerald Corey.Top