Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa stepparenting?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa stepparenting / step-parenting? SagotIsang stepparent (minsan binabaybay step-parent ) ay isang taong nagpakasal sa isang taong may anak na. Ang isang stepparent ay naiiba sa natural na magulang o ang legal na magulang at isang magulang lamang sa anak ng kanyang asawa sa bisa ng kasal.Ang ilang relasyon sa pagiging stepparenting ay kahanga-hanga at may mahalagang papel sa pamilya. Ang isang stepmom o stepdad ay maaaring mas malapit o mas malapit sa isang bata kaysa sa biyolohikal na magulang. Ang ibang mga pamilya, gayunpaman, ay pinahihirapan ng mga isyu dahil sa kawalan ng pagtanggap ng mga anak sa stepparent o sa kawalan ng karunungan ng stepparent sa pakikitungo sa mga stepchildren. Bagama't hindi partikular na binabanggit ng Bibliya ang paksa ng stepparenting, maraming simulain at halimbawa ang maaaring makatulong sa pinaghalong pamilya na umangkop sa kanilang mga bagong tungkulin at lumikha ng isang masayang kapaligiran kung saan ang lahat ay maaaring umunlad.

Ang pag-aampon ay isang paulit-ulit na tema sa Bibliya at may ilang kaugnayan sa pagiging stepparenting. Kahit na walang legal na pag-aampon, ang stepparent ay maaaring makinabang sa pagtrato sa kanyang mga stepchildren na parang inampon sila, na nag-aalok ng pagtanggap at walang kondisyong pagmamahal. Tinatawag ng Diyos ang Kanyang sarili na ating Ama at tayo ay Kanyang mga inampon (Roma 8:15; Efeso 1:5). Ang isang Kristiyanong stepparent ay maaaring tularan sa kanyang mga stepchildren ang pag-ibig at lambing ng Diyos para sa atin.Si Jesus ay bahagyang pinalaki ng isang ama. Si Jose ay hindi ang biyolohikal na ama ni Jesus (Lucas 1:35), ngunit kusang-loob niyang tinanggap ang responsibilidad ng pagpapalaki sa isang anak na hindi sa kanya. Tinularan niya sa ibang mga stepparents ang tamang pag-uugali sa Anak ni Maria—kaya't si Jesus ay nakilala bilang anak ng karpintero (Mateo 13:35).Nakikinabang ang mga stepparents sa pagkakapit ng mga tagubilin ng Diyos sa pag-aasawa. Ang Efeso 5:21–33 ay isang plano para sa isang makadiyos na kasal, at kapag ang kasal ay ligtas at masaya, ang pagiging stepparenting ay magiging mas maayos. Sa disenyo ng Diyos para sa pamilya, ang mga asawang lalaki ay dapat maging mga pinuno at mahalin ang kanilang mga asawa nang may sakripisyo, at ang mga asawang babae ay dapat na magalang na sundin ang pamumuno ng kanilang asawa. Ang parehong mga magulang ay dapat na huwaran ng kanilang mga tungkulin para sa mga bata. Kapag nalaman ng mga stepchildren na ang kanilang biyolohikal na magulang ay masaya at ang tahanan ay isang mapayapang kanlungan para sa lahat, maraming mga isyu sa stepparenting ang malulutas sa kanilang sarili. Ang mga bata ay nakadarama ng seguridad sa isang tahanan kung saan ang ina at ama ay nakadarama ng seguridad sa kanilang sariling relasyon.Ang isang isyu ay maaaring lumitaw sa stepparenting tungkol sa awtoridad ng magulang. Maaaring gusto ng biyolohikal na magulang na gampanan ng stepparent ang tungkulin ng Nanay o Tatay, ngunit pagkatapos ay makialam kapag sinubukan ng bagong dating na turuan o disiplinahin ang mga bata. Sinabi ni Hesus, Ang bahay na nahahati ay hindi mananatili (Mateo 12:25). Kaya't ang matatalinong magulang ay magkakasundo sa mga hangganan at kahihinatnan bago subukang maging magulang sa mga anak. Ang isang stepparent na pumapasok sa isang matatag na istraktura ng pamilya ay maaaring mahanap ito napakalaki at maaaring matuksong yumuko sa lahat ng responsibilidad ng magulang. Gayunpaman, kung ang biyolohikal na magulang ang mangunguna sa pagtatatag ng isang malusog na relasyon sa pagitan ng mga bata at ng bagong magulang, mas madali para sa lahat na mag-adjust sa mga bagong tungkulin. Anumang hindi pagkakasundo o kalituhan tungkol sa mga tuntunin at disiplina ng pagiging magulang ay dapat hawakan sa likod ng mga saradong pinto upang ang mga bata ay laging makakita ng nagkakaisang prente.

