Kategorya: Sangkatauhan

Mayroon bang limitasyon sa edad kung gaano katagal tayo mabubuhay?

Mayroon bang limitasyon sa edad kung gaano katagal tayo mabubuhay? Sinasabi ba ng Bibliya na walang sinuman ang mabubuhay sa nakalipas na 120 taon?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang alienation?

Ano ang alienation? Ano ang ibig sabihin na tayo ay hiwalay sa Diyos? Paano tayo iniligtas ni Kristo mula sa pagkahiwalay?

Magbasa Nang Higit Pa

Lahat ba tayo ay mga anak ng Diyos, o mga Kristiyano lamang?

Lahat ba tayo ay mga anak ng Diyos, o mga Kristiyano lamang? Ang bawat tao ba ay anak ng Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang antifa? Paano dapat malasin ng isang Kristiyano ang antifa?

Paano dapat tingnan ng isang Kristiyano ang kilusang antifa? Ang mga layunin at pamamaraan ba ng kilusang antifa ay tugma sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang anti-natalism?

Ano ang anti-natalism? Bakit naniniwala ang ilang tao na mali ang pagdadala ng mas maraming bata sa mundo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang dahilan ng lahat ng anti-Semitism sa mundo?

Ano ang sanhi ng lahat ng anti-Semitism (antisemitism, antisemitism) sa mundo? Bakit napakaraming tao ang anti-Semitiko? Bakit napakaraming galit sa mga Hudyo?

Magbasa Nang Higit Pa

Kailan nagiging tao ang buhay sa sinapupunan?

Kailan nagiging tao ang buhay sa sinapupunan? Sa anong punto ang isang fetus ay nagiging isang tao na may buhay na kaluluwa?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtanda/pagtanda?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtanda/pagtanda? Paano dapat tingnan ng isang Kristiyano ang proseso ng pagtanda / pagtanda? Paano tayo matututong tumanda nang maganda?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa androgyny?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa androgyny? Mali ba para sa isang bagay o isang tao na maging androgynous?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa diskriminasyon?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa diskriminasyon? Mayroon bang anumang batayan sa Bibliya para sa diskriminasyon laban sa ibang tao?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtatangi?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtatangi? Bakit napakaraming tao ang nagtatangi sa ibang grupo ng mga tao?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang pagkalalaki sa Bibliya?

Ano ang pagkalalaki sa Bibliya? Ano ang mga katangian ng pagkalalaki sa Bibliya? Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tao ayon sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang biblikal na pananaw sa sekswalidad?

Ano ang biblikal na pananaw sa sekswalidad? Ano ang dapat na pagkaunawa ng Kristiyano sa sekswalidad ng tao?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang pagkababae sa Bibliya?

Ano ang pagkababae sa Bibliya? Ano ang mga katangian ng pagkababae sa Bibliya? Ano ang ibig sabihin ng pagiging babae ayon sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano dapat tingnan ng mga Kristiyano ang kilusang Black Lives Matter?

Paano dapat tingnan ng isang Kristiyano ang kilusang Black Lives Matter (BLM)? Ang mga layunin at pamamaraan ba ng kilusang Black Live Matter ay tugma sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Isinumpa ba ang mga itim?

Isinumpa ba ang mga itim? Isinumpa ba ang mga itim na tao dahil sa sumpa kay Ham? Isinumpa ba ang mga itim na tao dahil sa marka kay Cain?

Magbasa Nang Higit Pa

Mayroon ba tayong dalawa o tatlong bahagi; katawan at kaluluwa/espiritu, o katawan, kaluluwa, at espiritu?

Mayroon ba tayong dalawa o tatlong bahagi? Katawan, kaluluwa, at espiritu? Ang sangkatauhan ba ay dichotomous o trichotomous?

Magbasa Nang Higit Pa

Lahat ba ng tao ay ipinanganak na mabuti?

Lahat ba ng tao ay ipinanganak na mabuti? Ang mga tao ba ay likas na magaling sa pagsilang? Ipinanganak ba tayong mabuti o makasalanan/masama?

Magbasa Nang Higit Pa

Lahat ba tayo ay ipinanganak na makasalanan?

Lahat ba tayo ay ipinanganak na makasalanan? Tayong lahat ba ay makasalanan mula nang tayo ay ipinaglihi? Paano makatarungan para sa atin na mahawahan ng kasalanan mula sa pagsilang?

Magbasa Nang Higit Pa

Maaari bang ipanganak ang isang tao na may maling kasarian?

Maaari bang ipanganak ang isang tao na may maling kasarian? Minsan ba ay nagkakamali ang Diyos tungkol sa kung anong kasarian tayo ipinanganak?

Magbasa Nang Higit Pa
Top