Ano ang ilang mga salitang Ingles na nagbago sa kahulugan mula noong pagsasalin ng KJV?

Ano ang ilang mga salitang Ingles na nagbago sa kahulugan mula noong pagsasalin ng KJV? SagotAng King James Version ng Bibliya ay naging malaking pagpapala sa milyun-milyong tao. Ang paglalathala nito noong 1611 ay isang mahalagang kaganapan, na nagbibigay sa mga nagsasalita ng Ingles sa lahat ng dako ng kakayahang magbasa ng Kasulatan para sa kanilang sarili at maunawaan ang kanilang binabasa. Sa ngayon, iginiit ng ilang simbahan na ang Authorized, o King James Version (KJV), ay ang tanging tunay na Bibliyang Ingles. Bagama't iginagalang namin ang kanilang desisyon na gamitin ang KJV, hindi kami sumasang-ayon na ito ang tanging—o kahit ang pinakamahusay na—translation na gagamitin. Ang bokabularyo na ginamit sa KJV ay isang bokabularyo ng ikalabinpitong siglo, at ang ilang mga salitang KJV ay maaaring makagulo sa mga modernong mambabasa.Ang King James Version ay isang matikas na piraso ng panitikan, ngunit isa sa mga kahirapan nito ay ang mga kahulugan ng maraming salita ay nagbago sa loob ng apat na raang taon mula noong una itong nailathala. Ito, siyempre, ay hindi kasalanan ng pagsasalin; ito ay isang katotohanan lamang na ang mga wika ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang ilang mga salitang KJV ay hindi na ibig sabihin ng dati; ang ibang mga KJV na salita ay tuluyang nawala sa paggamit.

Ang wika ng KJV ay Early Modern English—ang wika ng mga dula ni Shakespeare. Nababasa pa rin ito ngayon, ngunit iba ito sa Ingles ngayon. Marami sa mga katangi-tanging KJV ay kaakit-akit sa ilan, tulad ng paggamit ng ikaw at ikaw ( ikaw at ikaw ay simpleng mga isahan na anyo ng ikaw at ikaw , na palaging maramihan sa Early Modern English). Ang ibang mga salita at ekspresyon ng KJV ay kakaiba lamang—talaga bang tumutukoy ang Bilang 23:22 sa isang kabayong may sungay? Mayroong ilang mga salitang KJV, gayunpaman, na maaaring magdulot ng mas malubhang problema sa mga mananampalataya kapag binasa nila ang teksto. Narito ang ilang paglilinaw ng ilang KJV na salita:Maglagay na muli . Sa Genesis 1:28 sinabi ng Diyos kina Adan at Eva na lagyang muli ang lupa. Maraming mga mambabasa ang nalilito sa salitang KJV na ito, iniisip na ang ibig sabihin nito ay ang daigdig ay dating tinitirhan at na ang mga inapo nina Adan at Eva ay papalit sa isang orihinal, wala nang lahi ng mga tao. Ang salitang Hebreo lalaki' talagang sinadya upang punan nang buo, hindi upang mag-refill.Noong 1611, ang Ingles na kahulugan (ngayon ay archaic) ng Maglagay na muli ay upang magbigay ng ganap. Ang muling- hindi ibig sabihin muli, gaya ng maiisip natin. Sa kasong ito, ito ay isang intensive prefix; iyon ay, ito ay nagdaragdag ng isang pakiramdam ng pangangailangan ng madaliang pagkilos sa pandiwa. Kaya ang salitang KJV Maglagay na muli ay maaaring tukuyin bilang upang punan ng pangangailangan ng madaliang pagkilos at sigasig.Closet . Ang Mateo 6:6 ay naglalaman ng isa pang KJV na salita na nangangailangan ng ilang paliwanag. Si Jesus ay nagsasalita tungkol sa pagpasok sa kubeta ng isang tao upang manalangin, at karaniwan sa mga araw na ito na marinig ang isang tao na nagsasalita tungkol sa isang aparador. Hindi ito nangangahulugan na kailangan nating manalangin sa isang aparador ng damit o isang aparador na lino. Ang Griyego tameion nangangahulugang isang panloob na silid, isang lihim na silid, o isang silid na imbakan. Hindi mali na sabihin na ang orihinal na Griyego ay maaaring tumukoy sa isang silid-tulugan.

Ang aming salita aparador ay nagmula sa Pranses sarado , na nangangahulugan lamang ng isang pribadong silid—isang silid na sarado. Kaya hindi na kailangang lumuhod sa mga dagdag na sapatos na may nakasabit na pantalon sa iyong mga balikat upang manalangin. Ang anumang pribadong espasyo ay gagawin.

