Mali bang magka-crush sa isang tao?

Mali bang magka-crush sa isang tao? SagotAyan na siya! Sa isang silid na puno ng mga tao, ang tanging nakikita mo ay ang panaginip ng isang tao. Bumibilis ang tibok ng iyong puso, pawis ang mga palad, natutuyo ang bibig, at sabay-sabay kang nananabik at nangangamba sa isang aktwal na pagtatagpo. May crush ka. Mali ba ang mga ganitong pakiramdam? Tama bang magka-crush sa isang tao?Ang isang crush, o isang infatuation , ay maaaring maging matindi, ngunit, sa kabutihang palad, hindi ito karaniwang nagtatagal. Nagsisimula kaming magkaroon ng mga crush sa preschool, at maaari silang magpatuloy nang paminsan-minsan sa buong pagtanda. Karamihan sa mga tao ay napapailalim sa kanila, ngunit walang sinuman ang ganap na makapagpaliwanag kung bakit tayo nag-zero in sa isang partikular na tao habang hindi pinapansin ang iba. Ang mga pheromones, pisikal na kaakit-akit, at ang paraan ng pag-amoy, pagtawa, o pagngiti ng isang tao ay maaaring lahat ay gumaganap ng mga papel sa paglikha ng crush. Ang mga damdaming kasama ng crush ay maaaring maging labis.

Ang mga crush ay kailangang maiba sa tunay na pag-ibig. Ang isang crush ay maaaring magsimula sa parehong paraan tulad ng pag-ibig, ngunit ang pag-ibig ay lumalampas sa pisikal at emosyonal na pagkahumaling sa isang punto ng sakripisyong paglilingkod. Hindi para sa isang crush na ipinadala ng Diyos ang Kanyang Anak upang mamatay; ito ay dahil sa tunay na pag-ibig (Juan 3:16; 10:11; 1 Juan 4:9). Ang crush ay isang emosyonal na tugon sa isang bagay na nakikita nating kaakit-akit sa ibang tao, habang ang pag-ibig ay gumagawa ng matatag na pangako sa kapakanan ng taong iyon (1 Mga Taga-Corinto 13:4–8).Maaari tayong magkaroon ng crush sa mga taong hindi natin kilala, gaya ng mga celebrity, public figure, o guro. Nagbigay ang internet ng bagong pinagmumulan ng pagdurog habang nag-aapoy ang mga relasyon sa cyber at ang tanging pakikipag-ugnayan natin sa mga tao ay sa pamamagitan ng screen. Ang mga taon ng kabataan ay lalong madaling kapitan ng crush. Ang mga hormone ay tumatakbo nang ligaw, at ang mga katawan ay nasa iba't ibang yugto ng kapanahunan. Hindi namin palaging alam ang pagkakaiba ng pag-ibig at ng madamdaming crush, lalo na noong bata pa kami, kaya malamang na mauna kami sa mga pag-iibigan o sekswal na pakikipag-ugnayan na nag-iiwan ng panghabambuhay na sugat.Hindi mali ang magka-crush hangga't hindi natin hinahayaan ang ating sarili na gumawa ng makasalanang pagpili dahil sa crush. Ang mga crush ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pagiging tao, kaya dapat natin silang kilalanin kung ano sila at hindi ibase ang mga desisyon sa mga damdaming iyon. Dapat tayong mag-ingat laban sa pagpapahintulot sa mga inosenteng crush na maging mga pantasyang sekswal. Sinabi ni Hesus, Sinasabi ko sa inyo na ang sinumang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangalunya na sa kanya sa kanyang puso (Mateo 5:28). Kapag pinagpapantasyahan natin ang pagkilos sa isang bagay na tinatawag ng Diyos na kasalanan, tayo ay nagkakasala na sa ating mga puso (Colosas 3:5; 1 Corinto 6:18; Roma 1:26–27). Ang pagpapanatiling kontrolado ng crush ay mahalaga: Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay tulad ng isang lungsod na may mga nasirang pader (Kawikaan 25:28, NLT).Ang Bibliya ay nagbibigay sa atin ng isang halimbawa ng isang taong kontrolado ng kanyang mga crush na kalaunan ay nagbuwis ng kanyang buhay (Mga Hukom 14:1–2). Si Samson ay pinili ng Diyos upang italaga para sa ministeryo (Mga Hukom 13:2–5). Gayunpaman, nawalan siya ng maraming bagay na gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan niya dahil pinahintulutan niya ang kanyang mga crush na matukoy ang kanyang mga aksyon. Kung pag-aaralan natin kung ano ang ginawa niyang mali, maiiwasan natin ang parehong mga patibong. Una sa lahat, nakagawian ni Samson na makisalo sa mga pagano. Nanliligaw siya sa mga lugar na hindi niya dapat napuntahan. Ang pangalawang pagkakamali niya ay ang hindi pagkilala sa sarili niyang mga kahinaan. Naakit siya sa mapang-akit, di-makadiyos na mga babae, at, sa halip na bantayan ang kanyang sarili (Roma 13:14), pinasiyahan niya ang kahinaang iyon. Ikatlo, hindi siya natuto sa kanyang mga pagkakamali (Mga Hukom 16:1–4). Napagkamalan niyang ang mga crush na batay sa pagnanasa ay pag-ibig na nagpaparangal sa Diyos nang paulit-ulit, at ibinayad nito ang lahat (Mga Hukom 16:21, 29–30). Maililigtas natin ang ating sarili ng labis na sakit kung iiwasan natin ang mga pagkakamali ni Samson.

