Ano ang Vedas?

Ano ang Vedas? SagotAng Vedas ay isang set ng apat na banal na teksto ng Hindu, na isinulat mga 2,500 taon na ang nakalilipas. Ang una at pinakamahalaga sa Vedas ay ang Rig-Veda, isang set ng sampung aklat na binubuo ng mga himno at mantra sa at tungkol sa iba't ibang diyos. Ang pangalawang Veda ay ang Sama-Veda, isang koleksyon ng mga himig na nilalayong kantahin sa panahon ng mga sakripisyo at pag-aalay ng Hindu, na tinatawag na yajna . Ang ikatlong Veda ay ang Atharva-Veda, na binubuo ng higit pang mga himno, mantra, at incantation, at karamihan sa mga ito ay kakantahin sa labas ng konteksto ng yajna . Ang huling Veda ay ang Yajur-Veda, na isang guidebook para sa mga pari na gumaganap yajnas . Mayroon itong dalawang seksyon: itim at puti.Ang salita paalam na ay Sanskrit para sa kaalaman, at naniniwala ang mga Hindu na ang kaalaman sa Vedas ay banal sa pinagmulan. Ang kaalamang ito sa loob ng Vedas ay nabibilang sa apat na kategorya: Samhitas, na mga mantra at benediction; Aranyakas, na mga sulatin na naglalarawan ng mga simbolo at seremonya tungkol sa mga sakripisyo; ang Brahmanas, na mga sulatin tungkol sa mga ritwal at sakripisyo; at Upanishads, na mga talakayan tungkol sa espirituwal na kaalaman at pilosopiyang Hindu. Minsan ginagamit ang ikalimang kategorya—Upasanas, na mga sulatin ng pagsamba. May mga orthodox at heterodox na paglapit sa Vedas sa loob ng Hinduismo, na halos kapareho ng orthodox at heterodox na paglapit sa Christian Scripture. Ang ilang mga Hindu ay nakikita ang Vedas bilang banal, may awtoridad na katotohanan, habang ang iba ay nakikita ang mga ito bilang hindi awtoritatibo.

Hindi malinaw kung gaano katagal ang Vedas, dahil ipinadala ang mga ito sa pamamagitan ng oral na tradisyon, marahil sa loob ng maraming siglo, bago isulat. Kapag naisulat na ang mga ito, kadalasan ay nasa balat ng birch o mga dahon ng palma, mga materyales na hindi matatagalan ng panahon. Kaya, malamang na ang karamihan sa mga pinakaunang manuskrito ay nawala. Kahit na ang mga teksto ngayon ay medyo tuluy-tuloy, nag-iiba mula sa paaralan hanggang sa paaralan sa tradisyon ng Vedic, at nahahati sa shruti (ang narinig) at smriti (ang naaalala). Hindi ibig sabihin na walang pagkakapare-pareho sa loob ng Vedas—sa katunayan, ang mga paaralang Vedic ay may detalyadong mga pamamaraan para sa pagpasa sa kung ano ang narinig at naaalala nang buo; likas sa loob ng mneumonic technique ang maraming anyo ng pagbigkas na ginagawa upang maalis ang mga pagkakamali habang ang impormasyon ay ipinasa pasalita.Ang Vedas ay hindi katulad ng Bibliya na hindi nila ipinapahayag ang katotohanan at kaligtasan. Pangunahin ang mga ito ay mga kaisipan, ideya, haka-haka, at tula tungkol sa tao at sa sansinukob, kasama ang mga reseta para sa sakripisyo at ritwal. Ang mga ito ay walang alinlangan na kaakit-akit at magagandang mga sulatin, ngunit hindi sila maaasahan upang ihayag ang kaalaman ng Diyos. Ang Bibliya lamang, na siyang sariling komunikasyon ng Diyos sa sangkatauhan, ang maaasahang totoo. Ang Bibliya lamang ang mapagkakatiwalaan upang akayin ang mga tao mula sa kasalanan tungo sa nagliligtas na kaalaman sa Diyos kay Kristo (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:19–21).

Top