Paano dapat malasin ng isang Kristiyano ang ideya ng aura?

Paano dapat malasin ng isang Kristiyano ang ideya ng aura? SagotAng mga aura ay pinaniniwalaan na mga banayad na larangan ng enerhiya o mga patlang ng liwanag na nagmumula sa mga tao, gayundin ang lahat ng nabubuhay na bagay, na nakapaligid sa kanila na parang bula. Sinasabing ang aura ng tao ay nagpapahiwatig ng espirituwal, pisikal, at emosyonal na kalagayan ng isang tao sa pamamagitan ng kulay, lalim, at lakas ng aura. Ang mga kulay ay binibigyang kahulugan bilang nagpapahiwatig ng isang pakiramdam, karanasan, estado ng kalusugan, o kalidad na taglay ng may-ari. Ang pagbabasa o pag-scan sa aura ng isang tao ay ginagawa umano ng ilang mga saykiko at gayundin ng mga nasa ilang lugar ng mga alternatibong therapy sa pagpapagaling. Nakikita umano ang mga aura sa pamamagitan ng clairvoyance, isang paranormal na kakayahang makita ang non-material realm. Ipinapalagay na ang mga tao ay maaaring may likas na supernatural na kakayahan na makakita ng mga aura o maaaring magkaroon ng mga kapangyarihang pang-psychiat para makita sila. Ang paniniwala sa mga aura ay isang mahalagang bahagi ng okultismo, lalo na sa mga turo ng Bagong Panahon, Wicca, o pangkukulam, na lahat ay hinatulan sa Kasulatan bilang kasuklam-suklam sa Diyos. Mariing hinahatulan ng Bibliya ang espiritismo, mga espiritista, ang okulto, at mga saykiko ( Levitico 20:27; Deuteronomio 18:10-13 ).Tulad ng lahat ng mga turo sa New Age, walang batayan sa Bibliya para sa paniniwala sa mga aura. May ilan na talagang naniniwala na sinusuportahan ng Bibliya ang isang paniniwala sa mga aura at itinuturo ang Exodo 34 at Mateo 17 bilang patunay sa kasulatan. Gayunpaman, kahit na ang pinakasimpleng pagbabasa ng mga talatang ito ay nilinaw na ang nasaksihan ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa talata sa Exodo, kababababa pa lang ni Moises sa bundok pagkatapos na makasama ang Diyos ng 40 araw at gabi, at ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita pa rin sa kanyang mukha. Ang talata sa Mateo ay ang ulat ng pagbabagong-anyo ni Hesus. Ang parehong mga sipi ay tiyak sa mga banal na pagtatagpo at walang kinalaman sa isang personal na larangan ng enerhiya.

Sinasabi ng ilang mga tao na ang halos paligid ni Hesus, Kanyang mga disipulo, at iba't ibang mga santo at anghel sa mga pagpipinta ay kumakatawan sa kanilang mga aura. Ito ay pinaniniwalaan na ang pagpipinta ng halos ay unang ginawa sa sinaunang Greece at Roma, at pagkatapos ay hiniram ng mga Kristiyano sa mga unang taon ng simbahan at noong Middle Ages para sa mga pagpipinta ng mga anghel at mga santo. Dinala ng mga Greek artist ang halo technique sa India sa panahon ng paghahari ni Alexander the Great, at pinagtibay ito ng mga Buddhist artist sa kanilang mga paglalarawan ng mga santo ng Buddha at Buddhist. Ang halos sa mga pagpipinta ay mga larawang representasyon ng espirituwal na kapangyarihan o katayuan ng isang pigura; walang ebidensya na nagpapahiwatig sila ng paniniwala sa mga aura ng mga artista. Samakatuwid, ang pag-aangkin na ang halos sa mga pagpipinta ay nauugnay sa mga aura ay walang batayan. Higit pa rito, ang paglalarawan ng halos ay bahagi ng mga kultural na pananaw at imahinasyon ng artista. Tulad ng mga aura, walang batayan sa Bibliya para sa isang paniniwala sa halos.Ang Bibliya ay hindi nagsasalita ng halos o aura, ngunit ito ay nagsasalita ng liwanag sa maraming lugar, lalo na si Jesu-Kristo bilang ang liwanag ng mundo (Juan 8:12) at si Satanas bilang isa na maaaring magkunwari bilang isang anghel ng liwanag ( 2 Corinto 11:14 ). Dahil dito, alam natin na mayroong tunay na liwanag at isang huwad na liwanag. Sinabi ng Diyos tungkol kay Jesus, Nasa kanya ang buhay, at ang buhay na iyon ang ilaw ng mga tao (Juan 1:4). Ang mga Kristiyano ay dapat mamuhay bilang mga anak ng liwanag (Efeso 5:8), batid na sila ay mga anak ng liwanag at mga anak ng araw (1 Tesalonica 5:5). Dahil ang Diyos ay liwanag, at sa kanya ay walang anumang kadiliman (1 Juan 1:5), dapat tanggihan ng isa ang huwad na liwanag ng aura, isang paniniwalang nakaugat sa okultismo, at sa halip ay hanapin ang tunay na liwanag ni Jesu-Kristo. Sapagkat ang Diyos, na nagsabi, ‘Magsilang ang liwanag mula sa kadiliman,’ ang nagpasikat ng kanyang liwanag sa ating mga puso upang bigyan tayo ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo (2 Corinto 4:6).

Top