Sumasalungat ba ang pananampalataya sa Diyos at siyensya?

Sumasalungat ba ang pananampalataya sa Diyos at siyensya? SagotAng agham ay binibigyang kahulugan bilang obserbasyon, pagkilala, paglalarawan, pang-eksperimentong pagsisiyasat, at teoretikal na pagpapaliwanag ng mga penomena. Ang agham ay isang paraan na magagamit ng sangkatauhan upang magkaroon ng higit na pang-unawa sa natural na uniberso. Ito ay paghahanap ng kaalaman sa pamamagitan ng pagmamasid. Ang mga pagsulong sa agham ay nagpapakita ng abot ng lohika at imahinasyon ng tao. Gayunpaman, ang paniniwala ng isang Kristiyano sa agham ay hindi dapat maging katulad ng ating paniniwala sa Diyos. Ang isang Kristiyano ay maaaring magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at paggalang sa agham, hangga't naaalala natin kung alin ang perpekto at alin ang hindi.Ang paniniwala natin sa Diyos ay paniniwala ng pananampalataya. Mayroon tayong pananampalataya sa Kanyang Anak para sa kaligtasan, pananampalataya sa Kanyang Salita para sa pagtuturo, at pananampalataya sa Kanyang Banal na Espiritu para sa patnubay. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay dapat na ganap, dahil kapag tayo ay naglagay ng ating pananampalataya sa Diyos, tayo ay umaasa sa isang perpekto, makapangyarihan sa lahat, omniscient na Lumikha. Ang ating paniniwala sa agham ay dapat na intelektwal at wala nang iba pa. Maaari tayong umasa sa agham na gumawa ng maraming magagandang bagay, ngunit maaari rin tayong umasa sa agham na magkamali. Kung manampalataya tayo sa siyensiya, umaasa tayo sa di-sakdal, makasalanan, limitado, at mortal na mga tao. Ang agham sa buong kasaysayan ay mali tungkol sa maraming bagay, tulad ng hugis ng lupa, pinalakas na paglipad, mga bakuna, pagsasalin ng dugo, at maging ang pagpaparami. Ang Diyos ay hindi kailanman mali.

Ang katotohanan ay walang dapat katakutan, kaya walang dahilan para matakot ang isang Kristiyano sa mabuting agham. Ang pag-aaral nang higit pa tungkol sa paraan ng pagtatayo ng Diyos sa ating uniberso ay tumutulong sa lahat ng sangkatauhan na pahalagahan ang kamangha-manghang paglikha. Ang pagpapalawak ng ating kaalaman ay nakakatulong sa atin na labanan ang sakit, kamangmangan, at hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, may panganib kapag pinaniniwalaan ng mga siyentipiko ang lohika ng tao kaysa sa pananampalataya sa ating Maylalang. Ang mga taong ito ay walang pinagkaiba sa sinumang nakatuon sa isang relihiyon; pinili nila ang pananampalataya sa tao at makakahanap ng mga katotohanan upang ipagtanggol ang pananampalatayang iyon.Gayunpaman, ang pinaka-makatuwirang mga siyentipiko, maging ang mga tumatangging maniwala sa Diyos, ay umamin sa kakulangan ng pagkakumpleto sa ating pang-unawa sa uniberso. Aaminin nila na ang Diyos o ang Bibliya ay hindi maaaring patunayan o pabulaanan ng siyensya, tulad ng marami sa kanilang mga paboritong teorya sa huli ay hindi maaaring patunayan o pabulaanan. Ang agham ay sinadya upang maging isang tunay na neutral na disiplina, naghahanap lamang ng katotohanan, hindi sa pagsulong ng isang agenda.Karamihan sa agham ay sumusuporta sa pag-iral at gawain ng Diyos. Sinasabi sa Awit 19:1, Ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos; ipinahahayag ng langit ang gawa ng Kanyang mga kamay. Habang natutuklasan ng modernong agham ang higit pa tungkol sa uniberso, mas marami tayong nakikitang ebidensya ng paglikha. Ang kahanga-hangang kumplikado at replikasyon ng DNA, ang masalimuot at magkakaugnay na mga batas ng pisika, at ang ganap na pagkakasundo ng mga kondisyon at kimika dito sa lupa ay nagsisilbing lahat upang suportahan ang mensahe ng Bibliya. Dapat yakapin ng isang Kristiyano ang agham na naghahanap ng katotohanan, ngunit itakwil ang mga pari ng agham na naglalagay ng kaalaman sa tao kaysa sa Diyos.

Top