Ano ang bibliomancy?

Ano ang bibliomancy?

Ang Bibliomancy ay ang sining ng paggamit ng mga aklat upang mahulaan ang hinaharap. Ang practitioner, na kilala bilang bibliomancer, ay gumagamit ng libro bilang tool para sa panghuhula. Ang libro ay karaniwang isa na nabasa nang maraming beses at may espesyal na kahulugan sa bibliomancer. Ang Bibliomancy ay may mahabang kasaysayan at maaaring masubaybayan pabalik sa sinaunang Greece at Rome. Sa mga nakalipas na taon, nakaranas ito ng muling pagkabuhay sa kasikatan, dahil sa paggamit nito ng mga kilalang tao tulad nina Madonna at Oprah Winfrey. Mayroong dalawang pangunahing paraan ng bibliomancy: open-text at closed-text. Sa open-text na bibliomancy, random na binubuksan ng practitioner ang aklat sa isang page at naghahanap ng salita o parirala na nagsasalita sa kanilang tanong. Sa closed-text na bibliomancy, ang practitioner ay gumagamit ng isang partikular na sipi mula sa aklat na sa tingin nila ay may kaugnayan sa kanilang tanong. Maaaring gamitin ang Bibliomancy para sa mga personal na tanong o para sa mas pangkalahatang mga tanong tungkol sa hinaharap. Marami ang naniniwala na ang kapangyarihan ng pamamaraan ay nakasalalay sa kakayahang mag-tap sa kolektibong kawalan ng malay. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga libro bilang aming gabay, kami ay nag-tap sa karunungan ng mga siglo ng karanasan ng tao.

Sagot

Ang bibliomancy ay ang pagsasanay ng panghuhula sa pamamagitan ng isang libro. Sa pangkalahatan, ang bibliomancy ay nagsasangkot ng pagbukas sa isang random na pahina sa isang sagradong aklat upang mahanap ang sagot sa isang tanong na ibinibigay. Noong unang panahon, ginamit ang mga gawa nina Homer at Virgil. Ngayon, ang bibliomancy ay madalas na tumutukoy sa panghuhula sa pamamagitan ng Bibliya. Ngunit, hindi sa anumang paraan ay ang Bibliya ang tanging aklat kung minsan ay ginagamit sa bibliomancy. Ang ibang mga aklat na minsang ginagamit ay ang I Ching , ang Mahabharata , at ang Qur’an. Ang proseso ng bibliomancy ay nagsasangkot ng pagtatanong ng isang malinaw na tanong, pagbubukas ng aklat sa isang random na pahina, at pagsunod sa isang daliri sa mabagal na bilog hanggang sa sabihin ng espiritu na huminto. Ang talatang kung saan ang mga daliri ng nagtatanong ay diumano'y naglalaman ng sagot.Ang kuwento ay isinalaysay tungkol sa isang tao na gustong malaman kung ano ang mayroon ang Diyos para sa kanyang kinabukasan, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata, binuksan ang Bibliya nang random, at idinikit ang kanyang daliri sa pahina. Binuksan niya ang kanyang mga mata at binasa ang Mateo 27:5, Judas . . . umalis at nagbigti. Hindi nagustuhan ang sagot na iyon, sinubukan muli ng lalaki. Sa pagkakataong ito, dumapo ang kanyang daliri sa Lucas 10:37, Humayo ka at gawin mo rin. Muli, hindi nagustuhan ang sagot na iyon, sinubukan muli ng lalaki. Sa pagkakataong ito ay dumapo ang kanyang daliri sa Juan 13:27, Kung ano ang gagawin mo, gawin mo kaagad.All joke aside, ang bibliomancy ay hindi biblical. Hinahatulan ng Salita ng Diyos ang lahat ng anyo ng panghuhula nang walang tiyak na mga termino (Deuteronomio 18:10; Mga Gawa 16:16-19). Ang mga gawaing okultismo ay hindi ginagawang mas masama dahil lamang ang Bibliya ay ginagamit sa proseso. Oo, ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Oo, inaakay tayo ng Diyos sa mga tiyak na talata sa Bibliya na magsasalita sa atin sa panahon ng pangangailangan. Oo, minsan nagiging sanhi tayo ng Diyos na matisod sa isang talata sa eksaktong oras na kailangan natin ang mensaheng nilalaman ng talata. Ngunit ang Salita ng Diyos ay nilayon upang pag-aralan, unawain, at ikapit. Dapat nating pag-aralan ang Salita ng Diyos nang sinasadya, hindi basta-basta. Ang atin ay isang makatwirang pananampalataya, hindi batay sa esoteric na interpretasyon ng mga random na bersikulo. Ang ating karunungan ay mula sa Diyos (Santiago 1:5).Top