Dapat bang magkaroon ng posisyon sa simbahan ng tagapagdala ng baluti?

Ano ang armor-bearer? Dapat bang magkaroon ng posisyon sa simbahan ng tagapagdala ng baluti?

Ang posisyon ng armor-bearer ay isang posisyon sa simbahan na nasa loob ng maraming siglo. Ang tagapagdala ng baluti ay may pananagutan sa pagdala ng baluti ng mga kabalyero at mga sundalo sa labanan. Ngayon, ang posisyon ng armor-bearer ay hindi karaniwan, ngunit mayroon pa ring ilang mga simbahan na may ganitong posisyon. May mga kalamangan at kahinaan ang pagkakaroon ng ganitong posisyon sa simbahan. Nararamdaman ng ilang tao na ang tagapagdala ng baluti ay isang mahalagang bahagi ng simbahan, habang ang iba naman ay nararamdaman na ang posisyong ito ay hindi kailangan.

Sagot

Sa Banal na Kasulatan, ang isang tagapagdala ng baluti (na binabaybay din na tagapagdala ng baluti at tagapagdala ng baluti) ay isang tagapaglingkod na nagdadala ng karagdagang mga sandata para sa mga kumander. Sina Abimelech (Mga Hukom 9:54), Saul (1 Samuel 16:21), Jonathan (1 Samuel 14:6-17), at Joab (2 Samuel 18:15) ay may mga tagapagdala ng sandata/tagadala ng baluti. Ang mga armor-bearers ay responsable din sa pagpatay sa mga kaaway na nasugatan ng kanilang mga amo. Matapos masugatan ng mga sibat o palaso ang mga sundalo ng kaaway, tinapos ng mga tagadala ng baluti ang trabaho gamit ang mga pamalo o espada. Pagkatapos ng panahon ni David, ang mga tagapagdala ng sandata ay hindi na binanggit, malamang dahil sa ang katunayan na ang mga kumander ay nagsimulang lumaban mula sa mga karo (1 Hari 12:18; 20:33).Ang ilang simbahan sa ngayon ay nagtatag ng makasagisag na posisyon ng tagapagdala ng baluti. Ang mga tungkulin ay malawak, ngunit sa pangkalahatan, ang isang tagapagdala ng sandata ng simbahan ay nagdadala ng baluti ng isang pinuno ng simbahan, tulad ng Bibliya ng pinuno, ang tabak ng Espiritu (Efeso 6:17; Hebreo 4:12). Sa ilang pagkakataon, ang isang tagapagdala ng sandata ng simbahan ay mahalagang nagsisilbing bodyguard ng pinuno ng simbahan. Batay ba sa Bibliya ang ideya ng isang tagapagdala ng sandata ng simbahan? Hindi kaya. Ang konsepto ba ng isang tagapagdala ng sandata ng simbahan ay sumasalungat sa anumang bagay sa Kasulatan? Hindi kinakailangan. Ang sinumang simbahan na nagsasaalang-alang sa ganoong posisyon ay dapat na mapanalanging mag-aral ng Salita ng Diyos at tiyakin na ang mga responsibilidad na itinalaga ay hindi sumasalungat sa turo ng Bagong Tipan sa simbahan. Ang katotohanan na ang Bagong Tipan ay walang binanggit saanman ang mga tagapagdala ng baluti at kahit saan ay hindi naglalarawan sa alinman sa mga apostol/propeta/elder na may isang tao sa tungkuling iyon ay dapat magbigay ng paghinto sa alinmang simbahan na isinasaalang-alang ang pagtatatag ng tungkulin ng tagapagdala ng baluti.

Top