Ano ang nilikha ng Diyos sa ikatlong araw ng paglikha?

Ano ang nilikha ng Diyos sa ikatlong araw ng paglikha? SagotSa ikatlong araw ng paglikha, nilikha ng Diyos ang tuyong lupa, dagat, halaman, at mga puno (Genesis 1:9–13). Gamit ang pundasyon na Kanyang nilikha sa unang araw ng paglikha, sinimulan ng Panginoon na likhain ang lupa upang maging isang lugar na angkop para sa buhay. Sa ikatlo hanggang anim na araw, pinupuno ng Panginoon ang lupa, na walang anyo at walang laman noong unang araw (Genesis 1:2).Tuyong Lupa : Pagkatapos ay sinabi ng Diyos, ‘Ang tubig sa ilalim ng langit ay matipon sa isang dako, at lumitaw ang tuyong lupa.’ At nagkagayon (Genesis 1:9, CSB). Sa pagsasabi sa tubig na lumipat sa isang lugar, ipinakita ng Panginoon ang tuyong lupa, at tinawag Niya itong lupain (NLT) o lupa (mga talata 9–10, ESV). Sa pamamagitan ng paglikha ng lupa muna sa ikatlong araw, ang Diyos ay naghahanda para sa paglikha ng lahat ng uri ng mga halaman. Ang Panginoon ay malapit na kasangkot sa paglikha ng lupa; Ang Kanyang mga kamay ay nag-anyo ng tuyong lupa (Awit 95:5).

Ang mga Dagat : Ang natipong tubig ay tinawag niyang ‘mga dagat’ (Genesis 1:10). Inihiwalay Niya ang tubig na nilikha noong unang araw mula sa tuyong lupa, at tinawag Niya ang mga tubig na ito na mga dagat. Sa pamamagitan ng paglikha ng karagatan at mga dagat, ang Diyos ay naghahanda para sa mga hayop sa tubig na Kanyang gagawin sa limang araw (Genesis 1:21). Inihiwalay ng Diyos ang karagatan mula sa tuyong lupa at nagtakda ng mga hangganan para sa mga tubig na hindi makatawid (Kawikaan 8:29). Ang ilang mga komentarista ay naniniwala na ang dagat ay orihinal na napalibutan ang isang malaking kontinente dahil ang Bibliya ay nagsasabi na ang tubig ay iginuhit sa isang lugar (Genesis 1:9). Ayon sa pananaw na ito, hanggang sa baha o di-nagtagal pagkatapos ay humiwalay at nagkahiwa-hiwalay ang pitong kontinente gaya ng nakikita natin ngayon.Mga halaman : Hayaang sumibol ang lupa ng mga pananim: mga halamang nagbubunga ng binhi (Genesis 1:11, NASB). Binanggit ng Panginoon ang mga halaman sa tuyong lupa, na nagbunga ng iba't ibang uri ng mga halamang nagtatanim ng binhi—damo, palumpong, baging, bulaklak, gulay, atbp. Ang masaganang halaman na ito ay pupunuin ang lupain ng pagkain para sa mga hayop na nilikha sa limang araw at anim (Genesis 1:20–24), gayundin para sa sangkatauhan, nilikha din sa ikaanim na araw (Genesis 1:26, 29).Mga puno : Mga punong namumunga na may buto ayon sa kanilang uri (Genesis 1:12). Lahat ng uri ng puno ay nilikha sa ikatlong araw ng paglikha. Binanggit ng Panginoon ang mga puno, kabilang ang mga punong namumunga, puno ng nuwes, conifer, at ornamental. Ang lahat ng puno ay nagpapatotoo sa kapangyarihan ng Diyos sa paglikha, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki (Awit 148:9, 13).Simula sa ikatlong araw, sinimulan ng Diyos na ihanda ang lupa para sa hinaharap na paglikha ng mga hayop at tao sa ikalima at ikaanim na araw. Sa Kanyang banal na kapangyarihang lumikha, ang Diyos ay nagpahayag sa lupa, dagat, halaman, at mga puno. Nakikita ng mga tao ngayon ang katibayan ng disenyo ng Diyos sa isang maselang bulaklak o sa isang maringal na puno, dahil ang lahat ng mga halaman ay nagpapakita ng katotohanan ng Diyos bilang ang Maylalang ng lahat ng bagay (Roma 1:20).Top