Paano gumagana ang sikolohiya sa pagpapayo ng Kristiyano?

Paano gumagana ang sikolohiya sa pagpapayo ng Kristiyano? SagotMadalas magkasalungat ang sikolohiya at Kristiyanismo. Ang ilan ay nagsulong ng sikolohiya bilang isang kumpletong sagot sa kalagayan ng tao at ang susi sa pamumuhay ng isang mas mabuting buhay. Itinuturing ng ilang sikolohiya ang pananampalataya sa Diyos bilang isang ilusyon na nilikha bilang isang uri ng mekanismo ng pagkaya. Bilang reaksyon sa mga ideyang ito na hindi ayon sa Bibliya, binabalewala ng ilang Kristiyano ang lahat ng sikolohiya. Ang ilan ay natatakot na gumamit ng malambot na agham upang matulungan ang mga taong may emosyonal o sikolohikal na kaguluhan, na naniniwalang ang sikolohiya ay masyadong subjective at ang mga problema ng tao ay mas mahusay na natugunan sa espirituwal na paraan. Ang ilang mga Kristiyano, lalo na ang mga kasangkot sa pagpapayo sa Bibliya, ay naniniwala na ang Bibliya ay naglalaman ng lahat ng kinakailangan upang madaig ang anumang isyu, sikolohikal o iba pa; Ang sikolohiya ay hindi kailangan dahil ang Bibliya lamang ang ating manwal sa buhay. Sa isang banda, mayroon tayong mga Kristiyano na naniniwala na ang mga pakikibaka ng isang tao ay pangunahin nang espirituwal at ang Diyos lamang ang makakapagpagaling, at sa kabilang banda, ang mga sekular na sikologo na nagsasabing ang lahat ng mga pakikibaka ay biological o developmental disruptions na kayang ayusin ng tao ang kanyang sarili. Sa kabila ng polarisasyong ito, hindi kailangang magkaaway ang sikolohiya at pagpapayo sa Bibliya.Mahalagang kilalanin na ang sikolohiya ay hindi monolitik; mayroong maraming iba't ibang mga teorya ng sikolohiya, ang ilan sa kanila ay sumasalungat sa iba. Ang mga konsepto ng kalikasan ng tao, pakikibaka sa buhay, kalusugan, at paraan ng paggamot sa sikolohiya ay sumasaklaw sa isang malawak na spectrum. Ang karamihan ng mga tagapayo at psychologist ngayon ay medyo eclectically na nagsasanay; hindi sila mahigpit na Freudian o Jungian ngunit bihasa sa ilang mga teorya at gumagamit ng iba't ibang bahagi ng mga teorya para sa iba't ibang mga paglalahad ng mga isyu. Halimbawa, ang isang tagapayo ay maaaring mahilig sa existential theory kapag nagpapayo para sa kalungkutan, ngunit magdala ng cognitive behavioral theory kapag nagpapayo para sa mga isyu sa pag-uugali. Sa madaling salita, maaaring piliin ng isang tagapayo kung ano ang sa tingin niya ay makakatulong nang lubos. Ang isang psychologist ay libre na gumamit ng ilang mga diskarte na nakasentro sa tao walang pagtanggap ng mga teorya hinggil sa self-actualization . Karaniwang gumawa ng isa o dalawang pangunahing teorya at gumamit ng iba't ibang pamamaraan mula sa napakaraming teorya.

