Ano ang al-Qadr sa Islam?

Ano ang al-Qadr sa Islam? SagotAng terminong Islamiko al-Qadr ay kadalasang nauugnay sa Laylat al-Qadr , pinaniniwalaang ang gabing unang nakatanggap si Muhammad ng kapahayagan mula kay Allah. Bilang kahalili, ang mga tuntunin qadr at hanggang sa sumangguni sa Islamikong bersyon ng predestinasyon.Laylat al-Qadr: Gabi ng Dekreto

Ayon sa paniniwala ng Islam, si Muhammad ay nagsimulang tumanggap ng mga salita ng Qur'an noong huling sampung araw ng buwan ng Ramadan noong AD 610. Naniniwala ang mga Muslim na ang pagtatala ng Qur'an ay dumating sa pamamagitan ng mga paghahayag na dinala mula sa Allah ng anghel na si Jibril ( Gabriel ). Sa loob ng komunidad ng Islam, walang tahasang napagkasunduan na petsa para sa kaganapang ito. Ang mga unang paghahayag ay minarkahan ang simula ng isang 23-taong yugto ng pagbigkas ni Muhammad, na nagbigay inspirasyon sa mga Muslim na isantabi bilang banal ang buwan ng Ramadan .Ang gabing ipinadala ng Allah ang unang utos kay Muhammad ay tinatawag Laylat al-Qadr , ibig sabihin ay Gabi ng Kapangyarihan o Gabi ng Dekreto. Ang ika-97 kabanata ng Qur’an ay binigyan ng pamagat al-Qadr sa pagtukoy sa nilalamang ito at sa paggamit ng parirala sa unang talata ng kabanata.Ang tradisyon ng Islam ay nagtuturo na ang mga panalangin ay lalong makapangyarihan Laylat al-Qadr . Dahil ito ay ang Gabi ng Dekreto, pinaniniwalaan na ito ay kapag ang Allah ay nag-isyu ng mga utos para sa lahat ng nilikha para sa susunod na taon. Ang mga utos na ito ay dinadala ng mga anghel sa buong mundo. Ayon sa Qur’an, Laylat al-Qadr ay mas mabuti kaysa sa isang libong buwan; ibig sabihin, mga gawaing pagsamba na ginagawa sa Laylat al-Qadr ay ginagantimpalaan ng 1,000 beses na higit pa kaysa sa parehong mga gawa na ginawa sa ibang mga petsa.Islamic Predestination

Ang parehong salitang-ugat na matatagpuan sa mga sanggunian sa Laylat al-Qadr bumubuo ng Islamikong termino para sa kanilang bersyon ng predestinasyon: hanggang . Tulad ng kaso sa Kristiyanismo, ang mga pananaw ng Muslim sa predestinasyon ay sumasaklaw sa isang spectrum mula sa hard determinism hanggang sa open theism. Sa kalituhan ng mga hindi nagsasalita ng Arabe, maaaring magkaiba ang mga Muslim qadr , partikular na nangangahulugang kung ano ang naisin ni Allah sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, at hanggang sa mas pangkalahatang kahulugan ng kapalaran ng tao.

Sa prinsipyo, karamihan sa mga sekta ng Islam ay tumitingin qadr / hanggang /predestinasyon bilang simpleng paunang kaalaman: Alam ng Allah ang lahat ng mangyayari, nang hindi nakikialam sa malayang pagpapasya . Sa pagsasagawa, gayunpaman, ang Islamikong teolohiya ay lubos na nagpapahiwatig na ang Allah ay gumamit ng isang bagay na katulad ng dobleng predestinasyon. Gayundin, sa pagsasagawa, ang mga Muslim ay nananalig sa isang paniniwala na ang malawak na mga hakbang sa buhay ng isang tao ay may layuning isinaayos sa pamamagitan ng sinasadyang mga desisyon ng Allah.Top