Kategorya: Sangkatauhan

Ano ang marka na inilagay ng Diyos kay Cain (Genesis 4:15)?

Ano ang marka na inilagay ng Diyos kay Cain (Genesis 4:15)? Peklat ba o tattoo ang marka ni Cain? Ang marka ba ni Cain ay isang pagbabago sa kulay ng kanyang balat?

Magbasa Nang Higit Pa

Pantay ba ang mga lalaki at babae sa mata ng Diyos?

Pantay ba ang mga lalaki at babae sa mata ng Diyos? Ang mga lalaki at babae ba ay pantay na nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang mercy killing?

Ano ang mercy killing? Bakit mali ang maawaing wakasan ang buhay ng isang taong dumaranas ng masakit at walang lunas na sakit?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ni Pablo nang isulat niya ang tungkol sa likas na tao?

Ano ang ibig sabihin ni Pablo nang isulat niya ang tungkol sa likas na tao? Ano ang likas na tao kumpara sa espirituwal na tao?

Magbasa Nang Higit Pa

Sino ang pinakamatandang tao sa Bibliya?

Sino ang pinakamatandang tao sa Bibliya? Si Methuselah ba ang pinakamatandang tao na binanggit sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkontrol sa populasyon / depopulasyon?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkontrol sa populasyon / depopulasyon? Ang planeta ba ay sobrang populasyon? Talaga bang walang sapat na puwang para sa kasalukuyang populasyon ng mundo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pre-existence ng mga kaluluwa?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pre-existence ng mga kaluluwa? Umiiral na ba ang mga kaluluwa ng tao bago pa isinilang ang isang tao sa mundong ito?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang layunin ng tao, ayon sa Bibliya?

Ano ang layunin ng tao, ayon sa Bibliya? Para sa anong layunin nilikha ng Diyos ang sangkatauhan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa rasismo?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa rasismo? Mayroon bang anumang batayan sa Bibliya para hatulan ang isang tao batay sa kulay ng balat?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng maniwala sa kabanalan ng buhay?

Ano ang ibig sabihin ng maniwala sa kabanalan ng buhay? May taglay bang halaga sa buhay ng tao? Itinuturo ba ng Bibliya ang kabanalan ng buhay ng tao?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sekular na humanismo?

Ano ang sekular na humanismo? Bakit lubhang mapanganib ang sekular na humanismo, at bakit ito nagiging napakapopular?

Magbasa Nang Higit Pa

Talaga bang may malayang kalooban ang tao?

Talaga bang may malayang kalooban ang tao? Ang mga tao ba ay mga robot lamang na nakaprograma upang gawin ang nais ng Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit kailangan ang pagtulog/pagtulog?

Bakit kailangan ang pagtulog/pagtulog? Bakit tayo nilikha ng Diyos na may pangangailangang matulog?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng pagkaligaw sa espirituwal?

Ano ang ibig sabihin ng pagkaligaw sa espirituwal? Paano ko mahahanap ang aking daan patungo sa Diyos kapag ako ay naliligaw sa espirituwal?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng patay sa espirituwal?

Ano ang ibig sabihin ng patay sa espirituwal? Itinuturo ba ng Bibliya na tayong lahat ay patay sa espirituwal kung wala tayo kay Kristo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Talaan ng mga Bansa?

Ano ang Talaan ng mga Bansa? Ano ang pinagmulan ng mga bansa? Sinasabi ba sa atin ng Bibliya kung saan nagmula ang lahat ng iba't ibang lahi at bansa?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kaaway sa loob?

Ano ang kaaway sa loob? Ano ang ibig sabihin na lahat tayo ay may kaaway sa loob natin?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang laman?

Ano ang laman? Ano ang sinasabi ng Bibliya kung ito ay tumutukoy sa laman? Ang ating pisikal na katawan ba o ang ating makasalanang kalikasan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng maging tao?

Ano ang ibig sabihin ng maging tao? Ayon sa Bibliya, ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tao?

Magbasa Nang Higit Pa

Trichotomy vs. dichotomy of man—aling pananaw ang tama?

Ano ang isang dichotomist? Ano ang trichotomist? May dalawa ba o tatlong bahagi ang tao? Ang mga tao ba ay katawan, kaluluwa, at espiritu o katawan, kaluluwa-espiritu?

Magbasa Nang Higit Pa
Top