Kategorya: Pamilya

Paano dapat tingnan ng isang Kristiyano ang ADD at ADHD?

Paano dapat tingnan ng isang Kristiyano ang ADD at ADHD? Ang ADD at ADHD ba ay tunay na mga sikolohikal na karamdaman, o isang kakulangan lamang ng pagsunod?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-aampon?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-aampon? Nalulugod ba ang Diyos kapag ang mga Kristiyanong mag-asawa ay umampon ng mga anak?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang biblikal na paninindigan sa artificial insemination?

Ano ang biblikal na paninindigan sa artificial insemination? Ang artificial insemination ba ay isang bagay na maaaring isaalang-alang ng mag-asawang Kristiyanong baog?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng Diyos nang sabihin Niya kina Adan at Eva na maging mabunga at magpakarami?

Ano ang ibig sabihin ng Diyos nang sabihin Niya kina Adan at Eva na maging mabunga at magpakarami? Ninanais ba ng Diyos na magparami ang bawat tao?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga anak na babae?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga anak na babae? Anong mga aral ang matututuhan sa pag-aaral sa mga anak na babae na binanggit sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pamilya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pamilya? Ano ang napakahalaga ng pagkakaroon ng matatag at makadiyos na pamilya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkamayabong?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkamayabong? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagiging fertile?

Magbasa Nang Higit Pa

May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa mga lolo't lola?

May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa mga lolo't lola? May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa pagiging lolo at lola? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagiging lolo/lola?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pamana?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pamana? Anong uri ng pamana at/o pamana ang dapat iwanan ng mga Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-iiwan ng mga magulang ng mana para sa kanilang mga anak?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-iiwan ng mga magulang ng mana para sa kanilang mga anak? Obligado ba ang mga magulang na mag-iwan ng mana sa kanilang mga anak?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa nepotismo?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa nepotismo? Kasalanan ba ang pag-promote/pag-hire ng isang tao dahil lang sa miyembro siya ng iyong pamilya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagsunod sa mga magulang?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagsunod sa mga magulang? Ang mga bata ba ay dapat na laging sumunod sa kanilang mga magulang? Mayroon bang pagbubukod?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbubuntis?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbubuntis? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbubuntis?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahalagahan ng procreation ayon sa Bibliya?

Ano ang kahalagahan ng procreation ayon sa Bibliya? Sinasabi ba ng Bibliya na ang lahat ay dapat na magkaanak?

Magbasa Nang Higit Pa

May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa kung paano haharapin ang pagdadalaga?

May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa kung paano haharapin ang pagdadalaga? Paano matutulungan ng Kristiyanong mga magulang ang isang bata na dumaraan sa pagdadalaga?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga kapatid?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga kapatid? Anong mga aral ang matututuhan sa pag-aaral ng mga kapatid na binanggit sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga anak?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga anak? Anong mga aral ang matututuhan sa pag-aaral sa mga anak na binanggit sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa stepparenting?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa stepparenting / step-parenting? Paano magiging isang makadiyos na stepparent ang isang Kristiyanong lalaki o babae?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang biblikal na homemaking?

Ano ang biblikal na homemaking? Ano ang biblikal na maybahay? Lahat ba ng babae ay tinawag na maging maybahay ayon sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa birth control? Dapat bang gumamit ng birth control ang mga Kristiyano?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpaplano ng pamilya? Dapat bang gamitin ng mga Kristiyano ang birth control (birthcontrol)?

Magbasa Nang Higit Pa
Top