Ano ang espiritu ng Ahab?

Ano ang espiritu ng Ahab? SagotAng espiritu ni Ahab, o ang espiritu ni Ahab, ay isang partikular na uri ng presensya ng demonyo na iminungkahi ng mga nag-iisip na ang mga demonyo ang pangunahing sanhi ng lahat ng kasalanan at pakikibaka. Ang paniniwala sa partikular na pinangalanang mga demonyong taga-disenyo ay karaniwan lalo na sa ilang bersyon ng pananampalatayang Charismatic at sa mga nagsusulong ng tinatawag na mga ministeryo ng pagpapalaya .Si Haring Ahab ay asawa ni Jezebel, at ang kanilang kuwento ay inilarawan sa Lumang Tipan. Si Ahab ay kabilang sa mga pinakamasamang hari ng Israel, na pinahintulutan ang kanyang asawa na magtatag ng pagsamba kay Baal at Asera sa buong lupain. Ginagamit ng mga naniniwala sa espiritu ng Ahab ang mga katangian ng personalidad ng tunay na Ahab upang isipin ang mga demonyo na nagbibigay inspirasyon sa mga katulad na pagkukulang ng karakter sa mga tao ngayon. Ayon sa ilan, ang espiritu ni Ahab ay nakikitungo sa takot, kaduwagan, kawalang-interes sa kasamaan, at kahinaan ng kalooban. Iniuugnay ng iba ang mala-demonyong presensyang ito sa pang-aabuso noong bata pa siya, pakiramdam ng paghihiwalay, o kawalan ng tiwala sa kaligtasan ng isa. Sinisisi ng iba ang espiritu ni Ahab sa mga lalaking nagbitiw sa pamumuno sa kanilang mga pamilya, na nagpapahintulot sa kanilang mga asawa na kontrolin.

Ito ay maliwanag na, sa demonolohiya ng ilan, ang espiritu ni Ahab ay nauugnay sa isang malawak na iba't ibang mga problema. Ang ilan sa mga problemang ito ay duplicate o nagsasapawan ng sa ibang mga espiritu, na itinalagang mga pangalan gaya ng Jezebel , Absalom , Kundalini , o Delilah . Ang pangunahing problema sa ideya ng isang espiritung Ahab ay hindi ito itinuro ng Bibliya. Ang nasabing mga pinangalanang demonyo ay may higit na kinalaman sa isang Kristiyanong mitolohiya, na binigyan ng manipis na takip ng mga sanggunian sa Bibliya, kaysa sa katotohanan ng espirituwal na pakikidigma. Kapag ang isang bagay ay may maliit na koneksyon sa katotohanan, ito ay madaling kapitan ng kalat-kalat na mga opinyon.Hindi sinusuportahan ng Bibliya ang isang malikot na mitolohiya ng mga espiritu o mga demonyo na nakatalaga sa iba't ibang kasalanan. Ang espiritu ni Ahab o ang iba pang mga pangalan na nauugnay sa pagpapalaya ng demonyo ay hindi nakabatay sa mahusay na pangangatwiran sa Bibliya. Ang pagsunod sa Diyos, panalangin, at pagiging disipulo ang tanging angkop na paraan upang harapin ang mga espirituwal na problema.

Top