Ano ang Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus?

Ano ang Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus? SagotAng ating kaalaman sa orihinal na teksto ng Bibliya ay nagmula sa mga sinaunang manuskrito na isinulat-kamay. Ang Lumang Tipan ay isinulat sa Hebreo, at ang Bagong Tipan ay isinulat sa Griyego. Walang sinuman ang may orihinal na mga artikulo, ngunit libu-libong mga sinaunang kopya ang natuklasan. Dahil ang mga kopyang ito ay sulat-kamay, may mga pagkakaiba-iba sa pagbabaybay, pagkakasunud-sunod ng salita, at ayos ng pangungusap sa kanila. Kahit na ang mga pagkakaiba-iba ay nagdudulot ng ilang kalituhan tungkol sa teksto ng Bibliya, karamihan sa mga pagbabasa ng manuskrito ay sumasang-ayon. Mula sa humigit-kumulang 500 mga pahina sa Greek New Testament, ang mga variation ng manuskrito ay kumakatawan lamang sa halos kalahati ng isang pahina.Ang karamihan sa mga sinaunang manuskrito ay naglalaman lamang ng maliliit na bahagi ng teksto ng Bibliya, tulad ng isang aklat o isang bahagi ng isang aklat. Kabilang sa mga manuskrito na ito ay may mga pira-pirasong papyrus, na mga labi ng pinaka sinaunang mga balumbon, at karaniwang kumakatawan lamang sa ilang pahina ng teksto. Ang mga papyrus fragment na ito ay natuklasan lahat sa panahon ng mga modernong archaeological na paghuhukay. Ang isa pang pangkat ng mga manuskrito ay ang Uncials, na gumagamit ng lahat ng malalaking titik at nakasulat sa pergamino o vellum, na isang mas makinis na ibabaw ng pagsulat kaysa sa papyrus, at nagbibigay-daan para sa mga hubog na titik. Ang mga manuskrito ng Uncial ay isinulat sa pagitan ng ika-3 at ika-8 siglo at kadalasang nakatali bilang mga pahina sa isang aklat, o codex, sa halip na isang balumbon. Ang ilan sa mga sinaunang code na ito ay nakaligtas nang buo, na nagbibigay sa atin ng matibay na pananaw sa Bibliya na ginamit ng sinaunang simbahan.

Dalawa sa pinakamatandang kumpleto (o halos kumpleto) na mga manuskrito ay ang Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus. Pareho silang nakasulat sa pergamino, at may malaking bilang ng mga pagwawasto na nakasulat sa orihinal na teksto.Ang Codex Sinaiticus, na kilala rin bilang Aleph (ang Hebrew letter א), ay natagpuan ni Count Tischendorf noong 1859 sa Monastery of St Catherine sa Mount Sinai. Ang mga bahagi ng manuskrito ay natagpuan sa tambakan ng monasteryo, at ang isang mas malaking bahagi ay iniharap sa Tischendorf ng isa sa mga monghe. Ito ay isang malaking codex, na may 400 mga pahina (o mga dahon) na binubuo ng halos kalahati ng Lumang Tipan sa bersyon ng Septuagint at ang buong Bagong Tipan. Ito ay napetsahan noong ikalawang kalahati ng ika-4 na siglo at lubos na pinahahalagahan ng mga iskolar ng Bibliya sa kanilang pagsisikap na muling buuin ang orihinal na teksto ng Bibliya. Malaki ang impluwensya ng Sinaiticus sa pagsasalin ng modernong mga bersyon ng Bibliya. Kahit na ito ay itinuturing ng ilang mga iskolar na kumakatawan sa isang orihinal na anyo ng teksto, kinikilala rin ito bilang ang pinakamabigat na naitama na manuskrito sa unang bahagi ng Bagong Tipan.Ang Codex Vaticanus, na kilala rin bilang B, ay natagpuan sa aklatan ng Vatican. Binubuo ito ng 759 na dahon at mayroon halos lahat ng Luma at Bagong Tipan. Hindi alam kung kailan ito dumating sa Vatican, ngunit ito ay kasama sa isang listahan ng katalogo noong 1475, at ito ay napetsahan sa kalagitnaan ng ika-4 na siglo. Ang Vaticanus ay unang ginamit bilang pinagmumulan ng dokumento ni Erasmus sa kanyang akda sa Textus Receptus. Dahil minalas niyang mali-mali ang teksto ng Vaticanus, bihira niyang sundin ito kapag ito ay naiiba sa ibang mga tekstong Griego.Mayroong iba't ibang mga teorya kung paano dapat tingnan ang mga sinaunang tekstong ito ng mga modernong iskolar. Sa isang banda, naniniwala ang ilan na ang pinakasinaunang pagbabasa ay dapat sundin, dahil ito ay pinakamalapit sa panahon sa orihinal. Sa kabilang banda, naniniwala ang ilan na dapat mamuno ang karamihan. Dahil mayroong libu-libong mga sinaunang manuskrito, naniniwala sila na dapat nating unahin ang pagbabasa na kinakatawan ng karamihan sa mga dokumento. Ang isang isyu na minsan ay itinataas laban sa pananaw ng karamihan ay ang marami sa mga dokumentong iyon ay isinulat nang huli na (ika-9-15 siglo). Ang sagot dito ay marami sa mga unang bahagi ng papyrus ang sumusuporta sa karamihan ng pagbabasa. Karagdagan pa, ang tanong ay ibinangon, Kung ang Vaticanus at Sinaiticus ay kumakatawan sa orihinal na pagbasa ng teksto, bakit kakaunti ang mga manuskrito na sumusunod sa kanilang pangunguna? Kung sila ay pinahahalagahan ng unang simbahan, aasahan mong makakahanap ng maraming kopya na ginawa mula sa kanila, na sumasaklaw sa isang malawak na yugto ng kasaysayan. Ang talagang nahanap natin ay ilang mga unang manuskrito na sumasang-ayon sa kanila, ngunit pagkatapos ay isang paglaho ng ganoong uri ng teksto habang tayo ay sumusulong sa kasaysayan.

Maraming matututuhan sa pagsusuri sa mga ito at sa iba pang sinaunang mga teksto, at dapat silang patuloy na pahalagahan ng mga iskolar. Bagama't maaaring may mga pagkakaiba sa opinyon kung paano gagamitin ang mga ito, isang bagay ang tiyak—kahit na sa kanilang mga pagkakaiba-iba sa teksto, ipinapakita nila sa atin na iningatan ng Diyos ang Kanyang Salita sa mga panahon. Maaari nating pagdebatehan ang partikular na mga salita sa ilang mga sipi, ngunit ang katotohanan ay nananatiling higit sa 90 porsiyento ng teksto ng Bagong Tipan ay nagkakaisang sinusuportahan ng lahat ng sinaunang manuskrito. Sa mga talatang iyon kung saan pinagtatalunan ang wastong pagbabasa, walang malaking pagbabago sa doktrina, at makatitiyak tayo na nasa atin ang tumpak, ipinahayag na mga salita ng Diyos na ipinasa sa atin.Top