Ano ang atman sa Hinduismo?

Ano ang atman sa Hinduismo? SagotSa Hinduismo, ang isang tunay na katotohanan ay tinatawag brahman , na may anumang bagay na may label Maya , na literal na nangangahulugang laro at nauugnay sa salita para sa mahika; ito ang hindi talaga totoo. Anumang bagay na ating iniisip o nararanasan nang makatwiran ay Maya . Kabilang dito ang lahat ng pisikal na bagay, kabilang ang ating mga katawan, kasama ang ating mga damdamin at emosyon.Sa loob ng lahat, kasama ang kaluluwa ng tao, mayroong isang katotohanan na hindi Maya , na tinatawag na atman , minsan isinasalin bilang totoong sarili o panloob na sarili. Ang atman ay walang hanggan at ito mismo ang pangunahing kakanyahan ng bawat indibidwal, ang personalidad. Itinuturo ng Hinduismo na kung saan naninirahan ang atman o totoong sarili, mayroong Diyos. Ang atman ay nagbibigay sa mga tao ng kanilang kamalayan at nagbibigay sa kanila ng mga banal na katangian. Ayon sa Hinduismo, ang Kataas-taasang Panginoon ay nasa puso ng bawat isa. . . at pinapatnubayan ang mga paglalagalag ng lahat ng nabubuhay na nilalang, na nakaupo na parang sa isang makina, na gawa sa materyal na enerhiya (Bhagavad Gita, 18.61).

Atman ay magkapareho sa brahman ; pareho ang totoong realidad. Ang susi sa pag-iisip ng Hindu ay ang malampasan ang mundo ng Maya / maranasan at matuklasan ang pagkakakilanlan ng isang tao sa atman o brahman . Ginagawa ito mula sa paghiwalay ng sarili sa mundo at pamumuhay ng malalim na pagmumuni-muni. Tanging sa katahimikan at sa pagtigil ng lahat ng pandama na aktibidad at proseso ng pag-iisip ay maaaring mapagtanto ng isang tao ang kanyang pagkakaisa sa atman.Sa pilosopiyang Hindu, ang atman ay kaibahan sa ego. Ang ego ay isang huwad na sentro ng sarili, ang produkto ng mga pandama na karanasan, naipon na mga alaala, at mga personal na kaisipan. Ang ego ay ang pakiramdam ng paghihiwalay o limitasyon, iyon ay, ang pakiramdam na tayo ay naiiba sa ibang mga nilalang. Ang pag-iisip sa mga tuntunin tungkol sa akin at sa iyo, sa halip na kilalanin na ang lahat ng mga nilalang ay walang hanggan at hindi nahahati, ay isang halimbawa ng kamangmangan ng ego. Ang atman ay katotohanan; ang ego ay ilusyon. Ang atman ay permanente; ang ego ay transience. Ang atman ay pagpapala; naghihirap ang ego. Ang kaakuhan ay dapat iligtas ng nananahan na atman.Kung ang pagkakaisa sa atman ay natupad sa buhay, kung gayon sa kamatayan ang atman o brahman ang katotohanan ay ganap na nakabawi, ang cycle ng reinkarnasyon ay nasira, at ang kaluluwa ay muling pumasok brahman habang bumabalik ang isang patak ng tubig sa karagatan. Sa puntong iyon, ang nirvana , isang estado ng pinakamataas na kaligayahan, ay natanto.Ang paniniwala sa atman ay hindi maaaring itugma sa turo ng Bibliya. Ang Diyos, na isang personal na Nilalang, ay hindi nananahan sa loob ng lahat ng bagay; Siya ay hiwalay sa Kanyang nilikha (Apocalipsis 4:11), at hindi natin Siya matatagpuan sa pamamagitan ng paglalakbay sa ating sarili. Ang sangkatauhan ay hindi banal, at ang kaluluwa ay may simula—hindi ito walang hanggan. Ang reinkarnasyon ay hindi totoo; minsan tayong namamatay at pagkatapos ay haharap sa paghatol (Hebreo 9:27). Ang pisikal na mundo na nararanasan sa pamamagitan ng ating mga pandama ay kasing totoo ng espirituwal na mundo.Top