Ano ang espiritu ni Absalom?

Ano ang espiritu ni Absalom? SagotAng pagkakaroon ng isang espiritu ni Absalom, o isang espiritu ni Absalom, ay isang konsepto na nauugnay sa ilang mga pananaw sa pang-aapi ng demonyo. Sa ilang bersyon ng pananampalatayang Charismatic, ang mga demonyo ay itinuturing na sanhi ng halos lahat ng karamdaman, lalo na ang mga espirituwal. Inaangkin ng tinatawag na mga ministeryo ng pagpapalaya ang kakayahang palayasin ang masasamang espiritung iyon, sa gayon ay maalis ang mga problemang iyon. Upang mabuo ang gusot na mitolohiyang ito, ang hindi malinaw na mga sanggunian mula sa Bibliya ay pinalaki sa mga dakilang ideya tungkol sa espirituwal na mundo.Ang isang espiritung Absalom ay pinangalanan para kay Absalom, ang ikatlong anak ni David, na nagtayo ng isang lantarang paghihimagsik laban sa kanyang ama. Ang mga naniniwala sa isang malawak na hanay ng mapang-aping mga demonyo ay inilalapat ang tatak na espiritu ni Absalom sa mga tukso tulad ng pagsuway sa espirituwal na awtoridad, pagbuo ng mga pangkat sa loob ng simbahan, o kawalan ng wastong pagpapasakop. Sinisisi ng iba ang espiritu ni Absalom sa tsismis, pagpuna sa isang pastor, o pagkakabaha-bahagi ng simbahan. Ang iba pang mga pananaw ay nagtuturo ng pambobola, huwad na pagpapakumbaba, o pagkagutom sa kapangyarihan sa partikular na presensya ng demonyong ito.

Siyempre, dahil ang ideya ng isang espiritung Absalom ay nakabatay sa karamihan sa haka-haka, na may napakakaunting katotohanan, ito ay may kasamang nakakalito na hanay ng mga interpretasyon. Dalawang tao na naniniwala sa isang espiritu ni Absalom ay maaaring magkapareho o ganap na magkasalungat na pananaw sa kung ano ang ginagawa nito at kung paano ito kumikilos. Ang parehong mga ugali na ibinibintang sa isang espiritu ni Absalom ay madalas na nauugnay sa iba pang mga demonyo, itinalaga ang mga pangalan tulad ng Ahab, Leviathan, Jezebel, at Delilah.Ang Kasulatan ay walang dahilan upang isipin na mayroong isang demonyong nilalang na nagngangalang Absalom o na ang mga Kristiyano ay may kapangyarihang kilalanin ito o pagsabihan ito. Wala kahit saan ang Bibliya na nagpapahiwatig na may mga espesyal na demonyo na responsable para sa mga espesipikong kasalanan o saloobin, at ang Bibliya ay hindi nagbanggit ng isang kategorya ng masamang espiritu na katumbas ng makasaysayang Absalom. Ang pagtuturo ng isang espiritu ni Absalom ay higit pa sa sinasabi ng Bibliya.Nagaganap ang pang-aapi at pag-aari ng demonyo. Ngunit naaapektuhan man o hindi ng isang demonyo ang isang tao, ang pag-imbento ng isang pinaghalong alamat ng mga demonyo at espiritu ay hindi nakakatulong. Ang panalangin, pagiging disipulo, at pagsunod sa Diyos ang tanging makabuluhang sagot sa mga espirituwal na problema.

Top