Ang mga problema sa pinaghalong pamilya ay maaaring lumitaw kaugnay ng isa pang biyolohikal na magulang—ang hindi nakatira sa tahanan. Sa isang diborsiyo na kinasasangkutan ng mga bata, ang mga magulang ay dapat magpasya sa pangunahing pangangalaga, mga iskedyul ng pagbisita, at suporta sa bata. Ang mga isyung iyon ay kadalasang nagdudulot ng matinding tensyon at matinding emosyon sa magkabilang panig. Ang mga stepparent ay maaaring mahuli sa gitna at maaaring matuksong subukang ipagtanggol ang kanilang bagong asawa o pukawin ang galit sa dating. Hindi ito nakakatulong at kadalasang hinihila ang mga bata sa gitna ng digmaang may sapat na gulang. Ang isang matalinong landasin para sa stepparent ay ang pagtanggi na makisali sa anumang bagay na may kinalaman sa dating at panoorin kung ano ang sinasabi sa mga bata tungkol sa kanilang isa pang magulang. Ang Kawikaan 15:1 ay kumakapit: Ang malumanay na sagot ay pumapawi ng poot, ngunit ang masakit na salita ay pumupukaw ng galit. Kapag nagpasiya ang mga stepparent na maging mapayapa, dinadala nila ang pagpapala ng mas malamig na ulo at matalinong payo sa kanilang mga asawa. May kapangyarihan ang mga stepparent na pigilan ang karagdagang drama sa pamamagitan ng pagtanggi na madala sa labanan.

Dapat purihin ang sinumang nasa hustong gulang na pipili na pumasok at magpalaki ng mga anak ng iba. Ito ay isang marangal na pagsisikap ngunit maaaring matugunan ng pagtutol mula sa maraming direksyon. Ang matatalinong stepparents ay hindi kailanman nagsisikap na palitan ang biyolohikal na magulang; gayunpaman, maaari silang lumikha ng kanilang sariling lugar sa puso ng isang bata sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanilang sariling istilo ng pagiging magulang. Dapat na magkasundo ang pamilya tungkol sa kung anong pangalan ang ipinapalagay ng stepparent, at hindi dapat pilitin ang mga bata na gamitin si Nanay o Tatay kung hindi sila komportableng gawin ito. Maaaring tiyakin ng mga stepparent sa mga bata na okay lang na mahalin pareho ang biyolohikal na magulang at ang stepparent. Wala sila sa kompetisyon. Kung ang mga bata ay nagreklamo tungkol sa dating, ang isang matalinong stepparent ay makikinig at magpapatunay ng kanilang mga damdamin nang hindi pinapanigan. Ang katapatan ng mga bata ay nagbabago-bago, at ang isang stepparent na nahuli sa partisanship ay maaaring magsisi.

Ang pinakamagandang bagay na magagawa ng stepparent ay ang huwaran ng pag-ibig ni Kristo sa asawa at sa mga anak. Kahit na tinatanggihan ng mga bata ang maagang pagsisikap na kumonekta, maaalala ng mga stepparent na tinanggihan din natin si Kristo noong una (Roma 5:8). Ngunit hindi Niya tayo binitawan, kaya hindi tayo susuko sa mga inilagay Niya sa ating buhay.Top