Kategorya: Mga Panahon Ng Pagtatapos

Ano ang year 2012 Mayan prophecy?

Ano ang year 2012 Mayan prophecy? Ayon sa kalendaryong Mayan, magwawakas na ba ang mundo sa Disyembre 21, 2012?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kasuklam-suklam sa paninira?

Ano ang kasuklam-suklam sa paninira? Dudungisan ba ng antikristo ang Templo ng huling panahon sa Jerusalem? Hindi ba ginawa ni Antiochus Epiphanes ang kasuklam-suklam na paninira noong ikalawang siglo BC?

Magbasa Nang Higit Pa

Anong mga hula sa Bibliya ang natupad noong AD 70?

Anong mga hula sa Bibliya ang natupad noong AD 70? Ang lahat ba (o karamihan) ng propesiya sa Bagong Tipan ay natupad noong A.D. 70?

Magbasa Nang Higit Pa

Maaari bang maging bahagi ng huling panahon ang isang dayuhan na panlilinlang?

Maaari bang maging bahagi ng huling panahon ang isang dayuhan na panlilinlang? Ang isang pagsasabwatan ba na kinasasangkutan ng mga demonyo na nagpapanggap bilang mga dayuhan ay ang malaking panlilinlang sa huling panahon?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang konsepto ng 'na pero hindi pa'?

Ano ang konsepto ng 'na pero hindi pa'? Paano narito na ang kaharian at hindi pa naririto sa parehong oras?

Magbasa Nang Higit Pa

Sino ang antikristo?

Sino ang antichrist/anti-cristo? Ang Bibliya ba ay nagbibigay ng sapat na impormasyon para makilala natin ang antikristo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang apocalypticism?

Ano ang apocalypticism? Bakit maraming tao ang nahuhumaling sa apocalypse? Ang apocalypticism ba ay likas na mali?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit kakaiba ang apocalyptic literature?

Bakit kakaiba/kakaiba ang apocalyptic literature? Maaari bang literal na bigyang kahulugan ang apocalyptic literature? Ang apokaliptikong panitikan ba ay ganap na matalinghaga/simboliko/alegoriko?

Magbasa Nang Higit Pa

Si Barack Obama ba ang antikristo?

Si Barack Obama ba ang antikristo? Ano ang mga argumento para at laban kay Barack Obama bilang antikristo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Labanan ng Armagedon?

Ano ang Labanan ng Armagedon? Kailan at saan magaganap ang Labanan ng Armagedon?

Magbasa Nang Higit Pa

Gaano karami sa Bibliya ang hula?

Gaano karami sa Bibliya ang hula? Bakit napakaraming hula sa Bibliya? Bakit ko dapat pag-aralan ang hula ng Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Sinasabi ba ng Bibliya na ang pagdami ng teknolohiya ay tanda ng katapusan ng panahon?

Sinasabi ba ng Bibliya na ang pagdami ng teknolohiya ay tanda ng katapusan ng panahon? Ano ang magiging techonology sa huling panahon?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano tayo magtitiwala na ang hula ng Bibliya ay talagang mahulaan ang hinaharap?

Paano tayo magtitiwala na ang hula ng Bibliya ay talagang mahulaan ang hinaharap? Mapapatunayan ba na ang mga hula sa Bibliya ay isinulat bago nangyari ang pangyayari?

Magbasa Nang Higit Pa

Magiging one-world currency ba ang bitcoin / cryptocurrency sa huling panahon?

Magiging one-world currency ba ang bitcoin? Ang cryptocurrency ba ang magiging pera na gagamitin ng Antikristo sa huling panahon? Dapat bang gumamit ng bitcoin ang isang Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa

May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa isang itim na Papa na may kaugnayan sa huling panahon?

May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa isang itim na Papa na may kaugnayan sa huling panahon? May kaugnayan ba ang Simbahang Romano Katoliko sa antikristo at huwad na propeta ng huling panahon?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit hindi bumalik si Jesus noong 2015 na pulang-dugo ang buwan?

Bakit hindi bumalik si Jesus noong 2015 na pulang-dugo ang buwan? May kinalaman ba ang isang blood-red moon (bloodmoon, bloodmoon) sa katapusan ng panahon?

Magbasa Nang Higit Pa

May papel ba ang China sa huling panahon?

May papel ba ang China sa huling panahon? Ang Apocalipsis 16:12-16 ba ay isang propesiya tungkol sa Tsina?

Magbasa Nang Higit Pa

Dapat bang maging isang prepper ang isang Kristiyano o sa anumang paraan ay kasangkot sa paghahanda ng doomsday?

Dapat bang maging isang prepper ang isang Kristiyano o sa anumang paraan ay kasangkot sa paghahanda ng doomsday? Mali ba para sa isang Kristiyano na maghanda para sa isang pangmatagalang sitwasyong pang-emerhensiya?

Magbasa Nang Higit Pa

Maghahari ba si David kasama ni Jesus sa Milenyong Kaharian?

Maghahari ba si David kasama ni Jesus sa Milenyong Kaharian? Nangangahulugan ba ang mga hula sa Ezekiel na si Haring David ay literal na maghahari sa loob ng 1000 taon?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang araw ng Panginoon?

Ano ang araw ng Panginoon? Ang araw ba ng Panginoon ay isang tiyak na kaganapan o isang yugto ng panahon?

Magbasa Nang Higit Pa
Top