Ano ang dualism?

Ano ang dualism?

Ang dualismo ay isang teorya kung saan ang dalawang prinsipyo ay ginagamit upang ipaliwanag ang lahat ng bagay sa uniberso. Ang dalawang prinsipyo ay bagay at isip. Ang isip at katawan ay dalawang magkaibang bagay. Ang isip ay kung sino tayo, ang ating mga iniisip at nararamdaman. Ang katawan ay pisikal na bahagi natin, kung ano ang nakikita natin kapag tumitingin tayo sa salamin. Ang katawan at isip ay konektado, ngunit sila ay independyente rin sa isa't isa.

Sagot

Sa teolohiya, ipinapalagay ng konsepto ng dualismo na mayroong dalawang magkahiwalay na entidad—mabuti at masama—na magkaparehong makapangyarihan. Sa Kristiyanong dualismo, ang Diyos ay kumakatawan sa mabuting nilalang at si Satanas ay kumakatawan sa masamang nilalang.Gayunpaman, ang katotohanan ay kahit na si Satanas ay may ilang kapangyarihan, siya ay hindi katumbas ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, sapagkat siya ay nilikha ng Diyos bilang isang anghel bago siya naghimagsik (Isaias 14:12-15; Ezekiel 28:13-17). Gaya ng sinasabi ng Kasulatan, Kayo, mga anak, ay mula sa Diyos at dinaig ninyo sila, sapagkat ang nasa inyo ay mas dakila kaysa sa nasa sanlibutan (1 Juan 4:4). Ayon sa Banal na Kasulatan, walang dualism, walang dalawang magkasalungat na puwersa ng pantay na kapangyarihan na tinatawag na mabuti at masama. Ang mabuti, na kinakatawan ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat, ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa uniberso nang walang pagbubukod. Ang kasamaan, na kinakatawan ni Satanas, ay isang mas mababang puwersa na walang kapantay sa kabutihan. Ang kasamaan ay matatalo sa lahat ng pagkakataon sa anumang head-to-head na laban sa kabutihan, dahil ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat, ang diwa ng kabutihan, ay makapangyarihan sa lahat, samantalang ang kasamaan, na kinakatawan ni Satanas, ay hindi.Sa tuwing ipinapakita ng alinmang doktrina ang mabuti at masama bilang dalawang magkatulad na puwersang magkasalungat, ang doktrinang iyon ay sumasalungat sa posisyon sa banal na kasulatan na ang kabutihan, na kinakatawan ng Diyos na Makapangyarihan, ay ang nangingibabaw na kapangyarihan sa sansinukob. Dahil si Satanas ay hindi, at hindi kailanman magiging, kapantay ng Diyos, anumang doktrina na nagsasabing siya ay maaaring markahan bilang isang maling doktrina. Ang katotohanan na si Satanas ay itinapon mula sa langit dahil sa pagsisikap na umangat sa Diyos ay hindi nangangahulugan na si Satanas ay sumuko na sa pagsisikap na maging kapantay o higit sa Diyos, na pinatutunayan ng mga pangunahing prinsipyo ng dualismo na higit sa lahat ay bumaba sa pamamagitan ng pilosopikal na tangkay ng tao. karunungan.

Maaaring walang dualism na umiiral sa alinmang sulok ng ating uniberso. Iisa lamang ang kapangyarihan na nangingibabaw, at ang kapangyarihang iyon ay ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat na ipinahayag sa atin sa Bibliya. Ayon sa katibayan ng banal na kasulatan, mayroon lamang isang kapangyarihan na makapangyarihan sa lahat, hindi dalawa. Kaya, ang anumang doktrina ng dualismo na nagsasaad na mayroong dalawang magkapantay na kapangyarihan na magkasalungat sa isa't isa (mabuti at masama) ay isang maling doktrina.

Top