Ano ang Asatru?

Ano ang Asatru? SagotAng Asatru ay isang relihiyong Nordic batay sa sinaunang paganismo noong panahon ng Viking. Ang salita Asatru nangangahulugang paniniwala o pananampalataya sa mga diyos, partikular na isang pangkat ng mga diyos ng Norse na tinatawag na Æsir. Ang mga kamakailang panahon ay nakita ang paglago ng neo-paganism, kabilang ang isang modernong bersyon ng Asatru.Ayon sa alamat ng paglikha ng Norse, tinawag ng mga diyos ang unang lalaking Ask at ang unang babae ay Embla. Sa lalaki at babae na ito nagmula ang lahat ng mga tao na naninirahan sa Middle Earth. Sa una, ang mundo ay alinman sa gubat o disyerto. Nilinis ng Æsir ang gubat, na lumikha ng puwang para sa kanilang sarili at sa mga tao na tirahan. Ang mga diyos ay lumikha ng tahanan para sa tao at tinawag itong Midgard. Sa gitna ng Midgard ay Asgard, at doon ang mga diyos ay nagtanim ng isang puno, na tinatawag na Yggdrasil. Hangga't nabubuhay ang punong ito, mananatili ang mundo.

Sa pre-Christian Scandinavia, ang mga diyos ng Norse gaya nina Odin, Thor, Frey, at Freyja ay sinasamba. Ang mga Odinista ay mga polytheist na naniniwala na ang mga diyos at diyosa ay mga tunay na nilalang na may natatanging personalidad. Ngayon, ang Odinism ay isang pagtatangka na muling buuin ang sinaunang European paganism. Samantalang ang Odinism ay minsan ay nauugnay sa racist Nordic ideology, ang Asatru ay maaaring o hindi maaaring sumangguni sa racist ideals. Ang Nordic racial paganism, na kasingkahulugan ng Odinist movement, ay isang espirituwal na muling pagtuklas ng Aryan ancestral gods.Ang muling pagkabuhay ng Germanic na paganism na ito ay naganap noong unang bahagi ng 1970s nang kinilala ng gobyerno ng Iceland ang Asatru bilang isang relihiyosong organisasyon. Ang Odinic Rite ay naitatag na sa Australia, England, Germany, Netherlands, at North America.Ang Asatru ay nagtuturo ng isang pinagbabatayan, lahat-ng-lahat ng banal na enerhiya o kakanyahan na nagpapahayag ng sarili sa mga anyo ng iba't ibang mga diyos at diyosa. Walang konsepto ng orihinal na kasalanan, kaya hindi na kailangang maligtas. Ang mga tagasunod ni Asatru ay nananalangin sa kanilang mga diyos at diyosa at nakipag-ugnayan sa kanila at pinararangalan sila habang hinahanap ang kanilang pagpapala sa pamamagitan ng pormal na mga ritwal at pagmumuni-muni. Ayon kay Asatru, ang mga taong namuhay nang may kabanalan ay gagantimpalaan sa kabilang buhay, ngunit ang pangunahing alalahanin ay ang mamuhay nang maayos ngayon at hayaan ang susunod na buhay na bahala sa sarili nito.Sa pamamagitan ng pagtatrabaho nang naaayon sa Kalikasan, ang mga tagasunod ni Asatru ay naging mga katrabaho sa mga diyos. Ang mga diyos ay naisip na naninirahan sa loob ng mga tao.

Ang mga diyos na sinasamba sa Asatru ay kinabibilangan ng Odin, Thor, Tyr, Frigga, at Loki. Ang mga ninuno ng isa ay dapat parangalan din. Ang isang tagasunod ni Odin na namatay nang marangal sa labanan ay pupunta sa Valhalla. Ang bawat diyos at diyosa ay may kanya-kanyang bulwagan kung saan pupunta ang mga tagasunod pagkatapos ng kamatayan. Ang ilang mga adherents ay naniniwala sa reinkarnasyon, at ang ilan ay naniniwala na ang mga matriarch ay nagpapatuloy na maging isang disir-isang espirituwal na anghel na tagapag-alaga ng pamilya. Ang isang pangunahing paniniwala ay ang walang katapusang bilog ng paglikha at pagkawasak, na ang uniberso ay palaging patuloy na malilikha at mawawasak.

Sa kabila ng ilang pagkakatulad sa ulat ng Genesis tungkol sa paglikha kina Adan at Eba, ang relihiyon ni Asatru ay walang pagkakahawig sa Kristiyanismo. Sa Asatru, ang buhay at kamatayan ay kinokontrol ng isang pabagu-bagong panteon ng mga diyos at diyosa; sa Kristiyanismo, isang soberanong Diyos ang namamahala sa lahat (Mga Gawa 4:24). Itinuro ni Asatru na mayroong kabilang buhay, ngunit kung saan ka pupunta ay nakasalalay kung aling diyos ang iyong pinararangalan; Itinuturo ng biblikal na Kristiyanismo na ang isang tao ay mapupunta sa langit kung siya ay magtitiwala kay Jesus at sa impiyerno kung siya ay hindi (1 Juan 5:12). Walang konsepto sa Asatru ng isang banal at matuwid na Lumikha na nagbibigay sa mga tao ng pagkakataong maligtas mula sa mga bunga ng kanilang kasalanan. Itinuturo ng Bibliya na mahal na mahal ng Diyos ang mundo kaya ibinigay Niya ang Kanyang kaisa-isang Anak upang mamatay para sa atin (Juan 3:16).Top