Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbabasa o pagsulat ng fiction?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbabasa o pagsulat ng fiction? Sagot



Ang Bibliya ay ang Aklat ng Katotohanan. Hinihikayat tayo ng Diyos na magsalita ng katotohanan at tanggihan ang mga kasinungalingan. Dahil sa diin ng Bibliya ang katotohanan, saan nababagay ang fiction? Ang pagsulat ba ng kathang-isip—sa kahulugan, isang gawa-gawang kuwento—isang kasinungalingan? Kasalanan ba ang lumikha at mamahagi ng isang bagay na hindi totoo? Dapat ba tayong magbasa ng fiction? Kung tutuusin, sinasabi sa atin ng 1 Timoteo 1:4 na iwasan ang mga alamat at pabula.



Sa totoo lang, ang 1 Timoteo 1:4 ay nagbabala sa simbahan laban sa pagsali sa kontrobersya sa extra-biblical conjecturing. Ang ministeryo ng pagtuturo ng simbahan ay dapat na nakabatay sa Salita ng Diyos, hindi sa mga ideya, pilosopiya, at imahinasyon ng mga tao. Ang haka-haka sa pagkakaroon ng anghel na si Raphael o ang kulay ng buhok ni Samson ay hindi kapaki-pakinabang; mas malala pa ang dogmatismo sa mga ganitong paksa. Gayunpaman, walang utos ang Bibliya laban sa pagbabasa o pagsulat ng fiction.





Sa katunayan, ang Bibliya mismo ay naglalaman ng kathang-isip. Sa pamamagitan nito, ginagawa namin hindi nangangahulugan na ang Bibliya ay hindi totoo. Ibig nating sabihin na minsan ay gumagamit ang Bibliya ng mga literatura na mapapabilang sa kategorya ng kathang-isip upang iugnay ang katotohanan; kung hindi, ang Bibliya ay naglalaman ng mga halimbawa ng pagkukuwento. Sa 2 Samuel 12:1–4, sinabi ni Nathan na propeta kay David a kathang isip kuwento ng isang tao na ang tanging tupa ay ninakaw at pinatay. Nang ang hypothetical na krimen ay nag-udyok sa galit ni David, inihayag ni Nathan na ang kuwento ay isang alegorya para sa relasyon ni David kay Bathsheba. Kabilang sa iba pang kilalang kathang-isip na mga kuwento sa Bibliya ang pabula ni Jotham (Mga Hukom 9:7–15) at ang alegorya ni Ezekiel (Ezekiel 17:1–8). Ang pinakadakilang mananalaysay sa lahat ay si Hesus. Bawat isa sa Kanyang mga talinghaga sa Bibliya ay isang kathang-isip na kuwento. Ang bawat isa ay naghahayag ng isang espirituwal na katotohanan, ngunit sa anyo sila ay fiction.



Ang pagsulat ng kathang-isip gaya ng nilalaman ng Bibliya, upang ihayag ang isang espirituwal na katotohanan, ay wastong sumusunod sa halimbawa ni Jesus. kay John Bunyan Ang Pag-unlad ng Pilgrim ay isang gawa ng kathang-isip, ngunit isa ito sa mga aklat na pinakabatay sa Bibliya na naisulat kailanman. Marami sa mga kuwento ni C. S. Lewis ay kathang-isip na mga alegorya na naghahayag ng mga espirituwal na katotohanan. Inasahan ni Bunyan na makakatanggap ng kritisismo ang kanyang gawa dahil sa kanyang paggamit ng mga pekeng (fictional) na salita. Ang kanyang depensa ay ang fiction ay maaaring maging isang sasakyan ng katotohanan: Ang ilang mga tao, sa pamamagitan ng mga nagkukunwaring salita na kasing dilim ng akin, / Gawin ang katotohanan sa spangle, at ang mga sinag nito upang lumiwanag! Walang salungatan sa pagitan ng Bibliya at fiction bilang isang genre.



Nangangahulugan ba ito na ang bawat kathang-isip na kuwento na isinulat, binabasa, o pinapanood ng isang Kristiyano ay dapat, sa kaibuturan nito, ay may mensaheng Kristiyano? Hindi. Ang isang kapaki-pakinabang na kuwento ay hindi kailangang hayagang Kristiyano, bagaman ang Bibliya ay nagbibigay sa atin ng ilang bagay na dapat isaalang-alang sa ating kathang-isip. Ang Colosas 3:1–2 ay nagpapaalala sa atin na ituon ang ating isipan sa mga bagay sa itaas. Ang Filipos 4:8 ay nagpapaliwanag kung ano ang mga bagay na iyon—ang totoo, marangal, tama, dalisay, at kaibig-ibig. Ang Lord of the Rings ay kadalasang ginagamit bilang isang halimbawa ng di-Kristiyanong katha mula sa isang Kristiyanong may-akda. Talagang hinamak ni J. R. R. Tolkien ang alegorya ng Kristiyano—kabilang ang sa kanyang matalik na kaibigan na si C. S. Lewis. Isinulat niya ang mga aklat sa Middle Earth bilang isang alegorya ng digmaan at ang downside ng teknolohikal na pagsulong na walang inilaan na espirituwal na mensahe. Gayunpaman, hindi maiiwasan na ang kanyang mga paniniwala ay busog sa kanyang kuwento, na pinupuno ang mga plot ng mga halaga ng Bibliya gaya ng katapangan, pagkakaisa ng layunin, at pagsasakripisyo sa sarili.



Pinahihintulutan ng Bibliya ang paggamit ng kathang-isip. Siyempre, kung ang mga kuwentong kathang-isip ay espirituwal na alegorya, kathang-isip sa kasaysayan, o simpleng libangan, kailangan pa ring ilapat ng mga Kristiyanong may-akda ang mga patnubay sa Bibliya at ang mga Kristiyanong mambabasa ay kailangang gumamit ng pag-unawa sa Bibliya. Sinasabi sa Ephesians 4:29, Huwag lumabas ang masasamang salita sa iyong bibig, kundi ang salitang mabuti sa ikatitibay ayon sa pangangailangan ng sandali, upang ito ay magbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Pagkaraan ng ilang mga talata, pinayuhan ni Pablo, Dapat na walang karumihan at kalokohan na pananalita, o marahas na pagbibiro (Efeso 5:4). Kailangang tandaan ng mga manunulat ng fiction, kahit na nilayon nila ang kanilang fiction bilang purong libangan, lahat ng kwento ay naglalaman ng elemento ng pagtuturo. At sinasabi ng Bibliya na ang pagtuturo ay isang espirituwal na seryosong pagsisikap (Santiago 3:1), anuman ang medium.



Top