Ano ang isang sagradong baka?

Ano ang isang sagradong baka?

Ang sagradong baka ay isang ideya, kasanayan, o institusyon na itinuturing na immune mula sa pagpuna o debate. Ito ay karaniwang nakikita bilang napakahalaga at mahalaga na ang anumang hamon dito ay itinuturing na kalapastanganan, maging erehe. Ang mga sagradong baka ay madalas na matatagpuan sa larangan ng politika, relihiyon, at kultura. Ang termino ay nagmula sa Hindu na paggalang sa mga baka bilang isang banal na hayop sa kanilang kultura.

Ang mga sagradong baka ay madalas na nakikita bilang lumalaban sa pagbabago, at ginagamit upang ipagtanggol ang isang nakabaon na status quo. Maaari silang maging lubhang maimpluwensya at makapangyarihan, at maraming tao ang maaaring makaramdam na hindi sila kayang hamunin. Sa ilang mga kaso, maaaring mahirap makilala sa pagitan ng isang wasto at kinakailangang tradisyon, at isang lipas na at mapang-api na sagradong baka.Ang mga sagradong baka ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa ilang mga paraan, halimbawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kultural na anchor na maaaring magbigay sa mga tao ng isang pakiramdam ng pagkakakilanlan at seguridad. Gayunpaman, maaari rin silang maging hadlang sa pag-unlad at maaari pa ngang gamitin para bigyang-katwiran ang diskriminasyon at kawalang-katarungan. Mahalagang kilalanin ang mga sagradong baka at hamunin ang mga ito kapag sila ay luma na o mapang-api.Sa maraming mga kaso, ang mga sagradong baka ay maaaring makilala sa pamamagitan ng kanilang pagkahilig na ipagtanggol nang walang tanong o debate. Sa pamamagitan ng pagkilala at kritikal na pagsusuri sa mga sagradong baka, posibleng hamunin ang mga lumang ideya at umunlad sa ating lipunan.A sagradong baka , bilang isang pananalita, ay tumutukoy sa isang ideya, tradisyon, o matagal nang itinatag na institusyon na higit sa hamon, pagpuna, o pagbabago. Ang mga sagradong baka ay binibigyan ng labis at hindi nararapat na paggalang, hanggang sa punto ng pag-idolo. Karaniwan silang mahirap kilalanin at mas mahirap pakitunguhan dahil ang mga sagradong baka ay itinuturing na hindi mahawakan. Sa mga grupong Kristiyano, ang mga opinyon tungkol sa gusali ng simbahan, angkop na kasuotan, at pulitika ng simbahan ay kadalasang nagiging sagradong baka.Ang termino sagradong baka ay nauugnay sa Hinduismo at ang paniniwala ng relihiyong iyon sa kabanalan ng baka. Iginagalang ng mga Hindu ang mga baka, lalo na ang mga uri ng Brahmin, bilang mga sagradong hayop. Maraming mga pamilyang Hindu ang nagmamay-ari ng isang baka para sa tanging layunin ng pagsamba dito.Ang simbolismo sa Bibliya ng sagradong baka ay nagmula sa sinaunang Ehipto, kung saan maraming mga diyos at diyosa ang inilalarawan bilang mga hayop. Sa katunayan, ang pagsamba sa kulto ng baka ay nagsimula noong Neolithic Period (8000-4500 BC). Lalo na iginagalang ng mga sinaunang Egyptian ang toro bilang fertility figure. Inialay ng mga paganong grupo sa buong Ehipto ang kanilang sarili sa toro. Gayundin, ang reyna na diyosa na si Isis at iba pang mga diyosa ng Ehipto tulad ni Athor ay karaniwang inilalarawan na may suot na sungay ng baka sa kanilang mga ulo.Tulad ng kasalukuyang mga Hindu, ang mga Ehipsiyo ng Lumang Tipan ay sumasamba sa kanilang mga sagradong baka. Hindi kataka-taka na, nang maghimagsik ang mga Israelita laban sa Diyos sa Sinai, gumawa sila ng a gintong guya upang sumamba (Exodo 32). Kalaunan, ipinagdiwang ni Haring Jeroboam I ang kapanganakan ng Northern Kingdom sa pamamagitan ng pagtatayo ng dalawang gintong guya (1 Mga Hari 12:28–30). Tinuligsa ng propetang si Oseas ang mga idolo na ito bilang sinkretismo sa relihiyon —ang pagsasanib ng paganong pagsamba sa pagsamba sa iisang tunay na Diyos—isang gawaing ipinagbabawal ng Panginoon (Deuteronomio 6:5, 13–15; Mateo 22:37; Lucas 4:8).

Posibleng makakita ng mga sagradong baka na nanginginain sa mga simbahang Kristiyano hanggang ngayon. Kapag ang mga pamamaraan, bagay, at maging ang mga tao ay itinaas sa isang hindi mahahawakang lugar ng kahalagahan, kaya't hindi na muling masuri, iba-iba, palitan, o alisin, ang isang sagradong baka ay malamang na nasa kulungan ng mga tupa. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga sagradong baka sa modernong buhay simbahan:

• Ang ideya na mayroon lamang isang angkop na pagsasalin ng Bibliya.
• Ang paniniwala na ang isang pormal na pag-aalay, na may obligadong pagpasa ng plato, ay dapat sundin sa bawat paglilingkod sa simbahan.
• Ang paggigiit na ang Sunday School ay hindi maaaring pakialaman.
• Ang paniwala na ang simbahan ay dapat may altar, at ang altar ay dapat may krus sa gitna nito.

Ang pakikipag-usap tungkol sa mga bawal na paksa (tulad ng sex) sa isang sermon, ang paraan ng pangangasiwa ng komunyon at pagbibinyag, at kung anong mga kanta, instrumento, o istilo ng musika ang pinapayagan sa panahon ng pagsamba ang lahat ay may potensyal na maging sagradong baka. Ang mga matataas na ideya at tradisyon na ito ay walang batayan sa Bibliya at walang kinalaman sa mga mahahalagang bagay ng pananampalatayang Kristiyano, ngunit tinatrato sila ng mga tao na parang ginagawa nila.

Ang mga sagradong baka sa simbahan ay mga tradisyon ng tao na maaaring 'magpawalang-bisa sa salita ng Diyos' kung hindi tayo mag-iingat (Marcos 7:13). Ang sinaunang Israel ay may kanilang sinaunang ginintuang guya, at mayroon tayong kasalukuyang mga idolo. Sa buong kasaysayan, ang idolatriya ay isang patuloy na tukso para sa bayan ng Diyos—isang gawain na humahantong sa higit pang makasalanang paggawi (Roma 1:21–32). Bilang mga Kristiyano, kailangan nating suriin ang ating mga puso, suriin ang ating buhay gaya ng hinihikayat ng Bibliya, at “iwasan ang anumang bagay na maaaring pumalit sa Diyos sa [ating] mga puso” (1 Juan 5:21, NLT).Top