Kategorya: Mga Relasyon

Ang pag-iwas bago magpakasal ay isang makatotohanang mensahe?

Ang pag-iwas bago magpakasal ay isang makatotohanang mensahe? Karamihan sa mga tao ay makikipagtalik pa rin, kaya bakit mag-abala kahit magturo ng pag-iwas?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang pang-aabuso ba ay isang katanggap-tanggap na dahilan para sa diborsyo?

Ang pang-aabuso ba ay isang katanggap-tanggap na dahilan para sa diborsyo? Kailangan bang manatili sa asawa ang inaabusong asawa?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano dapat pangasiwaan ng isang Kristiyanong asawa ang isang pakikiapid na nagbunga ng isang anak?

Paano dapat pangasiwaan ng isang Kristiyanong asawa ang isang pakikiapid na nagbunga ng isang anak? Paano makapagpatawad ang isang asawa nang may patuloy na paalala sa pakikiapid?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang dapat na maging tugon ng isang Kristiyano na nakipagrelasyon ang kanyang asawa?

Ano ang dapat na maging tugon ng isang Kristiyano na nakipagrelasyon ang kanyang asawa? Bakit hindi dapat ang diborsiyo ang unang pagpipilian?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkakaiba ng edad sa mga relasyon?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkakaiba ng edad sa mga relasyon? Ano ang angkop na pagkakaiba ng edad para sa isang mag-asawa?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang edad ba ng pagsang-ayon ay isang konsepto sa Bibliya?

Ang edad ba ng pagsang-ayon ay isang konsepto sa Bibliya? Ang sabi ba ng Bibliya kapag ang isang tao ay nasa sapat na gulang upang pumayag sa sekswal na aktibidad?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano ko malalampasan ang sakit ng pagkakanulo?

Paano ko malalampasan ang sakit ng pagkakanulo? Bakit napakasakit ng pagtaksilan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kasalan noong panahon ng Bibliya?

Ano ang kasalan noong panahon ng Bibliya? Paano naiiba ang mapapangasawa sa pagiging engaged?

Magbasa Nang Higit Pa

Sinasabi ba ng Bibliya na ang pag-abandona ay isang wastong dahilan para sa diborsiyo at muling pag-aasawa?

Sinasabi ba ng Bibliya na ang pag-abandona ay isang wastong dahilan para sa diborsiyo at muling pag-aasawa? Kung iniwan ka ng iyong asawa, pinapayagan ka ba sa Bibliya na magpakasal muli?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa asexuality?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa asexuality / pagiging asexual? Mali bang maging mabango at walang pagnanais na magpakasal o makipagtalik?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paghihiwalay?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paghihiwalay? Pinahihintulutan ba ng Bibliya na maghiwalay ang mag-asawa?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa oral sex?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa oral sex (cunnigulus / felatio)? Kasalanan ba ang oral sex bago ang kasal? Ang oral sex ba sa loob ng kasal ay kasalanan?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit napakahalaga ng pagkabirhen sa Bibliya?

Bakit napakahalaga ng pagkabirhen sa Bibliya? Bakit kasalanan para sa dalawang taong nagmamahalan ang makipagtalik bago magpakasal?

Magbasa Nang Higit Pa

Posible ba ang born again virginity?

Posible ba ang born again virginity? Maaari bang gawing tunay na birhen muli ang isang tao pagkatapos ng premarital sex?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang mga wastong dahilan ng pakikipaghiwalay sa isang kasintahan/girlfriend?

Ano ang mga wastong dahilan ng pakikipaghiwalay sa isang kasintahan/girlfriend? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa breakups / breakup?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang chivalry?

Ano ang chivalry? Tinuturuan ba ng Bibliya ang mga lalaki na maging magalang? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kung paano dapat tratuhin ng mga lalaki ang mga babae?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang dapat kong hanapin sa isang Kristiyanong kasintahan?

Ano ang dapat kong hanapin sa isang Kristiyanong kasintahan? Para sa mga Kristiyanong babae, ang pagkakaroon ba ng kasintahan ay isang magandang bagay, o sila ba ay nakakagambala sa isang matibay na kaugnayan sa Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Dapat bang gumamit ng dating serbisyo ang isang Kristiyano para maghanap ng mapapangasawa?

Dapat bang gamitin ng mga Kristiyano ang eHarmony, Christian Mingle, o Christian Crush? Paano naman ang mga dating app gaya ng Zoosk, Match, Tinder, at Elite?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang dami ba ng diborsiyo sa mga Kristiyano ay tunay na katulad ng sa mga hindi Kristiyano?

Ang dami ba ng diborsiyo sa mga Kristiyano ay tunay na katulad ng sa mga hindi Kristiyano? Ang mga Kristiyano ba ay nagdidiborsiyo nang kasingdalas ng mga hindi Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Christian domestic discipline (CDD)?

Ano ang Christian domestic discipline (CDD)? Itinuturo ba ng Bibliya na ang asawang lalaki ay may awtoridad na pisikal na disiplinahin ang kaniyang asawa?

Magbasa Nang Higit Pa
Top