Ano ang pitong haligi ng karunungan sa Kawikaan 9:1?

Ano ang pitong haligi ng karunungan sa Kawikaan 9:1? SagotAng Kawikaan 9:1 ay nagsasaad, Ang karunungan ay nagtayo ng kaniyang bahay; / naitayo niya ang pitong haligi nito. Ito ay malinaw na isang simbolikong paglalarawan, dahil ang karunungan ay personified. Ano ang pitong haliging ito na itinayo ng karunungan?Maraming mga paliwanag ang umiiral tungkol sa pitong haligi ng karunungan sa talatang ito. Ang isang ideya ay, dahil ang numerong pito ay madalas na nagsasaad ng pagkakumpleto sa Kasulatan, ipinapahayag ng talata na ang pagkakapit ng karunungan ay nagreresulta sa isang kumpleto, maayos, at maayos na bahay, isang bahay na walang kulang.

Nakikita ng ilang komentarista ang pitong haligi bilang naglalarawan sa isang tradisyonal na pavilion ng piging. Sa ganitong paraan, ang panawagan ng Karunungan sa Kawikaan 9:5 ay akmang-akma: Halika, kainin mo ang aking pagkain / at inumin ang alak na aking hinaluan.Inilarawan ng ilang mga sinaunang kasulatan ang mundo bilang nakapatong sa pitong haligi. Kung ito ang kahulugan ng may-akda, posibleng ang kanyang bahay sa Kawikaan 9:1 ay kahanay sa ilang paraan sa mundo. Gayunpaman, ito ay isang hindi malamang na pag-unawa sa partikular na salawikain na ito.May teorya ang ilan na ang pitong haligi ng karunungan ay maaaring tumukoy sa pitong seksyon ng Mga Kawikaan sa nilalaman bago ang kabanata 9.Sa pagsasaalang-alang sa mga opsyong ito sa pagpapakahulugan, malamang na ang kanyang bahay at pitong haligi ay parehong tumutukoy sa isang tahanan na nasa wastong pagkakasunud-sunod, na ang paggamit ng pito ay nagbibigay-diin sa pagiging kumpleto at lahat-lahat nito. Ang mga sumusunod na talata ay patuloy na naglalarawan ng iba pang mga aspeto ng karunungan na ipinakilala bilang isang babae. Siya ay naghahanda ng pagkain at inaanyayahan ang mga tao na dumalo upang magkaroon ng karunungan: Iwanan ang iyong mga simpleng paraan at ikaw ay mabubuhay; / lumakad sa daan ng kaunawaan (Kawikaan 9:6). Maraming maiaalok ang karunungan, at inaanyayahan niya ang lahat na dumalo upang makibahagi sa kanyang kasiya-siyang piging.

Sa kabaligtaran, inilalarawan ng mga talata 13–18 ang paraan ng kahangalan, na ipinakilala rin bilang isang babae. Ang kahangalan ay maingay, mapang-akit, at hindi marunong (Kawikaan 9:13). Hinahangad niyang linlangin ang mga simpleng pag-iisip na huminto sa kanyang tahanan upang uminom ng ninakaw na tubig at lihim na tinapay (mga talata 16–17). Yaong mga nakatagpo ng kamatayan sa halip na buhay (talata 18).

Ang Kawikaan kabanata 9 ay ipinakita sa isang chiastic structure , ibig sabihin ang una at huling mga bahagi ay magkatulad na mga ideya sa pangunahing punto sa gitnang sipi (mga talata 7–12). Ang mga talatang ito ay nagbibigay-diin sa isang pangunahing katotohanan: Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, / at ang kaalaman sa Banal ay pagkaunawa (Kawikaan 9:10). Ang buong kabanata ay nakatuon sa pagbibigay-diin sa paghahanap ng karunungan, pag-iwas sa kahangalan, at paghahanap ng karunungan na ito sa Panginoon.Top