May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa posibilidad ng paglalakbay sa oras?

May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa posibilidad ng paglalakbay sa oras?

Ipagpalagay na nagtatanong ka kung ang Bibliya ay naglalaman ng anumang tahasang pagbanggit ng paglalakbay sa oras, kung gayon ang sagot ay hindi, hindi. Mayroong ilang mga pagkakataon kung saan ang mga tao sa Bibliya ay tila nawawala at/o muling lumitaw kaagad (hal. si Elijah ay dinala sa langit sa isang ipoipo), ngunit walang maaaring ipakahulugan bilang paglalakbay sa oras sa modernong kahulugan ng termino. Iyon ay sinabi, tiyak na may ilang mga elemento sa Bibliya na maaaring bigyang-kahulugan bilang nagpapahiwatig ng paglalakbay sa oras. Halimbawa, sinasabing si Jesucristo ay umiral na “mula sa pagkakatatag ng sanglibutan” (Mga Hebreo 4:3) at naging “ang Cordero na pinaslang mula sa pagkakatatag ng sanglibutan” (Apocalipsis 13:8). Ito ay nagpapahiwatig na si Jesus ay umiral sa labas ng panahon gaya ng alam natin, na maaaring bigyang-kahulugan bilang isang paraan ng paglalakbay sa oras. Karagdagan pa, maraming pagkakataon kung saan ang mga tao sa Bibliya ay sinasabing nagkaroon ng mga pangitain o panaginip kung saan nakita nila ang mga pangyayari na maaaring mangyari sa hinaharap o nangyari sa nakaraan. Ito ay maaaring makita bilang isa pang paraan ng paglalakbay sa oras, kahit na isang limitado sa mga partikular na indibidwal sa halip na isang bagay na maaaring maranasan ng sinuman. Kaya't habang ang Bibliya ay hindi tahasang binanggit ang paglalakbay sa oras, tiyak na may ilang elemento sa loob nito na maaaring ipakahulugan bilang nagpapahiwatig ng posibilidad nito.

Sagot

Ang Bibliya ay hindi direktang tinutukoy ang ideya ng paglalakbay sa oras, kahit na hindi ang uri ng paglalakbay sa oras na karaniwang itinatampok sa science fiction. Ipinahihiwatig ng Kasulatan na ang bawat tao ay may takdang panahon ng kamatayan (Hebreo 9:27) at ang kanyang mga araw ay alam ng Diyos bago ito mangyari (Jeremias 1:5; Gawa 17:26). Madalas na binabanggit ng Kasulatan ang mga pangyayaring naganap ayon sa talaorasan ng Diyos (Genesis 21:1; Juan 7:8; 1 Timoteo 2:6), na sumasalungat sa ideya ng pagbabago ng mga pangyayari sa kasaysayan sa pamamagitan ng paglalakbay sa oras.Gayunpaman, ipinahihiwatig din ng Bibliya na ang Diyos ay hindi nakasalalay sa panahon . Bagama't hindi ito isang literal na uri ng paglalakbay sa oras, makatuwirang sabihin na hindi nararanasan ng Diyos ang oras sa parehong makitid na paraan na nararanasan ng mga tao (2 Timoteo 1:9; Genesis 1:1; 2 Pedro 3:8). ). May mga pagkakataon din sa Bibliya kung saan ang mga tao ay pinagkalooban ng mga pangitain ng hinaharap (Apocalipsis 1:9–11; Daniel 7:13–14). Ang isa ay maaaring magtaltalan na si Juan, halimbawa, sa aklat ng Apocalipsis ay nagkaroon ng pagkakataon na maglakbay ng panahon sa hinaharap upang maobserbahan ang mga kaganapan sa apocalypse.Sa Kasulatan, hindi talaga natin masasabi kung ang paglalakbay sa oras ay posible o imposible. Sa teolohikal, mayroon tayong mga dahilan upang maniwala na anuman ang mangyari ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos, ibig sabihin, anumang posibleng paglalakbay ng sangkatauhan ay hindi magbabago o makagambala sa mga planong iyon. Dahil ang Diyos ay umiiral nang independiyente sa panahon, ang paglalakbay ng tao sa oras ay hindi magbabago sa ating relasyon sa Diyos higit pa sa ating pag-aaral kung paano lumipad, hatiin ang atom, o maglakbay sa kalawakan.

Sa isang kahulugan, lahat tayo ay time traveller dahil lahat tayo ay naglalakbay sa oras, isang oras, isang minuto, isang segundo sa isang pagkakataon. Walang mas mabilis o mabagal pa kaysa doon. Mayroon kaming isang paglalakbay sa buhay; walang do overs. At iyon ang magandang dahilan kung bakit dapat tayong manalangin kasama ni Moises, Turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw, / upang magkaroon kami ng pusong may karunungan (Awit 90:12).

Top