Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa panghuhula?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa panghuhula? SagotAng salita panghuhula nanggaling sa Latin hulaan , ibig sabihin ay hulaan o maging inspirasyon ng isang diyos. Ang pagsasagawa ng panghuhula ay ang pagtuklas ng nakatagong kaalaman sa pamamagitan ng supernatural na paraan. Ito ay nauugnay sa okulto at nagsasangkot ng pagsasabi ng kapalaran o panghuhula, gaya ng tawag dito noon.Mula noong sinaunang panahon, ang mga tao ay gumagamit ng panghuhula upang makakuha ng kaalaman sa hinaharap o bilang isang paraan upang kumita ng pera. Nagpapatuloy ang pagsasanay habang nagbabasa ng mga palma, dahon ng tsaa, tarot card, star chart, at higit pa ang mga nag-aangkin ng supernatural na insight.

Sinasabi sa atin ng Diyos ang Kanyang pananaw sa panghuhula sa Deuteronomio 18:10: Walang masusumpungan sa inyo. . . sinumang nagsasagawa ng panghuhula o nagsasabi ng mga kapalaran o nagpapakahulugan ng mga tanda. Inihahambing ng 1 Samuel 15:23 ang paghihimagsik sa kasalanan ng panghuhula.Ang pagsasagawa ng panghuhula ay nakalista bilang isa sa mga dahilan ng pagkatapon ng Israel (2 Hari 17:17). Jeremias 14:14 Nagsalita ang tungkol sa mga bulaang propeta noong panahong iyon, na sinasabi, Sila ay nanghuhula sa iyo ng kasinungalingang pangitain, walang kabuluhang panghuhula, at ang daya ng kanilang sariling mga pag-iisip. Kaya, kung ihahambing sa katotohanan ng Diyos, ang panghuhula ay huwad, mapanlinlang, at walang halaga.Habang naglalakbay si Lucas kasama sina Pablo at Silas sa lunsod ng Filipos, itinala niya ang pakikipagtagpo sa isang manghuhula: Sinalubong kami ng isang aliping babae na may espiritu ng panghuhula at nagdala ng maraming pakinabang sa mga may-ari sa pamamagitan ng panghuhula (Mga Gawa 16:16) . Ang kakayahan ng batang babae na tumagos sa mga misteryo ay dahil sa isang demonyo na kumokontrol sa kanya. Ang kanyang mga amo ay tumanggap ng maraming pakinabang mula sa kanilang alipin. Sa kalaunan ay pinalayas ni Pablo ang demonyo (talata 18), pinalaya ang babae mula sa kanyang espirituwal na pagkaalipin at ginalit ang mga may-ari ng alipin (talata 19).Ang panghuhula sa anumang anyo ay kasalanan. Hindi ito hindi nakakapinsalang libangan o isang alternatibong pinagmumulan ng karunungan. Dapat na iwasan ng mga Kristiyano ang anumang gawaing may kaugnayan sa panghuhula, kabilang ang paghula, astrolohiya, pangkukulam, tarot card, necromancy, at spell-casting. Ang daigdig ng mga espiritu ay totoo, ngunit hindi ito inosente. Ayon sa Banal na Kasulatan, ang mga espiritung iyon na hindi ang Banal na Espiritu o mga anghel ay mga masasamang espiritu.

Hindi kailangang katakutan ng mga Kristiyano ang mga espiritung nasasangkot sa panghuhula; ni ang mga Kristiyano ay dapat humingi ng karunungan mula sa kanila. Ang karunungan ng Kristiyano ay mula sa Diyos (Santiago 1:5).Top