Kategorya: Mga Kulto At Relihiyon

Paano dapat tingnan ng mga Kristiyano ang Aklat ni Mormon?

Paano dapat tingnan ng mga Kristiyano ang Aklat ni Mormon? Paano naiiba ang mga paniniwala ng mga Mormon sa mga paniniwala ng mga Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Brahmanism?

Ano ang Brahmanism? Ano ang Brahman Hinduism? Ano ang Vedism? Paano naiiba ang Brahmanismo sa iba pang anyo ng Hinduismo?

Magbasa Nang Higit Pa

Sino ang Branch Davidians?

Sino ang Branch Davidians? Ano ang pinagmulan ng Branch Davidians? Ang Branch Davidians ba ay isang kulto?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Branhamism?

Ano ang Branhamism? Sino si William Branham? Ang Branhamism ba ay isang kulto? Si William Branham ba ay isang huwad na propeta?

Magbasa Nang Higit Pa

Sino si Brigham Young?

Sino si Brigham Young? Ano ang tungkulin ni Brigham Young sa sinaunang Mormonismo? Paano napunta si Brigham Young at karamihan sa mga naunang Mormon sa Utah?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang pinagmulan at kahulugan ng Celtic cross?

Ano ang pinagmulan at kahulugan ng Celtic cross? Ang Celtic cross ba ay isang Kristiyanong simbolo, o isang paganong simbolo, o pareho?

Magbasa Nang Higit Pa

Sino si Charles Taze Russell?

Sino si Charles Taze Russell? Paano, bakit, at kailan sinimulan ni Charles Taze Russell ang mga Saksi ni Jehova?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Christadelphianism?

Ano ang Christadelphianism, at ano ang pinaniniwalaan ng mga Christadelphian? Ano ang mga pangunahing paniniwala ng Christadelphianism? Sino ang nagtatag ng Christadelphianism?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kamalayan ni Kristo?

Ano ang kamalayan ni Kristo? Ano ang Center for Christ Consciousness, at ano ang pinaniniwalaan nila?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Kapatiran ng Liwanag?

Ano ang Kapatiran ng Liwanag? Isang kulto ba ang Brotherhood of Light? Ano ang mga paniniwala ng Brotherhood of Light?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Budismo at ano ang pinaniniwalaan ng mga Budista?

Ano ang Budismo at ano ang pinaniniwalaan ng mga Budista? Ano ang mga pangunahing paniniwala ng Budismo?

Magbasa Nang Higit Pa

Isa akong Buddhist. Bakit ko dapat isaalang-alang ang pagiging isang Kristiyano?

Isa akong Buddhist. Bakit ko dapat isaalang-alang ang pagiging isang Kristiyano? Ano ang kaugnayan ng Budismo at Kristiyanismo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Christian Gnosticism?

Ano ang Christian Gnosticism? Paano maihahambing ang modernong Gnosticism sa unang siglo Gnosticism?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Christian Identity Movement?

Ano ang Christian Identity Movement? Pinalitan ba ng puting lahi ang etnikong Israel bilang piniling bayan ng Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Kristiyanong mistisismo?

Ano ang Kristiyanong mistisismo? Ang Kristiyanong mistisismo ba ay sang-ayon sa mga turo ng Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano dapat maunawaan ng isang Kristiyano ang orbs?

Paano dapat maunawaan ng isang Kristiyano ang orbs? Ano ang paliwanag para sa mga orbs na lumilitaw sa mga litrato?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Christian Rationalism?

Ano ang Christian Rationalism? Ano ang mga pangunahing paniniwala ng Christian Rationalism? Sino ang nagtatag ng Christian Rationalism?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Christian Science?

Ano ang Christian Science? Ang Christian Science ba ay isang kulto? Ano ang isang Kristiyanong siyentipiko at ano ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyanong siyentipiko?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano dapat tingnan ng isang Kristiyano ang yoga?

Paano dapat tingnan ng isang Kristiyano ang yoga? Paano ang mga anyo ng yoga, tulad ng kundalini? Ang yoga ba ay isang regular na pag-uunat, o mayroon bang mga espirituwal na aspeto dito?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?

Ano ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos? Ano ang Eastern Lightning? Sino sina Yang Xiangbin at Zhao Weishan?

Magbasa Nang Higit Pa
Top