Ano ang ibig sabihin ng pagiging mansanas ng mata ng Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng pagiging mansanas ng mata ng Diyos? SagotBinanggit ng ilang talata sa Bibliya ang mansanas ng mata. Ang sinaunang metapora na ito ay isang pagtukoy sa pupil ng mata, na eksakto kung paano ito isinalin ng ilang salin ng Bibliya. Narito ang tatlong gamit sa Lumang Tipan ng parirala ang mansanas ng mata :Sinabi ng matalinong ama sa kanyang anak, Sundin mo ang aking mga utos at ikaw ay mabubuhay; ingatan mo ang aking mga aral na gaya ng mansanas ng iyong mata (Kawikaan 7:2).

Ang salmista ay nanalangin, Ingatan mo ako na parang mansanas ng iyong mata; itago mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak (Awit 17:8).At sa Deuteronomio 32:10 ay nagsalaysay si Moises ng isang patula na paglalarawan ng pangangalaga ng Diyos sa Israel: Sa isang disyerto na lupain ay nasumpungan niya siya, sa isang tigang at umaalulong na ilang. Kanyang ipinagsanggalang siya at inalagaan siya; binantayan niya siya bilang apple of his eye.Sa panganib na makakuha ng kaunting word-nerdy, tingnan natin ang ilan sa Hebrew sa likod ng parirala. Ang mansanas sa ang mansanas ng mata ay isang pagsasalin ng salitang Hebreo para sa mansanas, magtiwala , na may kaugnayan sa salita ex , ibig sabihin ay tao. Etymologically, ang magtiwala ng mata ay ang maliit na tao ng mata. Nakatingin ka na ba sa isang tao sa mata at nakita mo ang sarili mong repleksyon sa kanilang pupil? Iyan ang maliit na lalaki, sa gitna mismo ng mata.Ang apple of one's eye ay isang napakasensitibong lugar at samakatuwid ay napakaprotektado. Mag-isip tungkol sa iyong sariling mata sa isang sandali. Ano ang mangyayari kung may lumipad dito o patungo dito? Ang iyong mga talukap ay reflexively sumasara, ang iyong ulo ay lumiliko, at ang iyong mga kamay ay pumuwesto sa kanilang sarili upang itakwil ang pagbabanta. Mahalaga ang ating paningin, at natural na pinoprotektahan ng ating katawan ang mahinang lugar na iyon upang maiwasan ang pinsala.

Kaya, ang tagubilin sa Kawikaan 7:2 ay ang paggalang sa makadiyos na karunungan bilang mahalagang bagay nito. Ang panalangin sa Awit 17:8 ay para sa Diyos na bantayan tayo gaya ng pag-aalaga Niya sa pupil ng Kanyang sariling mata. At ang paglalarawan ng pangangalaga ng Diyos sa Kanyang bayan sa Deuteronomio 32:10 ay nagbibigay-diin sa kahinaan ng Israel at sa magiliw at mapagmahal na pagmamahal ng Diyos. Ang Diyos ay nagbigay ng ganap na proteksyon; Ang kanyang mga tao ay isang priyoridad. Sa umaatungal na ilang, naglaan ang Diyos ng manna para makakain nila, tubig mula sa bato, at kaligtasan mula sa kanilang mga kaaway. Ang Kanyang pangangalaga ay awtomatiko na parang binabantayan Niya ang gitna ng Kanyang mata mula sa pinsala. Isang mapagmahal na Diyos ang ating pinaglilingkuran.

Hinawakan ng Diyos ang mga Israelita bilang ang mansanas ng Kanyang mata, mapanghimagsik at matigas ang ulo kahit na sila ay nasa ilang. Dahil ang mansanas ng Kanyang mata, sila ay higit na minamahal. At ang pangangalaga ng Diyos sa Kanyang mga tao ay hindi nabawasan sa paglipas ng panahon. Niyakap Niya nang mahigpit ang Kanyang mga anak, at mapoprotektahan Niya tayo nang kasingdali ng pagprotekta ng ating mga talukap sa ating mga pupil. Ginagawa Niya ito dahil mahal Niya tayo kay Kristo. Siya ay may magulang, nagsasanggalang na pag-ibig para sa atin, at ang mga paglalarawan sa Bibliya ng Kanyang pag-ibig ay nagbubukas ng mata, kung hindi man.Top