Kategorya: Kalusugan

Ano ang Adlerian therapy (o Indibidwal na Sikolohiya), at ito ba ay biblikal?

Ano ang Adlerian therapy (o Indibidwal na Sikolohiya), at ito ba ay biblikal? Mayroon bang anumang bahagi ng therapy ni Adler na maaaring magamit sa pagpapayo ng Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano maihahambing ang Alcoholics Anonymous sa Bibliya?

Paano maihahambing ang Alcoholics Anonymous sa Bibliya? Ang Alcoholics Anonymous ba ay isang programang batay sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa galit?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa galit? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paghawak ng galit sa makadiyos na paraan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkabalisa?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkabalisa? Mali ba para sa isang Kristiyano na makaramdam ng pagkabalisa? Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng angst at pagkabalisa?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkabalisa?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkabalisa / pagkabalisa? Paano itigil ang pagkabalisa? Paano malalampasan ng isang Kristiyano ang pag-aalala at pagkabalisa?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa aromatherapy?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa aromatherapy? Ang aromatherapy ba ay isang bagay na maaaring isaalang-alang ng isang Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkasira?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkasira? Paano malalampasan ng isang Kristiyano ang pagkasira?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa burnout?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa burnout? Paano maiiwasan ng isang Kristiyano ang pagdurusa ng burnout?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kanser?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kanser? Paano makakasumpong ng lakas at kapayapaan ang isang Kristiyano kapag nasuri na may kanser?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano makapagbibigay ng kaaliwan ang Bibliya sa panahon ng mahirap na panahon?

Paano makapagbibigay ng kaaliwan ang Bibliya sa panahon ng mahirap na panahon? Sa anong mga paraan nakaaaliw ang Bibliya kapag napapaharap tayo sa mga pagsubok at kapighatian?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtitiwala?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtitiwala? Dapat bang magtiwala ang isang Kristiyano? Ano ang pagkakaiba ng kumpiyansa at pagmamataas/pagmamalaki?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa empatiya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa empatiya? Dapat bang makiramay sa iba ang mga Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mahahalagang langis?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mahahalagang langis? Ang mga mahahalagang langis ba ay isang bagay na maaaring isaalang-alang ng isang Kristiyano na gamitin?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kabiguan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kabiguan? Paano malalampasan ng isang Kristiyano ang takot sa pagkabigo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa taggutom sa Bibliya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa taggutom? Ilang taggutom ang naitala sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkapagod?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkapagod? Mayroon bang biblikal na solusyon sa patuloy na pakiramdam ng pagkapagod?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa takot?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa takot? Paano ako makakahanap ng lakas ng loob, kapayapaan, at lakas sa pamamagitan ng aking kaugnayan kay Kristo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagsuko?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagsuko? Paano ako matututong magtiyaga kung gusto ko nang sumuko?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kalungkutan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kalungkutan? Kailan angkop para sa isang Kristiyano na makaranas at/o makibaka sa kalungkutan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kalusugan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kalusugan? Mahalaga ba para sa mga mananampalataya kay Kristo na maging malusog ang katawan?

Magbasa Nang Higit Pa
Top