Kategorya: Miscellaneous

Ipinanganak ba si Hesus noong Disyembre 25? Disyembre 25 ba ang kaarawan ni Jesus?

Ipinanganak ba si Hesus noong Disyembre 25? Disyembre 25 ba ang kaarawan ni Jesus? Paano napili ang Disyembre 25 bilang araw para ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit ipinanganak si Hesus sa sabsaban?

Bakit ipinanganak si Hesus sa sabsaban? Ano ang dapat nating matutunan mula sa abang kalagayan ng kapanganakan ni Jesus?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang laver sa Bibliya?

Ano ang laver sa Bibliya? Ano ang layunin ng isang hugasan sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit hindi pinahintulutang pumasok si Moises sa Lupang Pangako?

Bakit hindi pinahintulutang pumasok si Moises sa Lupang Pangako? Anong kasalanan ang ginawa ni Moses na naging dahilan upang bigyan ng Diyos si Moises ng gayong matinding parusa?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahulugan ng Noel?

Ano ang kahulugan ng Noel? Ano ang pinagmulan ng salitang Noel? Paano nauugnay si Noel sa Pasko?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang isang sojourner sa Bibliya?

Ano ang isang sojourner sa Bibliya? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga dayuhan? Sa anong mga paraan naninirahan ang mga Kristiyano sa mundong ito?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang bituin ng Bethlehem?

Ano ang bituin ng Bethlehem? Paano gagabayan ng bituin ang mga Mago sa isang tiyak na lokasyon?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin na ang sanggol na si Hesus ay binalot ng mga lampin?

Ano ang ibig sabihin na ang sanggol na si Hesus ay binalot ng mga lampin? Mayroon bang anumang simbolismo sa mga lampin na binalot ni Hesus?

Magbasa Nang Higit Pa

Naulit ba ang Sampung Utos sa Bagong Tipan?

Naulit ba ang Sampung Utos sa Bagong Tipan? Bakit siyam lamang sa sampung utos ang inulit sa Bagong Tipan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Annunciation?

Ano ang Annunciation? Bakit ang mensahe ng anghel Gabriel kay Maria ay tinatawag na Annunciation?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa tatlong pantas (Magi)?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa tatlong pantas (Magi)? Saan nanggaling ang tatlong pantas? Ano ang umakay sa mga Mago sa sanggol na si Hesus?

Magbasa Nang Higit Pa

Ipinanganak ba talaga si Jesus noong Setyembre?

Ipinanganak ba talaga si Jesus noong Setyembre? Ano ang kinalaman ni Zacarias at ng paglilingkod ng mga saserdote sa dibisyon ng Abijah noong ipinanganak si Jesus?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng Israel sa Bibliya?

Ano ang ibig sabihin ng Israel sa Bibliya? Ano ang kahulugan ng salitang Israel sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit nagdala ang mga Mago ng ginto, kamangyan, at mira kay Jesus?

Bakit nagdala ang mga Mago ng ginto, kamangyan, at mira kay Jesus? Ano ang kahalagahan/kahulugan ng bawat isa sa tatlong kaloob?

Magbasa Nang Higit Pa
Top