Yamang ang Diyos ay kumuha ng tadyang mula kay Adan upang gawin si Eva, nangangahulugan ba ito na ang mga lalaki ay may mas kaunting tadyang kaysa sa mga babae?

Yamang ang Diyos ay kumuha ng tadyang mula kay Adan upang gawin si Eva, nangangahulugan ba ito na ang mga lalaki ay may mas kaunting tadyang kaysa sa mga babae?

Yamang ang Diyos ay kumuha ng tadyang mula kay Adan upang gawin si Eva, nangangahulugan ba ito na ang mga lalaki ay may mas kaunting tadyang kaysa sa mga babae? Ito ay isang karaniwang tanong na nagmumula sa Bibliya na kuwento ng paglikha. At habang mayroong maraming mga interpretasyon ng kuwentong ito, ang pinakakaraniwang pag-unawa ay ang mga lalaki ay talagang may mas kaunting tadyang kaysa sa mga babae. Mayroong ilang mga dahilan kung bakit maaaring ito ang kaso. Una, pinaniniwalaan na ang tadyang ay simbolo ng lakas at kapangyarihan. Kaya, sa pamamagitan ng pag-alis ng tadyang ni Adan, sa esensya, ginawa ng Diyos si Eva na mas mahina at mas mahina kaysa sa kanyang asawa. Pangalawa, naniniwala ang ilan na ang tadyang ay kumakatawan sa pagkakapantay-pantay sa pagitan ng lalaki at babae. Sa madaling salita, inalis ng Diyos ang tadyang ni Adan upang ipakita na ang mga lalaki at babae ay pantay. At sa wakas, naniniwala ang ilan na ang tadyang ay kumakatawan sa complementarity sa pagitan ng lalaki at babae. Ibig sabihin, inalis ng Diyos ang tadyang ni Adan upang ipakita na ang mga lalaki at babae ay nagpupuno sa isa't isa at hindi nilalayong maging magkapareho. Anuman ang interpretasyon na pinaniniwalaan mo, hindi maikakaila na ang kuwento ng paglikha ay nagbibigay ng isang kawili-wiling pananaw sa pinagmulan ng lalaki at babae.

Sagot

Ang Diyos ay kumuha ng isang tadyang mula kay Adan upang gawin si Eva, ngunit ang pag-alis ng isang tadyang mula kay Adan ay hindi nagresulta sa lahat ng tao ay nagkaroon ng isang mas kaunting tadyang. Mayroong ilang mga kagiliw-giliw na dahilan kung bakit ito ay totoo at kung bakit pinili ng Diyos na kumuha ng tadyang sa unang lugar.Sa ikaanim na araw ng paglikha, nilikha ng Diyos ang unang tao. Ito ay isang espesyal na gawain ng paglikha: AngPanginoonNilikha ng Diyos ang isang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang buhay na nilalang (Genesis 2:7). Ang istraktura at disenyo ng katawan ng tao ay kamangha-mangha—hindi banggitin ang kaluluwa at ang katotohanan na ang mga tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos (Genesis 1:27).Matapos likhain si Adan, ginabayan ng Diyos ang tao sa pagkatuklas na siya, sa isang diwa, nag-iisa sa mundo; hindi tulad ng mga hayop, ang tao ay walang katapat, walang katumbas na kasama: Para kay Adan ay walang nasumpungang angkop na katulong (Genesis 2:20). Nang malaman ni Adan ang kaniyang pangangailangan, gumawa ang Diyos ng mga hakbang upang malutas ang problema. Nilikha niya ang babae.

Kung paano nilikha ng Diyos ang babae ay mahalaga. Sa Genesis 2:21–22, matapos mahimbing si Adan, kumuha ang Diyos ng tadyang mula sa lalaki at ginamit ito upang mabuo ang babae. Kaya sina Adan at Eva ay may parehong sangkap at pisikal na konektado. Lahat ng tao ay mula kay Adan, kasama na si Eva. Nang dinala ng Diyos ang babae sa lalaki, sinabi ni Adan, Ito ngayon ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman; siya ay tatawaging ‘babae,’ sapagkat siya ay kinuha mula sa lalaki (Genesis 2:23).Nang malaman ng Diyos ang pag-alis ng tadyang mula kay Adan, ipinapalagay ng ilang tao na ang mga lalaki ngayon ay may mas kaunting tadyang kaysa sa mga babae. Ito ay isang maling palagay, siyempre. Ang mga tadyang ay madaling binibilang, at ang mga lalaki at babae ay may parehong bilang ng mga ito. Ginawa ng Diyos ang a kirurhiko magpalit kay Adan, hindi a genetic pagbabago. Ang pagsasagawa ng operasyon ay hindi binabago ang genetic makeup ng isang tao. Ang bawat inapo ni Adan ay may DNA encoding na gumagawa ng 12 pares ng ribs—24 ribs ang kabuuan sa rib cage. Ang lahat ng mga anak ni Adan ay may parehong bilang ng mga tadyang na mayroon si Adan noong una; sa parehong paraan, ang anak ng isang kidney donor ay magkakaroon ng dalawang bato, hindi lamang isa, at ang anak na babae ng isang amputee ay hindi ipanganak na walang paa.

Ang katotohanang hinila ng Diyos a tadyang mula kay Adan at hindi sa ibang bahagi ng kanyang katawan ang nagpapakita ng karunungan, pagpaplano, at pananaw ng Diyos. Muling tumubo ang tadyang. Ang lahat ng buto sa katawan ng tao ay kayang ayusin ang kanilang mga sarili, ngunit ang buto ng tadyang ay natatangi dahil maaari itong muling buuin. Kapag ang isang siruhano ay nagsagawa ng costectomy (ang pagtanggal ng bahagi o lahat ng tadyang), siya ay mag-iingat na umalis sa perichondrium (ang lamad na nakapalibot sa tadyang). Ang tadyang na kinuha ay maaaring gamitin para sa bone grafts sa ibang bahagi ng katawan, at sa lugar ng nawawalang tadyang ay tutubo ang isang bagong tadyang—karaniwan ay sa loob ng isa o dalawang buwan. (Tingnan ang Moore, K., Dalley, A., at Agur, M., Clinically Oriented Anatomy , 7th ed., Lippincott Williams & Wilkins, 2013, p. 83).

Dahil sa kakayahan ng tadyang na muling buuin, alam natin na hindi permanenteng nasugatan ng Diyos si Adan nang kumuha Siya ng tadyang mula sa kanyang tagiliran para gawin si Eva. Si Adan ay hindi nabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay na may depekto o mahinang bahagi sa kanyang skeletal thorax. Dahil sa kahanga-hangang disenyo ng Diyos, nabuhay si Adan sa natitirang bahagi ng kanyang mga araw na may parehong bilang ng mga tadyang na ginamit niya sa paglikha.Top