Kategorya: Kaligtasan

Bakit binanggit sa evangelism ang pagtanggap kay Kristo gayong wala naman ito sa Bibliya?

Bakit binanggit sa evangelism ang pagtanggap kay Kristo gayong wala naman ito sa Bibliya? Biblikal ba ang pag-anyaya sa mga tao na tanggapin si Kristo bilang Tagapagligtas?

Magbasa Nang Higit Pa

Saan ko makikita ang edad ng pananagutan sa Bibliya?

Saan ko makikita ang edad ng pananagutan sa Bibliya? Ano ang edad ng discretion? Ang edad ba ng pananagutan ay isang konsepto sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit hiniling ng Diyos ang paghahandog ng hayop sa Lumang Tipan?

Bakit hiniling ng Diyos ang paghahandog ng hayop sa Lumang Tipan? Paano inilarawan ng mga hain na hayop ang kamatayan ni Kristo?

Magbasa Nang Higit Pa

Kung ang ating kaligtasan ay walang hanggang panatag, bakit mahigpit na nagbabala ang Bibliya laban sa apostasya?

Kung ang ating kaligtasan ay walang hanggang panatag, bakit mahigpit na nagbabala ang Bibliya laban sa apostasya? Maaari bang tumalikod sa pananampalataya ang isang tunay na Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa

Biblikal ba na tanungin si Hesus sa iyong puso?

Biblikal ba na tanungin si Hesus sa iyong puso? Saan nagmula ang ideya ng paghiling kay Jesus na pumasok sa iyong puso?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano ako magkakaroon ng kasiguruhan sa aking kaligtasan?

Paano ako magkakaroon ng kasiguruhan sa aking kaligtasan? Paano ako lubos na makatitiyak na ako ay naligtas?

Magbasa Nang Higit Pa

Maliligtas pa ba ang isang tumatalikod na Kristiyano?

Nakaligtas pa ba ang isang umatras / tumalikod na Kristiyano? Gaano kalayo ang maaaring ibalik ng isang tunay na Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang masamang balita / mabuting balita na diskarte sa pagbabahagi ng ebanghelyo?

Ano ang masamang balita / mabuting balita na diskarte sa pagbabahagi ng ebanghelyo? Ano ang masamang balita na aspeto ng Ebanghelyo? Ano ang aspeto ng mabuting balita ng Ebanghelyo?

Magbasa Nang Higit Pa

Kailangan ba ang bautismo para sa kaligtasan?

Kailangan ba ang bautismo para sa kaligtasan? Kailangan ko bang magpabinyag para maligtas? Bakit marami ang naniniwala na ang bautismo ay kailangan para sa kaligtasan?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano naligtas ang mga tao bago namatay si Hesus para sa ating mga kasalanan?

Paano naligtas ang mga tao bago namatay si Hesus para sa ating mga kasalanan? Ang mga tao ba ay pumunta sa langit bago si Hesus? Ano ang nangyari sa mga tao bago namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan?

Magbasa Nang Higit Pa

Maaari bang maniwala ang isang tao sa ilang kahulugan ngunit hindi maliligtas?

Maaari bang maniwala ang isang tao sa ilang kahulugan ngunit hindi maliligtas? Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng paniniwala at paniniwala tungo sa kaligtasan?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit ang sistema ng paghahain ay nangangailangan ng paghahain ng dugo?

Bakit ang sistema ng paghahain ay nangangailangan ng paghahain ng dugo? Ano ang kahalagahan ng dugo sa pagbabayad-sala para sa mga kasalanan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin na papawiin ng Diyos ang ating mga paglabag?

Ano ang ibig sabihin na papawiin ng Diyos ang ating mga paglabag? Paano mapapawi ng Diyos ang ating mga paglabag?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng pagiging born again Christian?

Ano ang ibig sabihin ng pagiging born again Christian? Paano ako magiging born again Christian?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng ipanganak ng Espiritu?

Ano ang ibig sabihin ng ipanganak ng Espiritu? Ang pagiging ipinanganak sa Espiritu ay parehong bagay sa pagiging ipinanganak na muli?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang murang biyaya?

Ano ang murang biyaya? Sino ang nagpasimula ng pariralang murang biyaya? Ano ang pinagtatalunan ng murang grace concept?

Magbasa Nang Higit Pa

Maililigtas ba ang isang batang ipinaglihi sa labas ng kasal?

Maililigtas ba ang isang batang ipinaglihi sa labas ng kasal? Ililigtas ba ng Diyos ang taong isang bastardo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin na ang mga Kristiyano ay pinagtibay ng Diyos?

Ano ang ibig sabihin na ang mga Kristiyano ay pinagtibay ng Diyos? Ano ang teolohikong konsepto ng pag-aampon na may kaugnayan sa kaligtasan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Kristiyanong doktrina ng kaligtasan?

Ano ang kaligtasan? Ano ang Kristiyanong doktrina ng kaligtasan? Saan tayo ililigtas, at para saan tayo maliligtas?

Magbasa Nang Higit Pa

Maaari bang mawala ang kaligtasan ng isang Kristiyano?

Maaari bang mawala ang kaligtasan ng isang Kristiyano? Mayroon bang anumang paraan na maaaring mawala ang kaligtasan? Kapag ako ay naligtas, ang kaligtasan ba na iyon ay tiyak at ligtas?

Magbasa Nang Higit Pa
Top