Pilitin . Sa Mga Gawa 26:11, inamin ni Pablo na, bago siya napagbagong loob, pinilit niya ang mga mananampalataya na lapastanganin si Jesu-Kristo. Para sa amin, ang salitang KJV na ito ay parang kinumbinsi niya sila at sumuko sila. Gayunpaman, ang Griyego anagkazo ay hindi masyadong malakas. Napilitan nangangahulugan lamang na siya ay nagbanta, nagmakaawa, at nagtulak sa kanila na lapastanganin, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay nagtagumpay. Ang mga sinaunang Kristiyano ay mas mahigpit kaysa doon.

Ang 1611 kahulugan ng pinilit ay batay sa orihinal na Latin at Pranses: ang pagpilit ay ang pagmamaneho nang magkasama. Kaya pinilit ni Pablo ang unang mga Kristiyano, anupat sinisikap na itulak sila sa kaniyang tunguhin. Nakikisama pilitin na may hindi mapaglabanan na puwersa ay hindi karaniwan hanggang sa unang bahagi ng 1900s—ganap na 300 taon matapos ang mga salitang KJV ay pinili ng mga tagapagsalin na inatasan ni King James.

Pag-uusap . Ang salitang KJV pag-uusap ay halos kaagad na nauugnay ngayon sa pakikipag-usap, ngunit hindi ang Hebrew derek sa Awit 37:14 o sa Griyego anastrophe sa Efeso 4:22 ay tumutukoy sa verbal na komunikasyon. Ang salitang Hebreo ay aktuwal na nangangahulugang isang daan, at kapuwa ang Hebreo at Griego ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng isang tao o sa karakter na ipinapakita ng isa sa buong buhay. Hindi sa hindi dapat maka-Diyos ang ating pananalita, ngunit partikular na tinutukoy ng mga talatang ito ang ating paraan ng pakikisalamuha sa mga tao.

Ang hindi na ginagamit na kahulugan ng pag-uusap ay pag-uugali o pag-uugali, at ito ang kahulugan na nasa isip ng mga tagapagsalin ng KJV. Ang Pranses pag-uusap at ang Latin pag-uusap ay palaging tinutukoy ang paraan kung saan nakatira ang isang tao kasama ng iba.

Pinsan . Sa Lucas 1:36 ang KJV na mga salita ay tumutukoy kay Elizabeth bilang pinsan ni Maria. Ito ay isang palaisipan sa loob ng maraming taon—gaano kalapit ang kaugnayan nina Elizabeth at Mary? Ang Griyego suggenes nangangahulugang kamag-anak o, posibleng, isang taong mula sa parehong lugar o bansa.

Ang salitang KJV pinsan , gaya ng interpretasyon ng karamihan sa modernong mga mambabasa, ay tila nangangahulugan na sina Maria at Elizabeth ay mga anak ng magkapatid. Ngunit hindi iyon ang salita pinsan dating ibig sabihin. Sa Maagang Modernong Ingles, pinsan karaniwang may mas malawak na kahulugan kaysa sa anak lamang ng tiyahin o tiyuhin. Sa katunayan, ang isang pinsan ay maaaring sinuman sa labas ng malapit na pamilya. Sa Shakespeare's Tulad ng Nagustuhan Mo , pinsan ni Duke Frederick si Rosalind, kahit pamangkin niya talaga ito. Kaya ano ang eksaktong ugnayan ng pamilya nina Maria at Elizabeth? Hindi namin alam.

Mayroong maraming iba pang mga halimbawa ng mga salitang KJV na nagbago ng kahulugan sa paglipas ng mga taon. Nang si Jesus ay napapaligiran ng mga doktor sa Lucas 2:46, dapat nating maunawaan na Siya ay nakaupo sa gitna ng mga guro. Ang pangkukulam sa Galacia 3:1 ay isang nakaliligaw. Ang mga karwahe ng Acts 21:15 ay tinatawag nating luggage. Nang biglaan ang mga mandurumog sa Lucas 23:23, sila ay mapilit o mapilit. Ang mga nagsasalita ng pagpapaupa sa Awit 5:6 ay talagang nagsasalita ng panlilinlang o kasinungalingan. Nang sabihin ni Jesus kung ano ang nararapat sa Marcos 7:27, tinukoy Niya kung ano ang nararapat o nararapat.

Ang paggamit ng King James Version ng Bibliya ay mainam hangga't ang mga mambabasa ay maingat na malaman ang bokabularyo na ginamit. Nangangailangan ng karagdagang pag-aaral upang matutunan ang mga lipas na, lipas na, at hindi na ginagamit na mga kahulugan ng maraming KJV na salita. Ang induktibong pag-aaral at isang mahusay na diksyunaryo ay makakatulong na maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan mula sa paggapang sa ating interpretasyon ng Kasulatan.Top