Bilang mga Kristiyano, dapat nating gawin ang lahat para sa ikaluluwalhati ng Diyos (1 Corinto 10:31). Sa pakikitungo natin sa mga crush, dapat nating gawin ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Magsisimula tayo sa pagiging tapat sa Panginoon tungkol sa ating mga damdamin, gaya ng mga salmista (Awit 6:6; 38:9). Hinihiling natin sa Kanya na tulungan tayong panatilihing malinis ang ating pag-iisip at ang ating mga kilos ay nakalulugod sa Kanya (Awit 19:14). Maaari rin nating ipagdasal ang taong iyon na labis nating naaakit. Hilingin na hanapin niya ang Panginoon at isakatuparan ng Diyos ang Kanyang layunin sa indibidwal na iyon. Kung ang crush ay isang potensyal na mapapangasawa, maaari tayong buong tapang na humingi ng pagkakataon sa Panginoon para mas makilala pa siya. Siyempre, dapat nating laging ihandog ang ating mga kahilingan sa diwa ng mga salita ni Jesus Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari (Lucas 22:42).

Nais ng Diyos na maging kasangkot sa bawat bahagi ng ating buhay, maging ang ating mga crush. Nais niya na tayo ay maging mapagbantay na bantay sa ating mga puso upang ang mga crush ay hindi maging mga diyus-diyosan (Kawikaan 4:23). Kung makikita natin ang ating sarili na nag-iisip araw at gabi tungkol sa isang tao, maaaring nalampasan natin ang linya mula sa isang normal na crush hanggang sa isang hindi malusog na pagkahumaling. Ang paghahanap ng matalik na panahon ng pakikisama sa Diyos ay makakatulong na panatilihing nasa perspektibo ang crush na iyon. Kahit gaano kahanga-hanga ang isang crush, walang sinuman ang maaaring punan ang bakante sa ating mga puso tulad ng magagawa ng Diyos. Ang kagalakan ng isang crush ay isang paalala na ang ating mga puso ay may malaking kapasidad para sa pag-ibig, kagalakan, pananabik, at pag-asa. Ang lahat ay lubusang masisiyahan balang araw kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon magpakailanman (Awit 16:11; 23:6; Apocalipsis 21:2).Top