Ano ang mga pinakakaraniwang relihiyon sa daigdig?

Ano ang mga pinakakaraniwang relihiyon sa daigdig? SagotMayroong hindi mabilang na mga relihiyon sa mundo, na karamihan sa mga relihiyon ay may mga sub-sekta sa loob ng mga ito. Sa pangkalahatan, sinusubukan ng lahat ng relihiyon na tulungan ang mga tao na maunawaan ang kanilang layunin at pag-iral sa mundong ito, ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa kabilang buhay, at ipahayag kung mayroong diyos o wala, at kung gayon, kung paano tayo nauugnay sa diyos na ito. Ang pitong relihiyon sa daigdig sa listahan sa ibaba ay binubuo ng higit sa 95 porsiyento ng mga relihiyosong tagasunod sa daigdig. Sa bawat relihiyon sa daigdig ay isang link sa isang mas detalyadong pagtalakay sa mga paniniwala at gawain ng relihiyong iyon.Romano Katolisismo at Kristiyanismo


Mayroong humigit-kumulang 1.2 bilyong nag-aangking Romano Katoliko sa buong mundo. Kahit na ang Simbahang Romano Katoliko ay palaging kinikilala sa Kristiyanismo, may malinaw at pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Karaniwang kinikilala ng mga Romano Katoliko ang kanilang sarili bilang mga Kristiyano, ngunit para sa layunin na makilala ang dalawang dibisyon ng pananampalatayang Kristiyano, ang mga tagasunod ng Romano Katolisismo ay tinutukoy bilang mga Katoliko, habang ang mga hindi Katolikong tagasunod ng pananampalatayang Kristiyano ay tinutukoy bilang mga Kristiyano. Mayroong humigit-kumulang 900 milyong tao sa buong mundo na nag-aangking hindi Katolikong Kristiyano. Ang pangalan Kristiyano ay nagmula sa katotohanan na ang mga unang tagasunod ni Jesus ng Nazareth ay tinawag na mga Kristiyano (Mga Gawa 11:26), na literal na nangangahulugang maliliit na Kristo. Kristo ay ang salitang Griyego para sa Hebreo Mesiyas , ang pinahiran. Bagama't ang mga Kristiyano ay madalas na nakikilala sa mga partikular na denominasyon tulad ng mga Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran, Pentecostal, at Nazarenes, pangkalahatan din nilang inaangkin ang pangalang Kristiyano para sa kanilang sarili. Ang Kristiyanismo ay kadalasang tinatawag na Simbahan. Ito ay isang hindi malinaw na termino dahil ito rin ang salitang ginagamit para sa lokal na mga kongregasyon at mga gusali gayundin para sa mga espesipikong denominasyon.Islam


Ang salita Islam literal na nangangahulugang pagpapasakop, at, dahil dito, ang isang Muslim ay isa na nagpapasakop sa Diyos. Ang Islam ay pangunahing nakabatay sa mga sinulat ni Mohammad, na nakatala sa Qur'an. Mayroong humigit-kumulang 1.3 bilyong Muslim sa mundo ngayon. Ang Islam ay kinakatawan sa buong mundo. Bagama't kadalasang nauugnay sa Gitnang Silangan, ang pinakamalaking populasyon ng Muslim ay nasa Asya. Ang Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, at India ay may malaking populasyon ng Muslim.Hinduismo


Hinduismo ay isang salita na nilikha ng Kanluraning mundo upang sumaklaw sa nangingibabaw na sistema ng relihiyon at panlipunan ng India. Ayon sa kaugalian, tinutukoy ng mga tinatawag nating Hindu ang kanilang relihiyon bilang ang dharma , na ang ibig sabihin ay ang daan o ang relihiyon. Mayroong humigit-kumulang 900 milyong Hindu sa mundo. Malinaw, ang pinakamalaking bilang ng mga Hindu ay matatagpuan sa India. Dahil ang mga Indian ay nandayuhan sa buong mundo, gayunpaman, mayroong maraming mga pamayanang Hindu sa ibang mga bansa. Ang kabuuang bilang ng mga Hindu sa India ay napapailalim sa ilang kontrobersya dahil kabilang dito ang hanggang 300 milyong mga hindi nahahawakan ( mga dalit ), na opisyal na binibilang bilang bahagi ng istrukturang panlipunan ng Hindu ngunit pinipigilan na ganap na makilahok sa Hinduismo.

Budismo
Ang Budismo ay batay sa mga turo ng taong tinatawag na Buddha, na ang ibig sabihin ay naliwanagan. Ang relihiyong ito ay may maraming iba't ibang sangay, ngunit ang Budismo ang tanging angkop na terminong sumasaklaw sa lahat, at ang mga tagasunod nito, gaano man magkaiba ang kanilang mga paniniwala, ay masaya na kilalanin bilang mga Budista. Ang Budismo ay may humigit-kumulang 360 milyong tagasunod, na inilalagay ito sa ikaapat, sa likod ng Kristiyanismo, Islam, at Hinduismo. Nagmula ang Budismo sa India. Ito ay nangingibabaw sa mas tradisyunal na anyo nito sa Sri Lanka at karamihan sa Southeast Asia (Thailand, Myanmar, Laos, at Cambodia). Bukod pa rito, nagkaroon ito ng iba't ibang anyo sa maraming iba pang bansa sa Asya, lalo na sa Tibet, Korea, China, at Japan. Ngayon ang Budismo ay madalas na iniangkop at pinagtibay ng mga Kanluranin, bagaman kadalasan ay sa kapinsalaan ng katapatan sa mga tradisyonal na anyo ng relihiyong ito.

Hudaismo
Ang salita Hudaismo nagmula sa pangalan ng tribo ni Juda, isa sa labindalawang sinaunang tribo ng Israel. Kaya, literal, ito ay ang relihiyon ng mga nagmula sa tribo ni Judah, na (sa Ingles) ay tinatawag na mga Hudyo. Gayunpaman, ang pagiging Hudyo ay tumutukoy sa isang etnikong pagkakakilanlan gayundin sa isang pananampalataya, at sa kasalukuyan ay maraming mga Hudyo ang hindi nagsasagawa ng pananampalatayang Hudyo, kahit na sila ay masaya na kilala bilang mga Hudyo sa etniko at kultura. Tinatayang may humigit-kumulang 15 milyong relihiyosong mga Hudyo sa mundo ngayon, ngunit marami pang iba ang hindi nagsasagawa ng anumang relihiyon.

mga Baha'i
Ang termino Baha'i literal na nangangahulugang isang tagasunod ng Baha, na tumutukoy sa Baha'ullah, ang nagtatag ng relihiyon. Ang Baha'i ay may higit sa pitong milyong miyembro. Nagmula sa Iran, ang Baha'i ay kinakatawan sa mahigit 200 bansa sa mundo, sa likod lamang ng Kristiyanismo at Islam.Top