Ang mga Kristiyanong tagapayo ay kadalasang gumagamit ng ilang mga teoryang sikolohikal sa bahagi , ngunit hindi nila tinatanggap ang anumang pinagbabatayan na mga pilosopiya na tumatanggi sa Diyos o sa mga katotohanan sa Bibliya. Sa esensya, ginagamit ng mga Kristiyanong tagapayo ang sikolohiya bilang isang kasangkapan, ngunit hindi nila ito tinitingnan bilang ganap na katotohanan. Ang sikolohiya ay hindi isang nakikipagkumpitensyang relihiyon, ngunit isang larangan ng pag-aaral na maaaring aktwal na humantong sa isang mas malalim na pag-unawa sa sangkatauhan at, samakatuwid, sa Diyos bilang Manlilikha, Tagapagligtas, at Manggagamot.Ang Nouthetic counseling , o biblical counseling, ay isang paraan ng pagpapayo na umaasa lamang sa Banal na Kasulatan at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang makamit ang mga resulta. Sa halip na isulong ang anumang teoryang sikolohikal, sinasabi ng mga nouthetic na tagapayo na ang Kasulatan ay sapat para sa lahat ng paghihirap ng tao. Tiyak, binabanggit ng Bibliya ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na baguhin ang ating buhay. Ang Salita ay makapangyarihan (2 Timoteo 3:16-17; Hebreo 4:12; Isaias 55:11) at pinahihintulutan ang taong makadiyos na maging lubusan sa kagamitan para sa bawat mabuting gawa (2 Timoteo 3:17). Dagdag pa, ang Diyos ang ating tunay na manggagamot (Exodo 15:26; Mateo 8:17). Gayunpaman, ito ay kagiliw-giliw na tandaan na ang mga nag-uukol sa Bibliya-lamang na pagpapayo ay hindi kinakailangang nag-uukol sa Bibliya-lamang na medikal na paggamot o Bibliya-lamang na edukasyon. Ang tanong ay kung anong mga bahagi ng buhay ang dapat pangunahan lamang sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan at kung anong mga aspeto ang maaaring malaman ng sekular na pag-aaral.Binanggit ni Pablo ang pagiging lahat ng bagay sa lahat ng tao para sa ebanghelismo (1 Corinto 9:19-23). Kapag ang mga tao ay naghahanap ng sikolohikal na paggamot, maaaring makatulong para sa isang Kristiyano na gumamit ng mga teoryang sikolohikal bilang itinutuwid ng katotohanan sa Bibliya . Ang isang Kristiyanong tagapayo ay maaaring gumamit ng mga tool ng sikolohiya upang ihayag sa mga tao ang kanilang pangangailangan para sa isang mas malalim na pagpapagaling kaysa sa kung ano ang maaaring ibigay ng sikolohiya. Ang mga espirituwal na talakayan ay hindi bihira sa mga silid ng pagpapayo. Ang isang tagapayo ay inaasahang hindi magpapataw ng kanyang mga pinahahalagahan o paniniwala sa isang kliyente, ngunit kadalasan ang pagbubukas lamang ng paksa ay humahantong sa isang kliyente na maghanap. At alam natin na kapag hinahanap ng mga tao ang Diyos, makikita nila Siya (Jeremias 29:13; Kawikaan 8:17; Mateo 7:7).Sa praktikal na paraan, maraming mga tagubilin o konsepto sa Bibliya ang waring hindi madaling gamitin. Halimbawa, alam natin na dapat tayong umiwas sa imoralidad, ngunit maliban sa pamamagitan ng panalangin at pagtakas dito (1 Corinto 6:18), hindi natin alam kung paano. Ang sikolohiya ay maaaring magbigay ng mga praktikal na pamamaraan upang madaig ang pakikibaka sa pagnanasa. Ang kaalamang nakuha mula sa sikolohiya ay maaaring magbigay ng pananaw sa kung ano ang naghihikayat sa isang tao na manatili sa kasalanan, at kung matutukoy natin ang mga panloob na proclivities sa kasalanan, maaari nating alisin ang mga bagay na iyon sa kanilang kapangyarihan.

Ang sikolohiya ay maaari ring makatulong sa mga tao na magkaroon ng kamalayan sa kahalagahan ng pagpapahayag ng kanilang mga damdamin at pagdadala sa kanila sa Diyos, tulad ng nakikita natin na nangyayari sa Mga Awit. Sa huli, ang sikolohiya ay maaaring makatulong na buksan ang pinto sa pag-unawa sa ating pinakamalalim na pangangailangan. Hindi tayo makakaranas ng ganap na kasiyahan o kapunuan ng buhay sa pamamagitan ng therapy, ngunit madaragdagan natin ang ating pagkagutom para sa kapunuan ng buhay. Sa kabilang banda, maaari nating dalhin ang ating kagutuman sa Diyos, dahil sa Kanya lamang nagmumula ang buhay (Juan 14:6).

Ang nouthetic na pagpapayo ay laban sa sikolohiya. Gayunpaman, maaaring mayroong tunay na pagpapayo ng Kristiyano na biblikal at gumagamit din ng mga teoryang sikolohikal. Kung ang mga sinanay na Kristiyanong tagapayo ay magagawang isama ang kanilang pananampalataya sa kanilang edukasyon, maaari silang manatiling tapat sa mga pamantayan ng Bibliya ngunit magagamit din nila ang kanilang sarili sa agham ng sikolohiya.

Dapat kilalanin ng matatag na pagpapayo na hindi ang tagapayo o ang kliyente ang manggagamot. Ang Diyos lamang ang tunay na makapagpapagaling. Ang pagpapayo ay isang kasangkapan na makakatulong sa atin na maunawaan kung sino tayo kay Kristo at magkaroon ng kahulugan sa ating buhay. Gayunpaman, hindi ito paghahanap ng halaga sa ating sarili o ang paghahanap ng kagalingan nang hiwalay sa Diyos. Ang nouthetic counseling ay tama sa pagsasabi na ang pinakamalalim na problema ay nasa kaluluwa, at ang Banal na Espiritu lamang ang tunay na makapagpapabago nito.Top