Ano ang Chrislam?

Ano ang Chrislam?

Ang Chrislam ay isang portmanteau ng Kristiyanismo at Islam, na nagpapahiwatig ng pagsasama ng dalawang relihiyon. Ang termino ay ginagamit upang sumangguni sa iba't ibang mga inisyatiba ng interfaith, kabilang ang diyalogo sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano, magkasanib na mga serbisyo sa pagsamba, at pagbabahagi ng mga mapagkukunan ng relihiyon. Nagmula ang Chrislam sa Nigeria, kung saan pinamunuan ng iskolar ng Islam na si Sheikh Ahmed Tijani ang isang kilusan noong unang bahagi ng ika-20 siglo upang itaguyod ang pagkakaisa sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano. Ang mga pagsisikap ng Sheikh ay kinalaunan ay kinuha ni Rev. William Samuel Sawyer, isang Amerikanong misyonero na nagtatag ng World Congress of Faiths sa London noong 1936. Nakita ni Sawyer si Chrislam bilang isang paraan upang maisakatuparan ang kapayapaan sa mundo, at ang kanyang gawain ay naglatag ng pundasyon para sa interreligious dialogue at pagtutulungan sa mga tradisyon ng pananampalataya. Sa mga nagdaang taon, ang Chrislam ay nakakuha ng traksyon bilang isang kilusan sa loob mismo ng Kristiyanismo. Noong 2010, inilunsad ng megachurch pastor na si Rick Warren ang isang inisyatiba na tinatawag na 'King's Way' upang isulong ang pagkakaunawaan at pagtutulungan ng mga Muslim at Kristiyano. At noong 2012, inilunsad ng National Council of Churches ang 'Chrislam Working Group' nito upang tuklasin ang mga paraan ng pagtutulungan sa mga karaniwang alalahanin gaya ng katarungang panlipunan at paggawa ng kapayapaan. Habang lalong nagiging magkakaugnay ang mundo, natutuklasan ng mga tao na may iba't ibang pananampalataya na mas marami silang pagkakatulad kaysa sa napagtanto nila. Ang Chrislam ay isang tugon sa katotohanang ito, na nagbibigay ng puwang para sa diyalogo at pakikipagtulungan ng Muslim-Kristiyano na maaaring humantong sa higit na pagkakaunawaan at paggalang sa pagitan ng ating dalawang dakilang relihiyon.

Sagot

Ang Chrislam ay isang pagtatangka na i-syncretize ang Kristiyanismo sa Islam. Habang nagsimula ito sa Nigeria noong 1980s, kumalat ang mga ideyang Chrislamic sa halos buong mundo. Ang mahahalagang konsepto ng Chrislam ay ang Kristiyanismo at Islam ay magkatugma, na ang isa ay maaaring maging isang Kristiyano at isang Muslim sa parehong oras. Ang Chrislam ay hindi isang aktwal na relihiyon ng sarili nitong, ngunit isang paglabo ng mga pagkakaiba at pagkakaiba sa pagitan ng Kristiyanismo at Islam.Itinuturo ng mga tagapagtaguyod ng Chrislam ang mga katotohanan tulad ng binanggit si Hesus ng 25 beses sa Qur'an, o ang Kristiyanismo at Islam na may magkatulad na mga turo sa moral at etika, o ang pangangailangan para sa dalawang pinakamalaking monoteistikong relihiyon na magkaisa upang labanan ang pag-usbong ng ateismo at alternatibong espirituwalidad. Ang Chrislam ay tinitingnan ng ilan bilang solusyon para sa patuloy na tunggalian sa pagitan ng Kanluraning mundo, na karamihan ay Kristiyano, at sa Gitnang Silangan, na karamihan ay Muslim.Bagama't hindi maikakaila na maraming pagkakatulad sa pagitan ng Kristiyanismo at Islam (at Hudaismo, sa bagay na iyon), sa huli ay nabigo ang Chrislam dahil ang Kristiyanismo at Islam ay dyametro na sumasalungat sa pinakamahalagang isyu - ang pagkakakilanlan ni Hesukristo. Ang tunay na Kristiyanismo ay nagpahayag na si Hesus ay Diyos na nagkatawang-tao. Para sa mga Kristiyano, ang pagka-Diyos ni Kristo ay isang hindi mapag-aalinlanganan, dahil kung wala ang Kanyang pagka-Diyos, ang kamatayan ni Hesus sa krus ay hindi magiging sapat upang maging ang nagbabayad-salang sakripisyo para sa mga kasalanan ng buong mundo (1 Juan 2:2).

Mahigpit na tinatanggihan ng Islam ang pagka-Diyos ni Kristo. Ang Qur’an ay nagpahayag ng ideya na si Hesus ay Diyos na kalapastanganan (5:17). Isinasaalang-alang ang paniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo shirk (polytheism) sa mga Muslim. Dagdag pa, itinatanggi ng Islam ang kamatayan ni Kristo sa krus (4:157–158). Ang pinakamahalagang doktrina ng pananampalatayang Kristiyano ay tinanggihan sa Islam. Bilang resulta, ang dalawang relihiyon ay ganap na hindi magkatugma, na ginagawang isang konsepto ang Chrislam na dapat tanggihan ng mga Kristiyano at Muslim.

Top